Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8) Půjčeno:16x 
BK
1. vyd.
Praha : Grada, 2004
378 s. : il. + 1 CD-ROM

ISBN 80-247-0899-X (brož.)
Knihovna programátora
Myslíme v-
angličtina
Přeloženo z angličtiny
Obsahuje tabulky, úvod, souhrny, přílohy, rejstřík, volně přiložený stejnojmenný CD-ROM
SQL (jazyk) - příručky
000065253
Obsah // Úvod___V\_ // Jste „normální smrtelník"?...11 // O naší knize...12 // Čtení diagramů použitých v knize...13 // Používané ukázkové databáze...16 // „Jdi po cestě ze žlutých cihel"...17 // Část I: Relační databáze a SQL___19 // 1. Co znamená relační? ___2A_ // 1.1 Typy databází...21 // 1.2 Stručná historie relačního modelu...21 // Na počátku...22 // Software relačních databází...22 // 1.3 Anatomie relační databáze...23 // Tabulky...23 // Pole...24 // Záznamy...24 // Klíče...25 // Pohledy...26 // Vztahy...27 // 1.4 Co to pro mě znamená?...30 // 1.5 Souhrn...32 // 2. Jak zajistit rozumnou strukturu databáze___33 // 2.1 Proč je zde tato kapitola?...33 // 2.2 Proč se trápit s rozumnými strukturami?...33 // 2.3 Vyladění polí...34 // Co s názvem? (část první)...34 // Jak začistit hrubé okraje...35 // Jak se zbavit polí s více částmi...37 // Jak se zbavit polí s více hodnotami...39 // 2.4 Vyladění tabulek...40 // Co s názvem? (část druhá)...40 // Jak zajistit dobrou strukturu...42 // Odstranění zbytečných duplicitních polí...44 // Klíčem je identifikace...47 // 2.5 Vytvoření stabilních vztahů...49 // Vytvoření pravidla odstraňování...51 // Nastavení typu účasti...52 // Nastavení stupně účasti...54 // 2.6 To je vše?...55 // 2.7 Souhrn...55 // 3. Stručná historie SQL___57 // 3.1 Počátky SQL...57 // 3.2 První implementace ze strany výrobců...58 // 3.3 a objevil se Standard“...59
// 3.4 Vývoj standardu ANSI/ISO...60 // Další standardy SQL...62 // Komerční implementace...63 // 3.5 Jaká je budoucnost...63 // 3.6 Proč byste se měli naučit SQL?...65 // 3.7 Souhrn...66 // Část II: Základy SQL___67 // 4. Vytvoření jednoduchého dotazu___69 // 4.1 Úvod do příkazu SELECT...69 // 4.2 Příkaz SELECT...69 // 4.3 Krátká vsuvka: Data versus informace...71 // 4.4 Přeložení požadavku do jazyka SQL...72 // Rozšíření zobrazených polí...76 // 4.5 Jak odstranit duplicitní řádky...78 // 4.6 Řazení informací...79 // Nejprve to hlavní: Sekvence porovnávání...81 // Ted už přejděme ? řazení...81 // 4.7 Uložení práce...83 // 4.8 Ukázkové příkazy...83 // 4.9 Souhrn...90 // 4.10 Problémy ? vyřešení...91 // 5. Přebírání více informací než jen prostých sloupců___93 // 5.1 Klauzule SELECT: Druhé setkání...93 // Zadání explicitních hodnot...94 // 5.2 Za hranice základních informací...97 // 5.3 Co je to výraz?...97 // 5.4 Co se snažíte vyjádřit?...98 // Datové typy v jazyce SQL...98 // 5.5 Typy výrazů...99 // Spojování řetězců...100 // Matematické výrazy...103 // Aritmetické výrazy data a času...105 // 5.6 Použití výrazů v klauzuli SELECT...107 // Krátká odbočka: Hodnotové výrazy...112 // 5.7 Hodnota „nic“-Null...113 // 5.8 Ukázkové příkazy...116 // 5.9 Souhrn...121 // 5.10 Problémy ? vyřešení...122 // 6. Filtrování dat___124 // 6.1 Rafinování zobrazených informací pomocí
WHERE...124 // Klauzule WHERE...124 // Použití klauzule WHERE...126 // 6.2 Definování podmínek hledání...127 // Porovnání...127 // Rozsah...133 // Členství v množině...135 // Soulad se vzory...136 // Hodnota Null...139 // Vyloučení řádků pomocí NOT...141 // 6.3 Použití několika podmínek...143 // Úvod do AND a OR...143 // Vyloučení řádků: Druhý pokus...148 // Přednost zpracování...149 // 6.4 Ještě ? hodnotám NULL: Upozornění...153 // 6.5 Vyjádření podmínek různými způsoby...155 // 6.6 Ukázkové příkazy...156 // 6.7 Souhrn...161 // 6.8 Problémy ? vyřešení...161 // Část III: Práce s více tabulkami 163 // 7. Princip množin 165 // 7.1 Cojeto vlastně množina?...165 // 7.2 Operace na množinách...166 // 7.3 Průnik...167 // Průnik podle teorie množin...167 // Průnik výsledných množin...168 // Problémy řešitelné pomocí INTERSECT...171 // 7.4 Rozdíl...172 // Rozdíl podle teorie množin...172 // Rozdíl mezi výslednými množinami...173 // Problémy řešitelné pomocí rozdílu... 175 // 7.5 Sjednocení...177 // Sjednocení podle teorie množin...177 // Kombinování výsledných množin pomocí UNION...178 // Problémy řešitelné pomoci UNION...180 // 7.6 Operace s množinami v jazyce SQL...181 // „Klasické“ operace s množinami versus SQL...181 // Nalezení společných hodnot - INTERSECT (průnik)...181 // Nalezení chybějících hodnot - EXCEPT (rozdíl)...184 // Kombinování množin - UNION (sjednocení)...186
// 7.7 Souhrn...188 // 8. Vnitřní spojení 189 // 8.1 Co jeto spojení?...189 // 8.2 Vnitřní spojení...189 // Co je to „platné" spojení?...190 // Syntaxe...190 // Prověřte si ty vztahy!...201 // 8.3 Možnosti využití vnitřních spojení...201 // Nalezení souvisejících řádků...202 // Nalezení shodných hodnot...202 // 8.4 Ukázkové příkazy...203 // Dvě tabulky...203 // Více než dvě tabulky...207 // Vyhledávání shodných hodnot...211 // 8.5 Souhrn...217 // 8.6 Problémy ? vyřešení...217 // 9. Vnější spojení___220 // 9.1 Co je to vnější spojení?...220 // 9.2 Levé a pravé vnější spojení...221 // Syntaxe...222 // 9.3 Plné vnější spojení...235 // Syntaxe...235 // Plné vnější spojení na neklíčových hodnotách...237 // UNION JOIN...237 // 9.4 Možnosti využití vnějších spojení...238 // Nalezení chybějících hodnot...238 // Nalezení částečně shodných informací...239 // 9.5 Ukázkové příkazy...239 // 9.6 Souhrn...248 // 9.7 Problémy ? vyřešení...248 // 10. Sjednocení___250 // 10.1 Co je to sjednocení?...250 // 10.2 Zápis požadavků s UNION...252 // Použití jednoduchých příkazů SELECT...252 // Kombinování komplexních příkazů SELECT...255 // Vícenásobné použití UNION...257 // Řazení sjednocení...259 // 10.3 Možnosti využití sjednocení...260 // 10.4 Ukázkové příkazy...261 // 10.5 Souhrn...268 // 10.6 Problémy ? vyřešení...269 // H.Poddotazy___270 // 11.1 Co je to poddotaz?...270
// Řádkové poddotazy...271 // Tabulkové poddotazy...271 // Skalární poddotazy...271 // 11.2 Poddotazy jako výrazy se sloupci...272 // Syntaxe...272 // Úvod do agregačních funkcí - COUNT a MAX...274 // 11.3 Poddotazy jako filtry...276 // Syntaxe...276 // Speciální klíčová slova predikátů poddotazů...278 // Kvantifikování - ALL/SOME/ANY...282 // 11.4 Možnosti použití poddotazů...286 // Výrazy se sloupci...286 // Filtry...287 // 11.5 Ukázkové příklady...288 // Poddotazy ve výrazech...288 // Poddotazy ve filtrech...292 // 11.6 Souhrn...297 // 11.7 Problémy ? vyřešení...297 // Část IV: Shrnutí a seskupení dat 301 // 12. Jednoduché celkové hodnoty___303 // 12.1 Agregační funkce...303 // Počítání řádků a hodnot pomocí COUNT...304 // Zjištění celkové hodnoty pomocí SUM...307 // Výpočet střední hodnoty pomocí AVG...308 // Nalezení nejvyšší hodnoty pomocí MAX...309 // Nalezení nejmenší hodnoty pomocí MIN...310 // Použití více funkcí...311 // 12.2 Využití agregačních funkcí ve filtrech... 312 // 12.3 Ukázkové příklady...313 // 12.4 Souhrn...318 // 12.5 Problémy ? vyřešení...318 // 13. Seskupování dat___320 // 13.1 Proč data seskupovat?...320 // 13.2 Klauzule GROUP BY...322 // Syntaxe...322 // Míšení sloupců a výrazů...326 // Použití GROUP BY v poddotazů v klauzuli WHERE...327 // Simulování příkazu SELECT DISTINCT...328 // 13.3 „Platí určitá omezení“...328 // Omezení u sloupců...329
// Seskupování podle výrazů...330 // 13.4 Možnosti využití klauzule GROUP BY...331 // 13.5 Ukázkové příklady...332 // 13.6 Souhrn...337 // 13.7 Problémy ? vyřešení...338 // 14. Filtrování seskupených dat___339 // 14.1 Nový význam „cílových skupin“...339 // 14.2 Záleží na tom, kdy filtrujete...342 // Měli byste filtrovat ve WHERE nebo v HAVING?...342 // Jak se vyhnout pasti HAVING COUNT...344 // 14.3 Možnosti použití klauzule HAVING...347 // 14.4 Ukázkové příkazy...348 // 14.5 Souhrn...354 // 14.6 Problémy ? vyřešení...354 // Závěr 356 // Příloha A: Diagramy standardu SQL 359 // Příloha B: Schéma ukázkových databází___364 // Databáze Sales Order (objednávky)...364 // Databáze Entertainment Agency (agentura zábavy)...366 // Databáze School Scheduling (plánování výuky)...368 // Databáze Bowling League (bowlingová liga)...371 // Databáze Recipes (recepty)...372 // Rejstřík 373

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC