Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.01.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.5) Půjčeno:10x 
BK
2. přeprac. a doplněné vyd.
Praha : Grada, 1997
409 s.

objednat
ISBN 80-7169-109-7 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 375-401 a rejstřík
Mozek - nemoci ischemické - učebnice vysokošk.
000064651
Seznam zkratek 13 // Předmluva 15 // 1 Epidemiologie a rizikové faktory cévních onemocnění mozku (O. Skřivánek) 19 // 1.1 Epidemiologie 19 // 1.2 Rizikové faktory 22 // 1.2.1 Faktory neovlivnitelné 24 // 1.2.1.1 Věk 24 // 1.2.1.2 Pohlaví 24 // 1.2.1.3 Genetická zátěž 25 // 1.2.1.4 Meteorologické faktory 25 // 1.2.1.5 Rasa a geografické podmínky 25 // 1.2.2 Faktory ovlivnitelné 25 // 1.2.2.1 Krevní tlak 25 // 1.2.2.2 Onemocnění srdce 26 // 1.2.2.3 Artérioskleróza 27 // 1.2.2.4 Diabetes mellitus 28 // 1.2.2.5 Cholesterol a lipidy 28 // 1.2.2.6 Kouření 28 // 1.2.2.7 Obezita 29 // 1.2.2.8 Alkohol 29 // 1.2.2.9 Hormonální antikoncepce 29 // 1.2.2.10 Hemoglobin 29 // 1.2.2.11 Tranzitorní ischemická ataka 30 // 1.2.3 Závěry 30 // 2 Anatomie mozkového cévního zásobení (P. Kctlvach) 35 // 2.1 Arteria carotis 35 // 2.2 Aileria vertebralis 35 // 2.3 Distální větve Willisova okruhu 36 // 2.3.1 Arteria cerebri anterior 36 // 2.3.2 Arteria cerebri media 36 // 2.3.3 Arteria cerebri posterior 37 // 2.3.4 Perforující větve Willisova okruhu 37 // 2.3.5 Choroidální tepny 38 // 2.4 Cévní zásobení zadní jámy lebeční 38 // 2.5 Anatomie cévní stěny 38 // 3 Fyziologie mozkového krevního zásobení (P. Kalvach) 41 // 3.1 Obecné fyzikální principy cévního průtoku 41 // 3.2 Hemodynamické vztahy jednotlivých částí cévního řečiště 44 // 3.3 Regulace cerebrální cirkulace 46 // 3.3.1 Autoregulace mozkového průtoku 48 // 3.3.2 Chemicko-metabolická regulace mozkového průtoku 50 // 3.3.3 Neurogenní kontrola mozkového průtoku 53 // 3.3.4 Další faktory ovlivňující výši cerebrovaskulárního průtoku 54 // 3.3.5 Regulace venózního tlaku 54 // 3.4 Změny mozkového krevního průtoku s věkem 54 // 3.5 Hematoencefalická bariéra 55 //
4 Mozkové ischemie (P. Kalvach) 59 // 4.1 Patogeneze ischemické cévní příliody 59 // 4.1.1 Vliv ischemie na neuron a glii 59 // 4.1.2 Koncept ischemického polostínu 61 // 4.1.3 Tkáňová deteriorace v centru ischemického ložiska 63 // 4.1.4 Koncept mozkové diaschizy 65 // 4.1.5 Porucha hematoencefalické bariéry při ischemii 70 // 4.1.6 Hemoragická transformace ischemického ložiska 72 // 4.1.7 Edém u mozkových ischemii 73 // 4.1.7.1 Patofyziologie ischemického edému 77 // 4.1.8 Postischemická periťokální hyperémie 79 // 4.1.8.1 Mozkový krevní objem a arteriovenózní tranzitní čas 81 // 4.1.9 "Steal-fenomén" 84 // 4.2 Význam tepenných stenóz v rozvoji mozkové ischemie 85 // 4.2.1 Ateroskleróza 89 // 4.2.2 Stenózy extrakraniálních přívodných tepen 91 // 4.2.2.1 Arteriální disekce 95 // 4.2.3 Klinický přístup ke karotickým stenózám 97 // 4.2.3.1 Indikace chirurgické léčby stenóz krčních tepen 98 // 4.2.3.2 Indikace konzervativní léčby stenóz krčních tepen 100 // 4.3 Tranzitorní ischemické ataky - význam pro preventivní léčbu 101 // 4.4 Status lacunaris cerebri 102 // 4.4.1 Lakuna 102 // 4.4.2 Leukoaraióza 103 // 4.4.3 Atrofie 103 // 4.4.4 Klinický obraz status lacunaris cerebri 103 // 4.4.5 Klinický lakunární iktus 103 // 4.5 Vaskulitidy a vaskulopatie postihující centrální nervový systém 105 // 4.5,1 Infekční vaskulitidy 107 // 4.5.2 Neinfekční vaskulitidy 108 // 4.5.2.1 Vaskulitidy na základe poruchy bunečné imunity 108 // 4.5.2.2 Vaskulitidy na základě imunokomplexových depozit 109 // 4.5.3 Lékové vaskulitidy 110 // 4.5.4 Další vaskulitidy a angiopatie - neznámé eliologie 110 // 4.5.5 Postradiační vaskulopatie 111 // 4.6 Kategorizace a kvantifikace cévních mozkových příhod 112 //
5 Mozkové hemoragie (P. Kalvach) 123 // 5.1 Intracerebrální hemoragie 123 // 5.1.1 Příčiny cerebrálního krvácení 124 // 5.1.2 Patogeneze spontánního intracerebrálního krvácení 126 // 5.1.3 Lokalizace cerebrálních krvácení 130 // 5.1.4 Průnik krvácení do mozkových komor 131 // 5.1.5 Prognóza parenchymového krvácení 133 // 5.2 Cévní malformace 136 // 5.3 Subarachnoidální krvácení 138 // 5.3.1 Aneurysmata 139 // 5.3.2 Klinický obraz subarachnoidálního krvácení 140 // 5.3.3 Vazoaktivní účinky extravaskulární krve 142 // 5.3.4 Vazospasmy v patofyziologii subarachnoidálního krvácení 144 // 5.3.4.1 Ultrasonografické vyšetřování vazospasmů 144 // 5.3.5 Provalení subarachnoidálního krvácení intraventrikulárně nebo // do mozkové tkáně 146 // 5.3.6 Rozvoj akutního nebo chronického hydrocefalu 147 // 5.3.7 Klinická diagnostika subarachnoidálního krvácení 151 // 5.3.7.1 Angiografická diagnostika subarachnoidálního krvácení 152 // 6 Počítačová tomografie v diagnostice iktů (P. Kalvach) 155 // 6.1 Principy počítačové tomografie 155 // 6.2 Počítačová tomografie u ischemických iktů 159 // 6.2.1 Podstata vzniku ischemického ložiska v CT-obraze 159 // 6.2.1.1 Projev ischemického edému 159 // 6.2.1.2 Projev tkáňové nekrózy 164 // 6.2.2 Fyziologické změny tkáňové denzity s věkem 165 // 6.2.3 CT-lypologie mozkových ischemii 167 // 6.2.3.1 Inteileritoriální mozkové infarkty 170 // 6.2.3.2 Teritoriální mozkové infarkty 173 // 6.2.3.3 Status lacunaris cerebri v CT-obraze 179 // 6.2.4 Postkontrastní zvýraznění malatických ložisek 183 // 6.2.4.1 Obecné aspekty kontrastního vyšetřování 183 // 6.2A.2 Postkontrastní projevy zvýšené vaskularizace ložiska 186 // 6.2.4.3 Postkontrastní projevy porušené hematoencefalické bariéry 189 // 6.2.4.4 Specifická rizika podání kontrastní látky u ischemických iktů 193 //
6.2.5 CT-stanovení průtokových parametrů stabilním xenonem 195 // 6.2.6 Obvyklý vývoj ischemického ložiska v CT-obraze 196 // 6.3 CT-diagnostika intrakraniálních krvácení 198 // 6.3.1 CT-diagnostika mozkových tkáňových hemoragií 198 // 6.3.2 CT-diagnostika cévních malformací 203 // 6.3.3 CT-diagnostika subarachnoidálního krvácení 205 // 7 Magnetická rezonance v diagnostice iktů 209 // 7.1 Základní principy nukleární magnetické rezonance a zobrazování // magnetickou rezonancí (J. Vymazal) 209 // 7.1.1 Úvod. Počítačová tomografie a magnetická rezonance 209 // 7.1.2 Fyzikální principy nukleární magnetické rezonance 211 // 7.1.2.1 Magnetické vlastnosti atomových jader 211 // 7.1.2.2 Lannorova frekvence, magnclizace a NMR-fenomén 211 // 7.1.2.3 TI - a T2-relaxace 214 // 7.1.2.4 Relaxační vlastnosti podle magnetické susceptibility 220 // 7.1.3 Pulzní sekvence v nukleární magnetické rezonanci 221 // 7.1.3.1 Spin-echo a ťast-spin-echo 221 // 7.1.3.2 Inverzní vyrovnání 224 // 7.1.3.3 Gradient-echo 224 // 7.1.3.4 Nové trendy v MR-zobrazování 225 // 7.2 Magnetická rezonance u ischemických iktů (P. Kalvach) 226 // 7.2.1 Magnetickorezonanční zobrazování ischemických iktů 226 // 7.2.1.1 Přednosti a kapacita MRI proti CT 226 // 7.2.1.2 Podstata a vývoj signálových změn v ischemickém ložisku 227 // 7.2.1.3 Kontrastní zvýraznění gadolinicm 232 // 7.2.1.4 Magnetickorezonanční angiografie 234 // 7.2.1.5 Metody časného záchytu ložiska 235 // 7.2.1.6 Magnetická rezonance při vyšetřování funkčních změn 237 // 7.2.2 Magnetickorezonanční spektroskopie ischemických iktů 239 // 7.2.2.1 Magnetickorezonanční spektroskopie laktátu a N-acetylaspartátu 240 // 7.2.2.2 Magnetickorezonanční spektroskopie organického a anorganického fosforu 241 //
7.3 Magnetická rezonance u mozkových hemoragií (J. Vymazal) 245 // 7.3.1 Úvod 245 // 7.3.2 Hyperakulní hematom 245 // 7.3.3 Akutní hematom 246 // 7.3.4 Subakutní hematom 250 // 7.3.4.1 Časný subakutní hematom 250 // 7.3.4.2 Pozdní subakutní hematom 251 // 7.3.5 Chronický hematom 251 // 8 Pozitronová emisní tomografie (P. Kalvach) 253 // 8.1 Pozitronová fyzika a metodika vyšetření 254 // 8.2 Využití pozitronové emisní tomografie v problematice mozkových infarktů 255 // 9 Mozkomíšní mok u cerebrovaskulárních onemocnění 259 // 9.1 Likvor obecně a jeho biochemie 259 // 9.1.1 Funkce likvoru 259 // 9.1.2 Likvorové prostory 259 // 9.1.3 Tvorba likvoru 260 // 9.1.4 Cirkulace likvoru 261 // 9.1.5 Resorpcc likvoru 262 // 9.1.6 Složení likvoru 263 // 9.1.6.1 Složení likvoru za fyziologických podmínek 263 // 9.1.6.2 Složení likvoru za patologických podmínek 265 // 9.1.7 Závěry 275 // 9.2 Cytologie likvoru u vaskulárních onemocnění centrální nervové soustavy (P. Adam) 276 // 9.2.1 Úvod 276 // 9.2.2 Celulární skladba likvoru 276 // 9.2.2.1 Buňky lymfocytární řady 277 // 9.2.2.2 Buňky monocytární řady 277 // 9.2.2.3 Buňky myeloidní řady 278 // 9.2.2.4 Buňky výstelky likvorových cest 278 // 9.2.2.5 Nádorové buňky 278 // 9.2.3 Cytologické nálezy u vaskulárních onemocnění centrální nervové // soustavy 278 // 9.2.3.1 Subarachnoidální krvácení 279 // 9.2.3.2 Intraparenchymové mozkové hematomy 281 // 9.2.3.3 Mozkové ischemie 282 // 9.2.4 Tabelární přehled cytologických nálezů 283 // 10 Oftalmodynamometrie a oftalmodynamografie (P. Kalvach) 285
(OCoLC)37956453
cnb000212774

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC