Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.10.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.7) Půjčeno:2x 
BK
Vyd. 1.
V Praze : Karolinum, 2000
439 s. : il. ; 28 cm

objednat
ISBN 80-7184-716-X (váz.)
Obsahuje bibliografické odkazy
Anglické resumé
Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze
000065071
Úvod (Eduard Kubů - Jaroslav Pátek) // I. Základní charakteristika výchozí situace a vývoje československé ekonomiky v meziválečném období // 1. Důsledky vzniku samostatného Československa (Vlastislav Lacina) // 2. Státní hospodářská politika a její vliv na vývoj ekonomiky (Vlastislav Lacina) // 3. Fiskální politika (Antonie Doležalová) // 3.1. Struktura státního rozpočtu a vývoj veřejných výdajů // 3.2. Analýza příjmové stránky státního rozpočtu // 3.3. Analýza rozpočtových výdajů ve vybraných kapitolách // 3.4. Závěr // 4. Národní důchod, hrubý národní produkt a hrubý domácí produkt v první republice (Vlastislav Lacina) // II. Zemědělství (Jaroslav Pátek) // 1. Celková charakteristika // 2. Pozemková reforma // 3. Racionalizace zemědělské výroby // 4. Mechanizace zemědělské výroby // 4.1. Růst mechanické energie v zemědělství první poloviny 20. století // 4.2. Hlavní směry v konstrukci zemědělských strojů a nářadí v meziválečném období // 5. Chemizace // 6. Šlechtitelství a plemenářství // 7. Technické zlepšování půdy a hospodářské soustavy // 8. Rentabilita racionalizačního hnutí a společné používání strojů 9- Zemědělské družstevnictví // 10. Výsledky zemědělské výroby // III. Průmysl (Ivan Jakubec - Jaroslav Pátek) // 1. Celková charakteristika // 2. Místo průmyslu ve struktuře zaměstnanosti obyvatelstva // 3. Vývoj a struktura průmyslové výroby // 4. Elektrifikace a elektrizace // 5. Formalizace a standardizace // 6. Přehled nejvýznamnějších průmyslových odvětví // 6.1. Báňský a hutnický průmysl // 6.2. Strojírenský průmysl // 6.2.1. Výroba strojů // 6.2.2. Výroba dopravních prostředků // 6.2.3. Zbrojní průmysl // 6.3. Elektrotechnický průmysl // 6.4. Chemický průmysl // 6.5. Textilní průmysl 6.6. // Obuvnický průmysl //
6.7. Průmysl skla, keramiky a porcelánu 6.8. Stavební průmysl a průmysl stavebních hmot 6.9- Papírenský a dřevařský průmysl 6.10. Potravinářský průmysl // IV. Doprava a komunikace (Ivan Jakubec) // 1. Dopravní a komunikační systém českých zemí za Rakousko-Uherska // 2. Železniční doprava // 3. Automobilová doprava // 4. Vnitrozemská plavba // 5. Letecká doprava // 6. Spoje a komunikace // V. Trh kapitálu a peněz (Eduard Kubů) // 1. Formování vztahu bank a průmyslu za Rakousko-Uherska // 2. Československá úvěrová soustava // 3. Kapitálový a peněžní trh // 4- Podnikatelské strategie českých bank a jejich dopad na průmysl // 4.1. Dividendová politika // 4.2. Úvěrová politika // 4-3. Globální kapitálový růst společností, zakladatelská činnost a problematika investic // 5. Československé místo na mezinárodním kapitálovém trhu // 6. Shrnutí // VI. Vnitřní obchod (Drahomír Jančík) // 1. Vnitřní obchod a statistická šetření // 2. Centra modernizace a racionalizace vnitřního obchodu // 3. Počátky racionalizace ve vnitřním obchodu // VII. Zahraniční obchod // (Eduard Kubů) // 1. Československá obchodní politika // 2. Dynamika zahraničního obchodu // 3. Struktura zahraničního obchodu a jeho mezinárodní srovnání na hlavu // 4. ČSR a obchod technicky a technologicky náročným zbožím // 5. Konkurenceschopnost československého průmyslu a jeho střetání s průmyslem německým na třetích trzích // 6. Územní orientace zahraničního obchodu a jeho podíl na obchodu světovém // 7. Shrnutí // VIII. Hlavní směry technického výzkumu - patenty a licence (Ivan Jakubec) //
IX. Platební bilance (Drahomír Jančík) // 1. Zpracovávání platebních bilancí v době rakousko-uherské monarchie // 2. Hledání metodiky ke zpracovávání platební bilance Československa // 3. Běžné položky československé platební bilance // 4. Kapitálové položky československé platební bilance // 5. Platební bilance a možnosti jejich srovnávání // X. Podnikatelé a manažeři (Jaroslav Pátek) // Závěr (Eduard Kubů - Jaroslav Pátek) // Dokument jako epilog (Eduard Kubů) // Přílohy // Conclusion
(OCoLC)45821441
cnb000964920

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC