Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(18.9) Půjčeno:208x 
BK
Vyd. 1.
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2003
199 s. : il.

ISBN 80-7042-295-5 (brož.)
Nad názvem: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity
Obsahuje diagramy, grafy, úvod, přílohy, údaje o autorce a její fotografii
Bibliografie na s. 184-192
Dovednosti pedagogické - výchova dramatická - studie
Učitelé - kompetence sociální - výchova dramatická - studie
Výchova dramatická - učitelé - rozvoj - studie
000064742
Obsah // Úvod 5 // L Pojetí profesních kompetencí učitele 8 // LI Pojetí profese učitele a jeho činnosti 8 // 1.2 Profesní kompetence 11 // 1.3 Přístupy ke struktuře profesních kompetencí učitele 12 // 1.4 Pojetí profesních kompetencí učitele v profesním standardu 17 // II. Teoretická hlediska osobnostně sociální kompetence učitele 21 // ?? Vymezení osobnostně sociální kompetence učitele 21 // 11.2 Intrapersonální kompetence (sebepoznávací, sebereflexivní, // autoregulativní ) 26 // 11.3 Interpersonální kompetence 33 // 11.3.1 Sociální percepce - vnímání partnerů (kompetence interpersonální // percepce- vnímání partnerů v pedagogické situaci) 35 // 11.3.2 Pedagogická komunikace (komunikativní kompetence) 41 // 11.3.3 Pedagogická situace (kompetence ? jednání v pedagogických // situacích) 59 // 11.3.4 Sociální role učitele a osobnostně sociální kompetence 69 // III. Zavádění prvků osobnostně sociální kompetence do procesu vzdělávání // studentů učitelství a výzkum v této oblasti 79 // IV. Možnosti dramatické výchovy v rozvoji osobnostně sociální // kompetence studentů učitelství 92 // IV. 1 Charakteristika dramatické výchovy 92 // IV. 1.1 Charakteristika z pohledu učení 95 // IV. 1.2 Charakteristika z pohledu cílů 96 // IV.1.3 Charakteristika z pohledu obsahu 101 // IV. 1.4 Charakteristika z pohledu metod 103 // IV.2 Dramatická výchova jako metoda rozvoje osobnostně sociální // kompetence 108
// IV.2.1 Dramatická výchova a intrapersonální kompetence učitele 110 IV.2.2 Dramatická výchova a kompetence ? sociální percepci 118 // IV.2.3 Dramatická výchova a kompetence pedagogická komunikace 121 IV.2.4 Dramatická výchova a kompetence jednání v pedagogické // situacích 123 // IV.2.5 Dramatická výchova a kompetence zastávání role učitele 127 // IV.3 Dramatická výchova a sociálně psychologický výcvik 132 // IV.4 Obecné možnosti dramatické výchovy pro rozvoj osobnostně // sociální kompetence budoucích učitelů 134 // V. Možnosti rozvoje osobnostně sociální kompetence ve studijním // předmětu základy profesní praxe 136 // VI. Empirická část 138 // VI. 1 Cíle výzkumu, otázky 138 // VI.2 Metody výzkumu 138 // VI.3 Popis průběhu empirické části výzkumu 143 // VI.4 1 .etapa - inovace programu předmětu ZPP a hledání výzkumných // metod 143 // VI.5 2.etapa - ověřování a úpravy výzkumných metod, interpretace // prvních výsledků 146 // VI.6 3.etapa - ověřování metod dramatické výchovy v předmětu ZPP 156 VI.7 Výsledky 3. etapy výzkumu 159 // VI.7.1 Dotazník - studentské hodnocení 159 // Ví.7.2 Hodnotící škála - studentské hodnocení 163 // VI.7.3 Hodnotící škála - expertní hodnocení 168 // VI.7.4 Vyhodnocení rozhovorů 170 // VI. 7.5 Kazuistiky a jejich interpretace 173 // VI.8. Závěry empirického výzkumu 179 // žávěr  182 // Seznam literatury 1 4 // Přílohy 193

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC