Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.11.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3.2) Půjčeno:16x 
BK
1. vyd.
Praha : Grada, 2001
431 s.

objednat
ISBN 80-247-9010-6 (brož.)
Knihovna programátora
Myslíme v-
angličtina
Další názvový údaj na obalce: vynikající úvod do světa objektově orientovaného programování v jazyku programátorů webu, podrobný výklad základů Javy, doplněný předvedením pokročilých možností, přes 100 fungujících programů s více než 5000 řádky kódu, pro začátečníky i zkušené programátory, vysvětluje aplikaci principů objektově orientovaného programování v Javě
Přeloženo z angličtiny
Obsahuje rejstřík
Java (jazyk) - příručky
000065251
Obsah // Předmluva...19 // Úvod ...24 // Java 2...22 // Předpoklady...24 // Studium Javy...25 // Záměry...25 // Dokumentace online...26 // Kapitoly...27 // Praktická cvičení... // Multimediální CD ROM... // Zdrojový kód... // Standardy, dodržované při vytváření zdrojového kódu...34 // Verze jazyka Java... // Semináře a poradenství...35 // chyty... :::?5 // Poznámky ? návrhu obálky...35 // Poděkování... // Spolupracovníci v síti Internet...38 // 1. Úvod do objektů...39 // 1.1. Postup při zobecňování...39 // 1.2. Objekt má svoje rozhraní...41 // 1.3. Ukrytá implementace...43 // 1.4. Opětné používání implementace...44 // 1.5. Dědičnost - opětně použití rozhraní...45 // Vztahy typu je... versus podobá se...49 // Zaměnitelné objekty a polymorfizmus...50 // 1.6. Abstraktní bázové třídy a rozhraní...54 // 1.7. Obor platnosti a životnost objektu...54 // Kolekce a jejich procházení... // Hierarchie s jedním kořenovým objektem...57 // Knihovny kolekcí a podpora snadného používání kolekcí...58 // Přetypování směrem dolů versus obecné šablony...58 // Dilema hospodaření: kdo by měl uklidit?...59 // Sběrače neplatných objektů versus efektivita a pružnost programového kódu...59 // 1.8. Ošetření výjimek: zacházení s chybami...60 // 1.9. Multithreading...61 // 1.10. Trvalé objekty (persistence)...62 // 1.11. Java a Internet...62 // Co je to síť WWW?... no // Architektura klient/server...63 // Síť
WWW jako obří server...63 // Programování na straně klienta...64 // Doplňky...65 // Skriptovací jazyky...66 // Java...66 // ActiveX...67 // Zabezpečení...68 // Internet versus intranet...69 // Programování na straně serveru...70 // Samostatná aréna: aplikace...70 // 1.12. Analýza a návrh...71 // Fáze 0: Vytvořte si plán...73 // Fáze 1: Co vytváříte?...73 // Fáze 2: Jak budeme své řešení tvořit?...76 // Pět vývojových stupňů návrhu objektů...78 // Metodické pokyny pro projektování objektů...79 // Fáze 3: Sestavení jádra...80 // Fáze 4: Procházení případů užití...80 // Fáze 5: Evoluce...81 // Plánovat se vyplatí...82 // 1.13. Extrémní programování...83 // Nejdříve napiš test...83 // Programování ve dvojicích...84 // 1.14. V čem vězí úspěch Javy...85 // Snadnější vyjadřování a porozumění systémům...85 // Maximální využití knihoven...85 // Ošetřování chyb...86 // Programování ve velkém...86 // 1.15. Strategie přechodu...86 // Metodické pokyny...87 // Překážky ze strany vedení...88 // Počáteční náklady...88 // Otázky výkonu...89 // Běžné chyby doby návrhu...89 // 1.16. Java versus C++?...90 // 1.17. Shrnutí...91 // 2. Všechno je objekt...93 // 2.1. S objekty se manipuluje pomocí odkazů...93 // 2.2. Všechny objekty musíte vytvořit...94 // Kde je úložiště...95 // Zvláštní případ: primitivní typy...96 // Pole v Jávě...97 // 2.3. Už nikdy nemusíte mazat objekty...98
// Obor platnosti...98 // Obor platnosti objektů...99 // 2.4. Vytváření nových datových typů: třída...99 // Datové položky (fields) a metody...100 // Implicitní hodnoty primitivních datových členů...101 // 2.5. Metody, argumenty a návratové hodnoty...102 // Seznam argumentů...102 // 2.6. Vytvoření programu v jazyce Java...104 // Viditelnost názvu...104 // Používání ostatních komponent...104 // Klíčové slovo static...105 // 2.7. Váš první program v jazyce Java...107 // Překlad a spouštění...108 // 2.8. Komentáře a vložená dokumentace...109 // Poznámková dokumentace...110 // Syntaxe... // Vložený HTML... // @see: odkazy na ostatní třídy...112 // Značky v dokumentaci třídy...112 // Značky dokumentace proměnných...113 // Značky dokumentace metod...113 // Příklad dokumentace...114 // 2.9. Styl zápisu kódu... // 2.10. Shrnutí... // 2.11. Cvičení... // 3. Řízení toku programu...117 // 3.1. Používání operátorů jazyka Java...117 // Priorita... // Přiřazení... // Přezdíváni při volání metod...119 // Matematické operátory...120 // Zkrácené vyhodnocování...126 // Časté chyby při používání operátorů...133 // Přehled operátorů... // 3.2. Řízení běhu programu...147 // true a false... // Cykly...IIl49 // 3.3. Shrnutí... // 3.4. Cvičení...161 // 4. Inicializace a úklid...162 // 4.1. Zaručená inicializace pomocí konstruktoru...162 // 4.2. Přetěžování metod...164 // Rozlišování přetížených
metod...166 // Přetěžování s primitivními datovými typy...166 // Přetěžování a návratové hodnoty...170 // Implicitní konstruktéry...170 // Klíčové slovo this... 171 // Volání konstruktorů z konstruktorů...173 // Význam klíčového slova static...174 // 4.3. Úklid: finalizace a shromažďování neplatných objektů...174 // ? čemu je vlastně metoda finalized dobrá?...176 // Musíte si po sobě uklidit...176 // Pozůstalostní podmínky...180 // Jak funguje sběrač neplatných objektů...181 // 4.4. Inicializace datových složek...184 // Stanovení inicializace...185 // Inicializace pomocí konstruktoru...187 // Pořadí inicializace...187 // Inicializace statických datových členů...188 // Explicitní inicializace statického členu...191 // Inicializace nestatické instance...192 // 4.5. Inicializace pole...193 // Vícerozměrná pole...197 // 4.6. Shrnutí...200 // 4.7. Cvičení...200 // 5. Ukrývání implementace... // 5.1. package: knihovní jednotka... // Vytváření balíčků s jedinečnými názvy. // Konflikty... // Knihovna vlastních nástrojů... // Používání importu ke změně chování... // Námitky proti balíčkům... // 5.2. Specifikátory přístupu v jazyce Java. // Přátelský... // public: přístup pro rozhraní... // Implicitní balíček... // private: ruce pryč!... // protected: určitý druh přátelského členu // 5.3. Rozhraní a implementace... // 5.4. Přístup ke třídám... // 5.5. Shrnutí... // 5.6. Cvičení...
// 203 // .203 // ...206 // ...208 // ...209 // ...210 // ...212 // ..212 // ...212 // ...213 // ...214 // ...215 // ...216 // ..217 // ..218 // ..221 // ..222 // 6. Opětně použiti tnd... // 6.1. Syntaxe skládání... // 6.2. Syntaxe dědičnosti... // Inicializace bázové třídy... // Konstruktory s argumenty... // Zachyceni výjimek implicitního konstruktoru... // 6.3. Kombinování mechanismů skládání a dědičnosti // Záruky náležitého úklidu... // Pořadí při shromažďování neplatných objektů... // Ukrývání názvů... // 6.4. Volba mezi skládáním a dědičností... // 6.5. Klíčové slovo protected... // 6.6. Vývoj po částech... // 6.7. Přetypování na předka... // Proč se říká „přetypování směrem nahoru"?... // Ještě jednou o skládání ve vztahu ? dědičnosti... // 6.8. Klíčové slovo final... // Konstantní data... // Prázdné konstanty... // Konstantní’argumenty... // Konečné metody... // Konečné třídy... // Opatrnost při používání klíčového slova final... // 6.9. Inicializace a zavádění třídy... // Inicializace a dědičnost... // 6.10. Shrnutí... // 6.11. Cvičení... // .225 // ..225 // ..228 // ...230 // ...231 // ...232 // ...232 // ...234 // ...237 // ...237 // ...238 // ...239 // ...240 // ...241 // ...242 // ...242 // ...243 // ...243 // ...245 // ...246 // ...247 // ...248 // ...249 // ...250 // ...251 // ...252 // ...253 // 7. Polymorfizmus čili mnohotvárnost... // 7.1. Ještě jednou
o konverzi na obecnější datový typ... // Jak zapomenout na typ objektu... // 7.2. Malý úskok... // Vazby volání metod... // 255 // .255 // ...256 // .258 // ...258 // 9.2. Úvod do kontejnerů...356 // Tisk obsahu kontejneru...357 // Zaplnění kontejneru...358 // 9.3. Nevýhoda kontejneru: neznámý typ...364 // Někdy to však stejně funguje...366 // Vytvoření typově zaměřeného kontejneru ArrayList...368 // Parametrizované typy...369 // 9.4. Iterátoty...369 // Nezamýšlená rekurze...371 // 9.5. Taxonomie neboli systematika kontejnerů...372 // 9.6. Co kolekce umějí...375 // 9.7. Co umí rozhraní List...378 // Zřetězený seznam jako zásobník...381 // Zřetězený seznam jako fronta...382 // 9.8. Co umí rozhraní Set...383 // Rozhraní SortedSet...386 // 9.9. Co umí rozhraní Map...386 // Rozhraní SortedMap...390 // Hešování a hešový kód...391 // Význam metody hashCode()...393 // Různé faktory ovlivňující výkon struktury HashMap...398 // Překrytí metody hashCodeQ...398 // 9.10. Ukládání odkazů...401 // Struktura WeakHashMap...403 // 9.11. Ještě jednou iterátory...404 // 9.12. Volba implementace...405 // Volba druhu seznamu...406 // Volba mezi kontejnery typu Set...409 // Volba mezi typy map...411 // 9.13. Řazení a prohledávání seznamů...413 // 9.14. Nástroje...414 // Vytváření neměnných kolekcí a map...415 // Synchronizace kolekcí a map...416 // 9.15. Rychlé selhání...417 // 9.16. Nepodporované operace...418
// 9.17. Kontejnery jazyka Java verze 1.1 a 1.0...420 // Třídy Vector a Enumeration...420 // Třída Hashtable...421 // Třída Stack...421 // Třída BitSet...422 // 9.18. Shrnutí...424 // 9.19. Cvičení...424 // Rejstřík // 429

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC