Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7) Půjčeno:21x 
BK
3. vyd.
Praha : Triton, 1999
259 s.

ISBN 80-7254-001-7 (brož.)
Obsahuje úvod a rejstřík
Bibliografie na s. 248-252
Antropologie kulturní - dějiny - pojednání
000065108
OBSAH // 1. kapitola // ÚVOD DO ANTROPOLOGIE...9 // Vznik antropologie... 10 // Sociální a kulturní antropologie...12 // Kulturní relativismus...19 // Objektivní a solidární společnost...20 // Aplikovaná kulturní a sociální antropologie...22 // Vymezení témat a pojmů...25 // 2. kapitola // VÝVOJ ANTROPOLOGIE...27 // Konec evropského izolacionismu...27 // Antropologické představy pozdního středověku...31 // Mýtus zlatého věku...31 // Mýtus ztracené moudrosti...33 // Počátky sekularizace v renesanci...34 // Giambattista Vico...36 // Počátky novověké somatologie...38 // Osvícenství...39 // Montesquieu...40 // Jean Jacques Rousseau...41 // Vznik archeologie a vědecké prehistorie...42 // Vznik synchronních a diachronních věd...43 // Antropologie v údobí romantismu a novoromantismu...44 // Teorie matriarchátu...46 // Fenomén novověkého rasismu...58 // Nástup nových paradigmat: Comte, Darwin, Weber...65 // August Comte a positivismus...66 // Vznik darwinismu...69 // Novokantovství a Max Weber...74 // Bádenská škola...75 // Max Weber...76 // Vznik fyzické antropologie...78 // Vznik kulturní antropologie...79 // Evolucionismus v antropologii...80 // Představitelé evolucionismu v antropologii...81 // Neoevolucionismus a kulturní ekologie...85 // Diíuzionismus...,...89 // Difuzionismus v Německu a v Anglii ...89 // Francouzská sociální antropologie...92 // Émile Durkheim...93 // Představitelé francouzské sociální antropologie...95
// Franz Boas a americká kulturní antropologie...97 // Konfiguracionismus...98 // Představitelé konfiguracionismu...99 // Funkcionalismus... 102 // Psychologická antropologie... 105 // Kulturní antropologie a psychologie nevědomí...107 // Sigmund Freud...107 // Carl Gustav Jung...117 // Behaviorismus a neobehaviorismus... 124 // Kulturní a biologický determinismus... 125 // Margaret Meadová a kulturní determinismus... 129 // Sociobiologie a biologický determinismus...131 // 3. kapitola // ČLOVĚK, JAZYK A SPOLEČNOST...136 // Kultura a narace... 136 // Vývoj paradigmat jazykovědy...137 // Původ jazyka... 139 // Semiotická antropologie...145 // Vymezení znaku...145 // Základy sémiotiky...148 // Strukturalismus... 150 // Claude Lévi-Strauss... 153 // Štrukturalistický výklad mýtů... 158 // Sapirova a Whorfova teorie...165 // Symbolická a kognitivní antropologie...169 // Sémiotická analýza...176 // V labyrintu interpretace...177 // Kontaktní událost jako setkání kultur... 180 // Fylogeneze jazyka a kultury... 183 // 4. kapitola // ČLOVĚK, MÝTUS A NÁBOŽENSTVÍ ...192 // Hlavní představitelé religionistiky... 194 // Klasifikace náboženství... 195 // Mýtus a rituál...197 // Založení kultury a kosmogonické mýty...205 // Prostor v představách archaických kultur...209 // Čas v představách archaických kultur...211 // Pojetí osobnosti v archaických kulturách...217 // Pojem duše v archaických kulturách...219 // Šamanismus
a magie...225 // Změněné stavy vědomí... 229 // Archaický člověk a moderní doba...234 // Osová doba starověku...236 // Teistické a karmové systémy...237 // Karmové systémy...237 // Teistické systémy...238 // Vznik monoteistického náboženství...239 // Ateismus...241 // Konec náboženství?...242 // Nová náboženství jako symbolická interakce kultur...243 // VYBRANÄ LITERATURA...248 // REJSTŘÍK...253

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC