Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.8) Půjčeno:3x 
BK
1. vyd.
Praha : Grada, 2001
470 s.

ISBN 80-247-0027-1 (brož.)
Knihovna zkušeného programátora
Myslíme v-
angličtina
Další názvový údaj na obálce: pokročilé techniky objektového programování v jazyku Java, ošetření chyb pomocí výjimek, identifikace typu objektu za běhu programu, zefektivnění programů využitím podprocesorů, distibuované výpočetní systémy, příklady ke knize jsou umístěny na webu
Přeloženo z angličtiny
Obsahuje bibliografii na s. 462-466 a rejstřík
Java (jazyk) - příručky
000065252
Obsah // 1. Ošetření chyb pomocí výjimek...14 // 1.1. Základní výjimky...15 // 1.2. Zachycení výjimky...17 // 1.3. Vytváření vlastních výjimek...19 // 1.4. Specifikace výjimek...22 // 1.5. Standardní výjimky jazyka Java...28 // 1.6. Úklid v klauzuli finally...30 // 1.7. Omezení výjimek...36 // 1.8. Konstruktory...39 // 1.9. Porovnávání výjimek...42 // 1.10. Shrnutí...44 // 1.11. Cvičení...44 // 2. Vstupy a výstupy v jazyce Java...47 // 2.1. Třída File...47 // 2.2. Vstup a výstup...53 // 2.3. Přidávání atributů a užitečných rozhraní...54 // Čtecí a zapisovací třídy...59 // 2.4. Stranou ostatních: RandomAccessFile...62 // 2.5. Typická využití vstupně/výstupních proudů...63 // 2.6. Standardní vstup a výstup...70 // 2.7. Komprimace...73 // 2.8. Serializace objektů...79 // 2.9. Převod vstupu na tokeny...100 // 2.10. Shrnutí...114 // 2.11. Cvičení...115 // 3. Dynamická identifikace typů...117 // 3.1. Potřeba dynamické identifikace typů...117 // 3.2. Syntaxe RTTI...129 // 3.3. Reflexe: dynamické informace o třídé...132 // 3.4. Shrnutí...138 // 3.5. Cvičení...139 // 4. Tvorba oken a apletů...141 // 4.1. Základní aplet...143 // 4.2. Spouštění apletů z příkazového řádku...149 // 4.3. Vytvoření tlačítka... // 4.4. Zachycení události... // 4.5. Víceřádková textová pole... // 4.6. Rozmístění komponent na formuláři... // 4.7. Událostní model knihovny Swing... // 4.8. Katalog komponent knihovny
Swing... // 4.9. Balení apletů do archivu jazyka Java... // 4.10. Programovací techniky... // 4.11. Vizuální programování a komponenty JavaBeans // 4.12. Shrnutí... // 4.13. Cvičení... // ..154 // ..155 // ..158 // ..159 // ..168 // ..177 // ..226 // ..227 // ..232 // ..247 // ...248 // 5. Podprocesy (vlákna) // 5.1. Citlivá uživatelská rozhraní... // 5.2. Sdílení omezených prostředků... // 5.3. Blokování... // 5.4. Priority... // 5.5. Ještě jednou o rozhraní Runnable... // 5.6. Shrnutí... // 5.7. Cvičení... // ••••••••••••••••••••• // // // // 251 264 278 293 305 .. 311 ..312 // 6. Distribuované výpočetní systémy // 314 // 6.1. Síťové programování... // 6.2. Java Database Connectivity (JDBC)... // 6.3. Serviety... // 6.4. Java Server Pages... // 6.5. Vzdálené volání metod (RMI)... // 6.6. CORBA... // 6.7. Komponentový model Enterprise JavaBeans // 6.8. Jiní: distribuované služby... // 6.9. Shrnutí... // 6.10. Cvičení // !••••••••••¦ // •••••••••••«••••• // *•••••••• // ..315 // ..332 // ..349 // ..360 // ..370 // ..376 // ..384 // ..395 // ..400 // ..400 // 7. Příloha A: Předávání a vracení objektů // 402 // 7.1. Předávání odkazů... // 7.2. Vytváření místních kopií // 7.3. Řízení duplikovatelnosti // 7.4. Třídy jen pro čtení... // 7.5. Shrnutí... // 7.6. Cvičeni... // // ••••••••¦
// // •aaaaaaaaaa // **•a a •••••*• a a // • • // ...402 ...405 ...421 ...430 ... 440 ...441 // 8. Příloha ?: Přirozené rozhraní jazyka Java (JNI)...443 // 8.1. Volání přirozené metody...443 // 8.2. Přístup ? funkcím rozhraní JNI: argument JNIEnv...447 // 8.3. Předávání a používání objektů jazyka Java...448 // 8.4. JNI a výjimky jazyka Java...450 // 8.5. JNI a podprocesy...451 // 8.6. Využívání staršího kódu...451 // 8.7. Další informace...451 // 9. Příloha C: Praktické rady pro programování v jazyce Java...452 // 9.1. Návrh...452 // 9.2. Implementace...457 // 10. Zdroje...462 // 10.1. Software...462 // 10.2. Knihy...462 // Rejstřík...467

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC