Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7.2) Půjčeno:101x 
BK
2. vyd.
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1977
359 s.

Knižnice psychologické literatury
Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
Práce rozebírá obsah i rozsah pojmů motivace, pojednává o fyziologických základech motivace, instinktech, homeostáze, sekundárních i sociálně lidských motivech. Sleduje vliv sociálních činitelů na motivaci, otázky vzájemného ovlivňování kognitivních a motivačních činitelů a uvádí některé aplikace badatelských výsledků o motivaci v pedagogickém a pracovním procesu.
Anglické a ruské resumé
000064726
Rekat.
Obsah // Ü VOD /? // 1. MOTIVACE A MOTIVY /IO // a) ? pojmu motivace 110 // b) Základní pojetí motivace /15 // c) Motivace a osobnost /20 // 2. FYZIOLOGICKÉ ZÁKLADY MOTIVACE /23 // a) Aktivita lidského organismu /23 // b) Fyziologické základy motivace jako energizujícího činitele /27 // c) Fyziologické základy motivace jako regulujícího činitele /31 // d) Některé teorie motivace založené na fyziologických činitelích /35 // 3. INSTINKTY /40 // a) Obecně o instinktech /40 // b) Klasické teorie motivace založené na instinktech /43 // c) Pojetí instinktu v některých novějších teoriích motivace j46 // 4. BIOLOGICKÉ (FYZIOLOGICKÉ) POTŘEBY /55 // a) ? pojmu potřeba /55 // b) Biologické (fyziologické) potřeby /61 // 5. HOMEOSTÁZA 169 // a) ? pojmu homeostázy /69 // b) Některé motivační teorie založené na principu homeostázy /73 // 6. DRIVE A INGENTI VY /79 // a) ? pojmu drive /79 // b) Drive, potřeba, stimulus, incentiv /84 // c) Některé motivační teorie založené na pojmu drive 188 // 7. ZÍSKANÉ (SEKUNDÁRNÍ) MOTIVY /94 // a) Primární a sekundární motivy /94 // b) Üloha učení v motivaci /97 // c) Některé teorie motivace založené na učení 1105 // 8. EMOCE JAKO MOTIVY ?0 // a) Emoce a aktivita organismu ji 10 // b) Hedonistické teorie j 114 // c) Emoce a motivace 1119 // 9. SPECIÁLNĚ LIDSKÉ MOTIVY /126 // a) Co rozumíme speciálně lidskými motivy 1126 -b) Podrobnější zkoumání některých speciálně lidských
potřeb 1132 // c) Některé motivační teorie řešící problematiku speciálně lidských potřeb 1139 // 10. SEBEAKTUALIZACE A PŘÍBUZNÉ POJMY 1145 // a) Sebeaktualizace 1145 // b) Znaky sebeaktualizované osobnosti 1147 // c) Některé motivační teorie založené na pojmu sebeaktualizace 1153 // 11. CÍLE JAKO MOTIVY ?61 // a) Zaměřenost chování ?61 // b) Cíle jako motivační činitelé /165 // c) Volba a dosahování cíle, úroveň aspirace jl69 // 12. VLIV SOCIÁLNÍCH ČINITELŮ NA MOTIVACI 1176 // a) Potřeby člověka jako společenské bytosti jl76 // b) Interpersonální vztahy a motivace ji86 // c) Sociální skupiny, normy, hodnoty a role 1188 // 13. POSTOJE A JINÉ ZÍSKANÉ PREDISPOZICE // CHOVÁNÍ jl95 JP // a) Získané predispozice chování 1195 // b) Postoje a motivace, teorie inkongruity 1198 // c) Hodnoty a hodnotové systémy /206 // 14. KOGNITIVNÍ PROCESY A MOTIVACE 1211 // a) Vnímání a motivace 1211 // b) Kognitivní struktury /215 // c) ? teorii inkongruity a disonance /221 // 15. FRUSTRACE, KONFLIKTY, STRESS /228 // a) Frustrace a stress /228 // b) Konflikty /234 // c) Frustrace, konflikty a motivace lidského chování 1236 // d) Úzkost 1241 // 16. LIDSKÉ JÁ A MOTIVACE /246 // a) Já, jeho aspekty a struktura /246 // b) Pojem já v některých teoriích motivace j253 // c) Pojem já a motivace /257 // 17. VÝVOJ MOTIVACE V ONTOGENEZI 1263 // a) Socializace a formování základních motivů /263 // b) Motivace chování dítěte
ve školním věku /277 // 358 // 18. MOTIVACE V PEDAGOGICKÉM PROCESU /282 // a) Dítě a škola /282 // b) Úloha motivace v pedagogickém procesu 1285 // c) Incentivy v pedagogickém procesu /290 // 19. MOTIVACE A PRÁCE /301 // a) Motivace pracovní činnosti /301 // b) Incentivy a incentivní systémy /308 // c) Postoje ? práci a pracovní uspokojení /313 // 20. SOUČASNÝ STAV A VÝHLEDY /320 Citovaná literatura /324 // Vyklad některých cizích slov j335 Resumé /340 Jmenný rejstřík /344 Věcný rejstřík /349
(OCoLC)42126360
cnb000216224

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC