Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Dramata
Brno : Paido, 1999
94 s. : il. ; 23 cm

ISBN 80-85931-75-3 (brož.)
Edice pedagogické literatury
němčina
Obsahuje ilustrace, fotografie, úvod, shrnutí německy, seznam autorů, přílohy
Bibliografie: s. 94
Děti postižené zrakově - výchova - vzdělávání - učebnice vysokošk.
000064673
Úvod ...7 // I. EDUKACE JEDINCŮ S VÍCE VADAMI - JEDNA ZE SPECIALIZACÍ NÁSLEDNÉHO MAGISTERSKÉHO STUDIA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY - Marie Vilková ...9 // II. ZRAK A JEHO FUNKČNÍ VADY - Jaroslav Řehůřek ...13 // 2.1 Nárys anatomie zrakového orgánu ...13 // 2.2 Základy fyziologie zraku ...18 // 2.3 Vybrané chorobné stavy lidského oka ...21 // 2.3.1 Úrazy oka a jejich následky ...24 // III. VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE ZRAKOVÝMI VADAMI - Lea Květoňová-Švecová ...27 // 3.1 Speciálně pedagogické působení jako významný faktor optimálního vývoje dítěte ...27 // 3.2 Reedukace zraku u dětí s narušeným binokulárním viděním ...31 // 3.2.1 Medicínská péče o šilhající a tupozraké děli ...32 // 3.2.2 Charakteristika dětí se strabismem a amblyopií ...37 // 3.2.3 Speciálně pedagogická péče o děti s narušeným binokulárním viděním ...38 // 3.2.4 Reedukační proces a jeho podmínky ...39 // 3.3 Speciálně pedagogická péče o děti s více vadami ...40 // IѴ. REHABILITACE A PODPŮRNÁ OPATŘENÍ U MULTIHANDICAPOVANÝCH DĚTÍ - Ingrid Madlener ...44 // 4.1 Opodstatnění vizuální podpory u dětí se zrakovým postižením s přidruženým mentálním defektem ...44 // 4.2 Vizuální vnímání a kognitivní vývoj ...46 // 4.3 Vliv poškození zraku na psychomotorický vývoj dítěte ...47 // 4.4 Zkouška zrakové ostrosti u mentálně postižených dětí ...50 // 4.4.1 Test k určení zrakové ostrosti u mentálně postižených.51 // 4.4.2 Visual evoked cortical potentials (VEP) ...52 // 4.5 Určení zorného pole ...52 // 4.6 Vizuální diagnostika u kombinovaně postižených dětí ...53 // 4.7 Zraková podpora u multihandicapovaných dětí ...55 //
4.8 Podpora jednotlivých zrakových funkcí ...59 // 4.8.1 Vizuální reflexy ...59 // 4.8.2 Vizuální pozornost ...60 // 4.8.3 Rozpoznávání vzoru, vnímání kontrastu ...61 // 4.8.4 Rozpoznávání obličeje ...61 // 4.8.5 Percepce barev ...62 // 4.8.6 Vizuomotorika ...63 // 4.8.7 Nácvik fixace ...63 // 4.9 Vizuální podpora při některých poruchách zraku ...67 // ZÁVĚR ...73 // SHRNUTÍ ...75 // ZUSAMMENFASSUNG ...77 // SEZNAM AUTORŮ ...80 // PŘÍLOHA // „Sociální učení“ - otevřená koncepce podpory ...81 // Všeobecná hlediska speciálně pedagogické podpory „sociálního učení“ ...81 // Vady zraku a jejich působení na jedince ...81 // Hlavní idea koncepce „Sociálního učení“ ...82 // Hodnotově orientované cíle výchovy ...81 // Humanistické pojetí člověka ...86 // Určení specifických vzdělávacích potřeb ...87 // Utváření osobnosti ...88 // Oblasti podpory ...88 // Těžiště podpory ...88 // Obsah podpory ...90 // Principy ...90 // Metody ...91 // Vnitřní mobilita - vnější mobilita - celková mobilita ...92 // Závěry a postuláty ...92
(OCoLC)46964182
cnb000926631

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC