Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Praha : Linde, 2002
511 s.

ISBN 80-7201-352-1 (brož.)
Další názvová informace z obálky: Vylíčení konkrétních historických okolností vzniku a přijímání dekretů prezidenta republiky za druhé světové války a bezprostředně po jejím skončení na základě kritického využití pramenů včetně textů vybraných dekretů a prováděcích předpisů
Benešovy dekrety - Československo - r. 1940-1945 - stati a dokumenty
000064778
Obsah // Kapitola I. // Od 15- března 1939 do vytvoření prozatímního státního zřízení ... 19 // Kapitola II. // Vznik a postavení orgánů prozatímního státního zřízení ČSR v emigraci ...28 // II. 1. Prezident republiky ...28 // II. 2. Exilová vláda ...33 // II. 3. Státní rada ...46 // II. 4. Právní rada ...53 // Kapitola III. // Vznik koncepce dekretů prezidenta republiky ...61 // III. 1. Způsob přípravy a přijímání dekretů prezidenta republiky ...76 // Kapitola IV. // Dekrety prezidenta republiky v období 1940-1943 ...87 // Kapitola V. // Příprava obnovy Československa v londýnském exilu 1944-1945 ...109 // V, 1. Benešova teorie právní a politické kontinuity a Benešovy názory na obnovu Československa ...109 // V. 2. Mezinárodně právní a mezinárodně politické předpoklady obnovy Československa ...121 // V. 3. Vnitropolitická diferenciace názorů na obnovu Československa, obnova politických stran ...133 // Kapitola VI. // Dekrety prezidenta republiky londýnského období vydané k zajištění obnovy Československa v poslední fázi existence prozatímní ho státního zřízení ...147 // VI. 1. Ústavní dekret prezidenta republiky o dočasné správě // osvobozeného území a role vládního delegáta ...147 // 5 // VI. 2. Ústavní dekret prezidenta republiky o obnovení právního pořádku ...160 // VI. 3- Ústavní dekret o národních výborech a Prozatímním národním shromáždění ...169 // VI. 4. Ústavní dekret o výkonu moci zákonodárné v přechodném období ...179 // VI. 5. Dekrety prezidenta republik)’ s ekonomickou a finanční tematikou ...183 // VI. 6. Dekret o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů // a o mimořádných lidových soudech ...194 // Kapitola VII. // Změny v Benešové koncepci obnovy Československa ...215 // VII. 1. Slovenská národní rada ...215 //
VII. 2. Obnova československých hranic ...223 // VII. 3- Konec prozatímního státního zřízení a vznik vlády Národní fronty ...226 // Kapitola VIII. // Dekrety prezidenta republiky vydané NA OSVOBOZENÉM ÚZEMÍ V BEZPROSTŘEDNĚ POVÁLEČNÉM OBDOBÍ ...251 // VIII. I. Dekrety prezidenta republik)’ týkající se příslušníků německé a maďarské menšiny a tzv. „státně nespolehlivých osob“ ...252 // VIII. 1, Odsun (transfer) německé a maďarské // menšiny z ČSR ...252 // VIII. 2. Dekrety prezidenta republiky, které se týkaly nepřátelského majetku, majetku osob německé a maďarské národnosti, respektive osob státně nespolehlivých ...288 // Kapitola IX. // Dekrety znárodňovací a dekrety upravující zásední změny v hospodářském a sociálním systému Československa ...326 // Kapitola X. // Dekrety prezidenta republiky rušící Německé vysocké školy ... 349 // 6 // Kapitola XI. // retribuCní dekrety ...353 // XI. 1. Srovnání s přípravou a provedením retribucí ve vybraných evropských státech ...354 // XI. 2. Příprava a přijetí československých retribučních // dekretů ...370 // Kapitola XII. // Národní výbory, Prozatímní národní shromáždění a ratihabice dekretů prezidenta republiky ...394 // Seznam použitých zkratek a archivních fondů ...411 // Seznam použitých pramenů a literatury ...414 // Přílohy // I. Dekrety upravující dekretační normotvorbu ...437 // II. Národní správa ...439 // III. Konfiskace a příděl zemědělského majetku ...448 // IV. Retribuce ...459 // V. Československé státní občanství osob německé // a maďarské národnosti ...474 // VI. Konfiskace nepřátelského majetku ...484 // VII. Znárodnění ...501 // Ratihabice ...511

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC