Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
České vyd. 1.
Praha : Vašut, 1999
s. 1302-1458 : barev. il., mapy, portréty ; 30 cm

ISBN 80-7236-019-1 (váz.)
Dějiny světa
francouzština
Přeloženo z francouzštiny
Obsahuje ilustrace, fotografie, mapky, rejstřík
Dějiny světové - r. 1592-1690 - stati a ilustrace
000064793
OBSAH // DOBRÝ KRÁL JINDŘICH___1592-1600 // DOBRÝ KRÁL JINDŘICH...1302 // Konec náboženských válek? ...1303 // Obtížná jednání o ediktu nantském...1303 // Velká bída francouzského obyvatelstva ...1304 // Schopní spolupracovníci...1305 // Umění, jak získat královské úředníky ...1305 // Druhé manželství z rozumu ...1306 // Spiknutí vysoké šlechty...1306 // URBANISTICKÝ ROZMACH PAŘÍŽE ...1308-1309 // ITÁLIE V OBDOBÍ PROTIREFORMACE ...1310 // Hierarchický a autoritářský systém...1311 // Výjimečné osobnosti církve...1311 // Estetika ve službách dogmatu a liturgie...1312 // Odpůrci...1313 // AKBAR, VELKÝ MUGHAL...1314 // Období vlády Akbarova poručníka ...1315 // Budovatel říše ...1315 // Schopný správce ...1316 // Tolerantní panovník...1317 // POÉMA Z ČERVENÉHO PÍSKOVCE...1318-1319 // OBDOBÍ EDO V JAPONSKU___I6OO-I616 // OBDOBÍ EDO V JAPONSKU ...1322 // Tokugawa lejasu ...1323 // Systém vlády ...1323 // Úloha knížat...1324 // Ústřední vláda ...1326 // Hospodářská prosperita ...1327 // KIMONO ...1328-1329 // VĚDECKÁ REVOLUCE...1330 // Lépe vidět, lépe měřit...1331 // Od Koperníka ? Newtonovi ...1332 // René Descartes: Prvenství pochybnosti ...1333 // VYSNĚNÝ RÁJ...1334 // Správa obyvatelstva ...1335 // Aktivní církev...1336 // Význam práce otroků ...1336 // Ohrožené hospodářství...1337 // BAROKO V TROPECH ...1338-1339 // HON NA ČARODĚJNICE___I6I6-I626 // TŘICETILETÁ VÁLKA...1342
// Říše na sudu s prachem ...1343 // Náboženské a politické konflikty...1344 // První úspěchy protestantů...1345 // Bílá hora ...1345 // Válka se stává mezinárodní záležitostí...1345 // Valdštejn a vojevůdci ...1346 // Válka jako obchod ...1347 // JACQUES CALLOT ...1348-1349 // DOBYTI SEVERNÍ AMERIKY // Obtížné začátky ... // Soužití s indiány... // Azylová země pro pronásledované Náznak nového národa?... // ...1350 // ...1351 // ...1351 // r:...1352 // . :...1353 // ĎÁBEL, ČARODĚJNICE A SOUDCE ...1354 // Nejhorší ze zločinů...1354 // Venkov čelí obvinění ...1355 // Centra a venkovské výspy...1356 // Umírněnost a přísnost...1357 // SABAT...1358-1359 // // LUDVÍK XIII. A RICHELIEU 1626-1637 // FRANCIE ZA KARDINÁLA RICHELIEUA 1362 // Program kardinála Richelieua 1362 // Stál ve státě 1364 // Kapitulace 1? Rochelle 1364 // Pýcha vysoké šlechty 1365 // Královská rodina bojuje proti Richelieuovi 1366 // Válka ve službách absolutismu 1366 // Královští intendanti 1367 // RUBENS 1368-1369 // VRCHOLNÉ OBDOBÍ ŠVÉDSKÉHO KRÁLOVSTVÍ 1370 // Bohatství „Severu“ 1370 // Spory mezi severskými státy 1371 // Vítězství Gustava Adolfa 1372 // Smrt vojáka 1373 // INDIE V DOBĚ VELKÝCH MUGHALŮ 1374 // Akbarova náboženská tolerance 1375 // „Dobyvatel světa." 1375 // Říši vládne žena 1376 // Dobývání jihu 1377 // TÁDŽ MAHAL (KORUNA PALÁCŮ) 1378-1379 // ŠVÉDSKÁ KRÁLOVNA KRISTINA 1637-1649
// ANGLICKÁ REVOLUCE 1382 // Pokusy o absolutistickou vládu 1383 // Neobratnost Karla 1 1384 // Odhodlaný postoj vůči parlamentu 1384 // Skotské povstání 1385 // Dvě občanské války 1385 // Zmatená situace 1386 // Králova smrt 1387 // VAN DYCK 1388-1389 // KRÁLOVNA KRISTINA 1390 // Výchova královny 1391 // Protikladná bilance v politice 1391 // Oduševnělá žena 1392 // Abdikace 1392 // DOBA ROLNICKÝCH BOUŘÍ •V 1394 // Scénář povstání 1395 // „Ať žije král bez daně ze soli!" 1395 // Násilí ve jménu státu 1396 // FRONDA 1398-1399 // CROMWELL, LORD PROTEKTOR 1649-1661 // ŽIVOT A SMRT V 17. STOLETÍ 1402 // Období krize 1403 // Apokalyptická léta 1403 // Bohatí a chudí 1404 // Opatření proti potulce 1405 // Demografie „starého režimu" 1406 // Narodit se v 17. století 1407 // Dětská úmrtnost 1407 // BRATŘI LE NAINOVÉ 1408-1409 // CROMWELL, LORD PROTEKTOR (POKRAČOVANÍ)___1649-1661 // MAROKO V 17. STOLETÍ ...1410 // Sa’dovci - páni Maroka...1410 // Nová dynastie...1411 // „Ludvík XIV. Marocký“ ...1412 // Marocký stál...1413 // Úpadek alavitského Maroka ...1413 // CROMWELL...1414 // Krveprolití v Írsku...1415 // Anglo-nizozemská válka ...1415 // Diktátor Cromwell ...1416 // Monarchie na dosah ruky...1416 // Konec republiky...1417 // CROMWELLOVA LEGENDA ...1418-1419 // ČÍNA V OBDOBÍ DYNASTIE ČCHING___1661-1683 // „OKÁZALÁ“ VLÁDA LUDVÍKA XIV...1422 // Král-stát...1423 // Období
reforem ...1424 // Colbertova politika...1424 // Úloha intendantu a rad...1425 // Boj proti jansenismu...1426 // PLASTICKÉ PLÁNY...1428-1429 // ČÍNA V OBDOBÍ DYNASTIE ČCHING...1430 // Vzestup vůdce ...1430 // Od dynastie Ming k dynastii Čching ...1431 // Poíátek nové dynastie ...1432 // Nurhačiho důstojní potomci ...1433 // SPOJENÉ NIZOZEMSKÉ PROVINCIE ...1434 // Republikánske zvláštnosti...1435 // Colbert a Holandsko...1436 // Francie válčí s Holandskem...1437 // REMBRANDT...1438-1439 // KRAL SLUNCE // ___1683-1691 // ANGLICKÁ RESTAURACE...1442 // Politika usmíření...1442 // Královy těžkosti ...1443 // Whigové a toryové...1444 // „Papeženský“ král...1445 // Slavná revoluce ...1446 // Anglikáni proti katolíkům...1446 // Konštituční monarchie ...1447 // Definitivně protestantský trůn...1447 // LONDÝN ...1448-1449 // ÚPADEK OSMANSKÉ ŘÍŠE...1450 // První evropská velmoc ...1451 // Zkostnatělá říše ...1451 // Pokusy o modernizaci... 1452 // Úpadek turecké moci ... 1453 // KONEC VLÁDY LUDVÍKA XIV...1454 // Zrušení ediktu nantského ...1455 // Útěk protestantů...1455 // Povstání camisardů...1456 // Inflace a klimatické problémy...1457 // Příčiny krize...1457 // VERSAILLES...1458-1459
(OCoLC)44147665
cnb000783661

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC