Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8.3) Půjčeno:25x 
BK
2., přeprac. vyd.
Praha : Makropulos, c1997
271 s.

ISBN 80-86003-08-6 (váz.)
Bibliogr. s. 248-268
Mozek - činnost - pojednání
000064706
Mozek a jeho duše // 6 // PŘEDMLUVY...11 // VELMI DLOUHÝ ŘETĚZ ...15 // Úrovně zkoumání...17 // Obory výzkumu se vzájemně překrývají a doplňují...18 // JAK VIDÍME A JAK POZNÁME, CO VIDÍME...23 // Sítnice...25 // Systém KDE? a systém CO?...26 // Brodmanova mapa a současnost...27 // Jak pracuje zraková mozková kůra?...30 // Neuron jako výpočetní systém...30 // Korová slepota...32 // Pacienti, kteří přestali poznávat tváře...34 // Co říkají pokusné modely...36 // ■Tvářové centrum- není tvářové centrom...38 // Mozek - soubor funkčních systémů...39 // Babiččin neuron...40 // Problém vazby...42 // Zrakové představy tvoří stejné části mozkové kůry, // které zpracovávají informace ze sítnic...44 // Slovo spisovatel je stříbřitě šedé ...44 // Obsah // PAMĚŤ...47 // Paměť je obydlí s mnoha místnostmi...49 // Amnézie...51 // Příčiny amnézie...51 // Psychogenní amnézie...53 // Anatomie paměti...54 // Pan R. K...59 // Pan N. A...61 // Paměť chronických alkoholiků...62 // Další části mozku, jejichž činnost má vztah k paměti...62 // Funkční zobrazovací metody a paměť...64 // Neuropsychologie...68 // Souhrn soudobého poznání vztahu mozku // a deklarativní paměti...69 // Neurokognitivní sítě velkého rozsahu...69 // ŘEČ...71 // Afázie...74 // Příčiny afázií...75 // Brocova a Wernickeova afázie...76 // Jak se vyšetřuje řeč a její poruchy...78 // Vztah mozku, Brocovy
a Wernickeovy afázie...79 // Další afázie...80 // Mozek a řeč u zdravých lidí...80 // Citová stránka řeči...82 // Řeč hluchoněmých...83 // Mozek a čtení...85 // Dyslexie...86 // Děti, kterým se ubližuje...87 // Hudba a mozek...90 // HYBNOST...93 // Páteřní mícha...95 // Mozeček...96 // Parkinsonova nemoc...97 // Huntingtonova nemoc...101 // Homunculus, jenž není homunculus...105 // Apraxie ...108 // Rozhodneme se k pohybu...110 // Máme svobodnou vůli?...111 // Mozek a jeho duše // PRAVÝ A LEVÝ MOZEK...113 // Praváci a leváci...116 // Syndrom rozštěpeného mozku...119 // VĚDOMÍ A POZORNOST...125 // Opomíjení...129 // Systém pozornosti a systém záměru...133 // CITOVÝ ŽIVOT...135 // Limbický systém...137 // Mapování činnosti mozku spjaté s emotivitou...140 // Úzkost...142 // Mapa úzkosti...143 // Tři uzly mapy úzkosti...144 // Násilné chování...146 // Mozek - orgán sexuality...156 // ČELNÍ MOZKOVÉ LALOKY...159 // Zevní horní části čelních laloků...165 // Spodní plocha čelních laloků...167 // Pacient K. V. R...167 // Poškození čelních laloků v dětství a dospívání...170 // K čemu slouží čelní mozkové laloky?...171 // SCHIZOFRENIE A MANIODEPRESÍVNÍ PSYCHÓZA...175 // Výskyt a příznaky...180 // Rizikové vlivy...182 // Schizofrenie a dědičnost...182 // Schizofrenie a porody v zimě...183 // Stavba a činnost mozku schizofreniků...185 // Je schizofrenie následkem vývojové poruchy
mozku? 187 // Schizofrenie a dopamin...189 // Kudy dál?...190 // Maniodepresívní psychóza...192 // STÁRNUTÍ A ZÁNIK...195 // Proč, jak a čím stárneme?...198 // Stárnutí lidského mozku...199 // Patologické stárnutí mozku...203 // Alzheimerova nemoc...205 // Mozek a alkohol...208 // O kanibalech a šílených krávách...210 // Obsah // GENY, MOZEK, CHOVÁNÍ...213 // Dědičnost a inteligence...218 // Dědičnost a rodičovství...219  // Dědičnost a duševní schopnosti ve stáří...220 // Dědičnost, duševní poruchy a některá // onemocnění mozku...221 // LIDSKÝ MOZEK A JEHO DUŠE - A NAOPAK...227 // Mozek a vědomí...234 // Vývoj sebeuvědomování u dětí...238 // Teorie duševních stavů jako specializace lidského druhu... 240 Crickova-Kochova teorie zrakového vědomí...241 // LITERATURA...247 // 160 SLOV O AUTOROVI // 269

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC