Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(13) Půjčeno:13x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Práh, 2000
334 s. ; 21 cm

ISBN 80-7252-031-8 (váz.)
angličtina
Přeloženo z angličtiny
Obsahuje úvod, údaje o autorovi
Výchova rodinná - výklady populární
000065023
Obsah // Poděkování / 15 // Úvod / 17 // Láska nestačí / 18 // Hledání lepší cesty / 19 // Nová krize rodičovství / 21 // Láska versus rodičovská péče založená na strachu / 23 // Dnešní děti jsou jiné / 24 // Přestat s tresty / 26 // Výsledky rodičovství vycházejícího ze zastrašování / 27 // Málo času na rodičovskou roli / 28 // Modernizace rodičovských metod / 29 // Kapitola 1: Děti jsou z nebe / 31 // Každé dítě má svoje osobité problémy / 32 // Pět zásad pozitivního rodičovství / 35 // Tušení možností / 45 // Kapitola 2: Fungování pěti zásad / 47 Nároky rodičovství / 48 // Znovunalezení rodičovství / 49 // 7 // Krátká historie rodičovství / 51 // Násilí plodí násilí / 52 // Co dělá z dětí neposluchy a kazisvěty / 55 // Celosvětový posun ve vědomí / 58 // Kapitola 3: Nové metody vedoucí ke spolupráci / 62 Žádejte, ale nerozkazujte ani nenaléhejte / 62 // Užívejte „Buď tak hodný“ a ne „mohl bys“ / 63 // Vynechte řečnické otázky / 66 // Buďte přímí / 68 // Přestaňte vysvětlovat / 69 // Přestaňte držet kázání / 71 // Nevyužívejte ? manipulaci pocity / 72 // Kouzelné heslo na získání spolupráce / 74 // Krátký přehled a praxe / 74 // Co si počít, když děti vzdorují / 76 // Kapitola 4: Nové metody odbourávání vzdoru / 78 Čtyři metody ? odbourání vzdoru / 79 // Čtyři povahové typy / 80 // Citlivé děti potřebují naslouchání a pochopení
/ §0 // Aktivní děti potřebují přípravu a strukturu / 83 // Vstřícné děti potřebují zábavu a nasměrování / 88 Dar zpěvu / 89 // Z povinnosti dělejme zábavu / 90 // Dar čtení / 92 // Využití zábavy ? přesměrování / 93 // Vnímavé děti potřebují rituál a rytmus / 95 // Láskyplné rituály / 98 // Praktické rituály / 100 // Dát dětem, co potřebují / 100 // Kapitola 5: Nové metody ? vylepšení komunikace / 102 Proč děti vzdorují / 103 // Najít si čas na naslouchání / 105 // 8 // Dvě podmínky / 106 // Tvrdá rodičovská láska / 108 // Měkká rodičovská láska / 111 // Naučit se odkládat pocit uspokojení / 114 // Vyhovět potřebám dětí / 116 // Kapitola 6: Nové metody ? povzbuzení motivace / 118 // Krátkodobá účinnost trestu / 119 // Proč a kdy trest funguje / 120 // Pozitivní stránka trestu / 121 // Jednoduchý důkaz / 123 // Alternativou trestu je odměna / 124 // Dva důvody, proč dítě zlobí / 125 // Proč funguje odměna / 126 // Negativní hodnocení / 128 // Pochválení dítěte, když bylo hodné či se zachovalo správně / 130 // Kouzlo odměny / 132 // Proč děti vzdorují naší vůli / 132 // Chápavá odměna / 134 // Odměny podle povahových typů / 136 // Příklady odměn / 137 // Vždycky mějte něco v záloze / 138 // Seznam odměn / 140 // Opakující se model / 142 // Odměňování mladistvých / 143 // Jednání se vztekajícím se dítětem na veřejnosti / 143 // Odměna je jako
moučník / 144 // Poučení z přirozených důsledků / 145 // Strach odměňovat / 147 // Kapitola 7: Nové metody potvrzení vůdcovské role / 149 // Učit se velení / 150 // Při příkazu potlačte emoce / 151 // Dělat chyby nevadí / 152 // Kdy nejsou emoce užitečné / 152 // 9 // Křik nefunguje / 153 // Pozitivní vyjádření příkazů / 154 // Přikazujte, ale nevysvětlujte / 156 // Rozkazující puberťáci / 158 // Důvody a vzdor / 160 // Lepší způsob přikazování / 161 // 1. krok: Žädejte (Nerozkazujte) / 162 // 2. krok: Vyslechněte a rozvíjejte (Nedržte kázání) // 3. krok: Odměna (Netrestat) / 162 // 4. krok: Příkaz (Nevysvětlujte, nerozčilujte se) / // Rozvíjení spolupráce / 163 // Vyberte si své bitvy / 164 // Kapitola 8: Nové metody prosazování autority / Potřeba chvilky o samotě / 166 // Jak se zbavit negativních emocí / 168 // Ideální chvilka o samotě / 169 // Zdůvodnění chvilka o samotě / 170 // Čtyři běžné omyly / 171 // 1. Příliš mnoho chvilek o samotě / 172 // 2. Málo chvilek o samotě / 173 // 3. Očekávání, že dítě bude jen tiše sedět / 174 // 4. Chvilka o samotě jako trest / 175 // Objetí s tátou / 176 // Usměrnění vůle proti ústupkům / 177 // Kdy jsou vhodné chvilky o samotě / 178 // Třikrát a dost / 179 // Když chvilka o samotě nefunguje / 179 // Fungování pěti metod / 180 // Kapitola 9: Nevadí být jiný / 183 // Odlišnosti podle pohlaví / 185 // Různé potřeby důvěry
a péče / 185 // Stálý pocit důvěry a zájmu / 187 // Chlapci jsou z Marsu, dívky z Venuše / 190 // / 162 162 // 165 // 10 // Pan Spraví-to / 192 // Paní Domácí-štěstí / 193 // Kdy se hodí radit / 195 // Chlapci zapomínají a dívky si pamatují / 196 // Různé generace / 198 // Kultura násilí / 199 // Odlišné povahové typy / 200 // Jak se mění povahové typy / 201 // Mimoškolní aktivity / 202 // Citlivé dítě potřebuje hodně porozumění / 203 // Vstřícné dítě potřebuje pestřejší škálu aktivit než jiné děti / 203 // Vnímavé dítě potřebuje pravidelnou každodenní rutinu I 203 Aktivní dítě potřebuje hodně struktury a řádu / 204 // Různé tělesné typy / 204 // Různé typy inteligence / 205 // Akademická inteligence / 206 // Emocionální inteligence / 206 // Tělesná inteligence / 207 // Tvůrčí inteligence / 207 // Umělecká inteligence / 208 // Praktická inteligence / 208 // Intuitivní inteligence / 209 // Talentová inteligence / 210 // Odlišná rychlost učení / 211 // Běžci / 211 Chodci / 212 Skokani / 212 // Dobrý tady, ale ne tak dobrý jinde / 213 // Porovnávání dětí / 213 // Kapitola 10: Dělat chyby nevadí / 215 // Od nevinnosti ? zodpovědnosti / 216 // Čí je to vlastně chyba? / 219 // Naučit se zodpovědnosti / 221 // 11 // Naprogramovaná oprava sebe sama / 222 // Křivka učeni vašeho dítěte / 222 // Chápavé opakování / 223 // Učit se z chyb / 224 // Učit se napravit škodu
/ 226 // Netrestejte, ale upravujte / 229 // Reakce na chybu dítěte / 230 // Snažit se ze všech sil postačí / 235 // Kdy nevadí dělat chyby / 238 // Skrývání chyb a zatajování pravdy / 239 // Děti rozvedených rodičů / 241 // Nestanovit si vysoké cíle či neriskovat / 242 // Ospravedlňování chyb či obviňování ostatních / 244 // Ohrožené pubertální děti / 245 // Komplex méněcennosti a sebetrestání / 247 // Dělat chyby nevadí / 249 // Kapitola 11: Nevadí dávat najevo negativní pocity / 251 // Význam ovládání pocitů / 252 // Naučit se ovládat pocity / 254 // Zvládnutí ztráty / 255 // Proč vyjadřování pocitů pomáhá / 256 // Síla vcítění — empatie / 258 // Pětivteřinová pauza / 259 // Když dítě odmítá vcítění / 262 // Když rodiče vyjadřují negativní emoce / 263 // Je chybou se svěřovat dětem / 265 // Ptát se dětí na jejich pocity / 267 // Co vy potlačíte, dítě vyjádří / 268 // Černá ovce rodiny / 270 // Jak se zbavit negativních emocí / 271 // Kapitola 12: Nevadí chtít víc / 273 // Strach z touhy / 274 // Pocit vděčnosti / 276 // 12 // Svolení vyjednávat / 277 // Naučit se říkat ne / 278 // Deset způsobů, jak říkat ne / 280 // Jak žádat víc / 281 // Příklady, jak žádat / 281 // Síla žádosti / 283 // Dávat příliš mnoho / 284 // Děti budou chtít vždycky víc / 285 // Děti rozvedených rodičů / 286 // Toužení lidské duše / 287 // Kapitola 13: Nevadí říkat
ne, ale rodiče dál zůstávají šéfy / 289 // Jak rodiče ovlivňují své děti / 291 // Zvládání negativních emocí / 292 // Rozvoj poznávacích schopností / 293 // Dětská potřeba zkonejšení / 294 // Děti mají jinou paměť / 295 // Zvládání silné vůle / 296 // Rovnováha mezi svobodou a nadvládou / 297 // Dva problémy se ztrátou kontroly / 298 // Devítiletá stadia zralosti / 300 // Rozvoj zodpovědnosti / 301 // Pochopení generačního předělu / 303 // Rozvod a generační předěl / 304 // Kontrola pubertálních dětí a mladistvých / 306 // Využití internetu ? zlepšení komunikace / 308 // Získání podpory od ostatních rodičů / 309 // Kapitola 14: Uplatňování pěti zásad v praxi / 310 Matky a dcery / 311 // Otcové a dcery / 311 // Matky a synové / 312 // Otcové a synové / 313 // Dospívající tajně oceňují vymezené hranice / 314 // 13 // Co dělat, když dítě bere drogy / 316 // Co s vulgárním vyjadřováním dítěte / 318 // Povolení mluvit bez zábran / 319 Rozhodování / 321 // Sedmileté cykly / 322 // Proč se dospívající děti bouří / 324 // Zlepšení komunikací s dospívajícími / 325 // Respektujte názor dospívajícího dítěte / 326 // Posílejte dospívající děti pryč / 329 Místo „Nedělej to“ říkejte „Já chci“ / 329 // Jak se ptát dětí na jejich názor / 331 // Problémy rodičovství / 332 // Dar velikosti / 333 // 14
(OCoLC)51185711
cnb000886828

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC