Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:34x 
BK
1. vyd.
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 1993
108 s. : il., grafy ; 24 cm

ISBN 80-7042-707-8 (brož.)
Spisy prací Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity ; č. 82/1993
Obsahuje tabulky
Bibliografie na s. 77-96
Anglické, české resumé
Prostředí životní - karcinogeneze - studie
Prostředí životní - mutageneze - studie
000064966
OBSAH // 1. ÚVOD 5 // 2. PODSTATA MUTAGENEZE A JEJÍ VZTAH KE 7 KARCINOGENEZI // 3. HODNOCENÍ MUTAGENITY CHEMICKÝCH LÁTEK 17 // 3.1 Charakteristika detekčních systémů použitých v 23 // experimentálních částech práce // 3.1.1 SOS chromotest 23 // 3.1.1.1 Hodnocení výsledků SOS chromotestu 25 // 3.1.2 Salmonella typhimurium His’ detekční systém 25 // 3.1.2.1 Hodnocení výsledků Amesova testu 28 // 4. GENOTOXICKÉ LÁTKY KONTAMINUJÍCÍ ŽIVOTNÍ 29 // PROSTŘEDÍ // 4.1 Kontaminace vody genotoxickými látkami 30 // 4.2 Genotoxické znečistění ovzduší 31 // 4.3 Výskyt genotoxických látek v půdě 31 // 4.4 Genotoxické látky v potravě 32 // 5. HODNOCENÍ GENOTOXICITY ČERNOUHELNÉHO 33 // DEHTU A DEHTOVÝCH OLEJŮ // 5.1 Metodika 40 // 5.1.1 Testované látky 40 // 5.1.2 Hodnocení výsledků 40 // 5.2 Výsledky a diskuse 40

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC