Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(23) Půjčeno:69x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Torst, 2005
1051 s. : il.

objednat
ISBN 80-7215-244-0 (váz.)
Obsahuje fotografie, ilustrace, rejstříky, bibliografické odkazy
Díla literární - poetika - studie
Literatura - stol. 20. - studie
000064918
7 LITERÁRNÍ DÍLO A SKUTEČNOST (Zdeněk Mathauser) // 9 Úvodem // 14 Odstoupení od modu reality - K základům fenomenologické estetiky / Haškův „Švejk" z hlediska fenomenologie / „Ontologická víra" a modus rezignace / Antihodnota, znejistěná realita a mezera v bytí / Mínění a příznakovost / Autentičnost, fantastično a absurdita // 55 Zastoupení „reality" - Navázání jazyka textu na „realitu“ / „Jazyky“ a vypravěči / Zastoupení z hlediska žánrů / K sémiotice obecné i specificky „pražské" / Model konotace a model metonymie / Model metaznaku a model metafory // 89 Prostoupení s realitou a paralely s ní - Předmětnost symbolu / Symbol a alegorie / Rub a líc symbolu // 114 Intencionalita - paralely - svítivost - Fenomenologie u J. Mukařovského a H.-G. Gadamera / Paralelní kontemplace / Text, který svítí // 132 Rozestoupení „umělecké situace" - Komplexnost základního modelu / Vertikální a horizontální složky modelu / Diagonály modelu / Lineární okruh „umělecké situace" a jeho problematizace / Vrcholy lineárního okruhu a jeho dvojníci / Dění zpětného okruhu // 179 ČAS A JEHO ÚLOHA PŘI KONSTITUOVÁNÍ NARATIVNÍHO DÍLA (Alice Jedličková) // 181 Vyprávění a čas: touha po řádu // 194 Linearita: řád a způsoby jeho popření // 199 Čas předmětu - čas promluvy: čas příběhu - čas vyprávění // 221 Znázorněný čas: časo-prostor, prostoro-čas // 232 Zátiší a vpád času - Richard Weíner: Zvěst // 245 ČAS V DRAMATU (Lenka Jungmannová) // 247 Úvodní poznámka // 257 Čas a maska. Topolův Konec masopustu // 277 Čas v epickém divadle. Brechtova Matka Kuráž a její děti // 291 Paralelní (simultánní) čas. Wilderovo Naše městečko // 303 Čas a čekání. Beckettovo Čekání na Godota //
315 PROSTORY, MÍSTA A JEJICH KONFIGURACE V LITERÁRNÍM DÍLE (Zdeněk Hrbata) // 317 Úvodem // 329 Příbytky - Bachelardův dům / Od „skutečného" domu к domu tajemnému / Místa objevů / Dům a čas / Proměny domu, dům proměn / Dům řádu / Hledání příbytku a jeho obývání / Příbytky věcí / Zákon a katastrofa / Dovětek // 369 -Provinční město, okresní město, městečko, městys - maloměsto Maloměsto na okraji říše / Okresní město / Střediska okresního města / Promenáda / Znamení apokalypsy / Jako na dlani / Místo dramatu a rozuzlení / Návrat / Pohled / Kontrapunkt 400/ Velké město // Základy literární topografie / Město mýtu / Možnosti moderního města / Nemožnost možnosti / Volba periferie / Fantastická města // 440 Cesty - Časoprostor / Téma a obraz / Esence / Rychlost / Symbol a existence / Cesty kulturou // 473 Exotické místo - Tradice / Estetika rozdílného / Jména / Exotický anachronismus / Nová exotika / Neporozumění a míjení / Konec exotiky a jiné exotismy // 511 PŘÍLEŽITOSTI DRAMATICKÉHO PROSTORU (Nina Vangeli) // 513 Kvadratura kruhu dramatického prostoru // 523 Dimenze a vektory dramatického prostoru // 546 Živly jako archetypální typ dramatu - Symbolický prostor živlů / Prostor vody - Oféliin komplex / Mučivá touha / Odbočka - vodníci utěšitelé / Vlna, labuť, leknín, loď... / Prostor ohně / Prostor bouře / Radovánky začarovaného ostrova / Lovec korálů / Voda zaplavuje současná jeviště / Pátý živel dramatického prostoru // 573 ZAVŘENÉ OČI. POETIKA SNU (Marie Langerová) // 575 Sen a „jiný svět" // 581 Snící jazyk - Bezmocný prostor / Podzemí // 594 Sen a smrt. Příklad Demi Očistec // 615 Hnízda snění - Skřínka / Osiridův hrob / „Kadávry“ a celuloidová nymfa / Obscénní tělo. Zákazy, tabu. Tělo-stín //
643 TYPY VYPRÁVĚNÍ (Jiří Holý) // 645 Autorské vyprávění // 670 „Zpovědní" vyprávěni v ich-formě // 685 Subjektivizované vyprávění v er-formě // 699 Skazové vyprávění // 711 FIKČNÍ SVĚTY LYRIKY (Miroslav Červenka) // 713 Lyrika a fikční svět? // 720 Estetická intence, fikčnost, uspořádanost, komplexita // 728 Fikční subjekty // 734 Cirkularita a integrační model // 736 Neúplnost, inference, „pásy" // 743 Aktivita tvarů. Indexy subjektivity // 747 Rozvržení. Subjekt tvůrčích činností, osobnost // 756 Lyrický subjekt // 764 Svět lyrického subjektu // 767 Intencionalita, deixe a hra tvarů // 776 Komunikace v lyrice // 785 PROBLÉMY A PARADOXY LITERÁRNÍ KOMUNIKACE (Marie Kubínová) // 787 Když se řekne „komunikace“ // 796 Autorův čtenář a čtenářův autor // 803 Recepční semióza: o čem a jak mluví dílo // 821 DĚNÍ SMYSLU JAKO TEORETICKÝ A INTERPRETAČNÍ PROBLÉM (Milan Jankovič) // 823 Hledání přístupu - Úvodem / „Význam" a „smysl" / Dílo a jeho konkretizace / Patočkovo pojetí stylu a estetického postoje / Ricoeurova „produktivní reference" / Sémantické gesto / Inspirace „nezáměrností" // 861 Interpretace - Úvodem / Julišovy „hry o smysl" / Hrabalovo psaní proudem // 944 Nepřehlédnutelné souvislosti. Literární text jako výzva a hra // 967 SEZNAM OBRÁZKŮ // 969 REJSTŘÍK JMENNÝ // 973 REJSTŘÍK VĚCNÝ A TEMATICKÝ // 1046 POZNÁMKA KE GRAFICKÉ ÚPRAVĚ A BIBLIOGRAFII // 1047 EDIČNÍ POZNÁMKA
(OCoLC)62392534
cnb001533794

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC