Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.06.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(10) Půjčeno:10x 
BK
Vyd. 2.
Praha : Argo, 1998
741 s.

objednat
ISBN 80-7203-097-3 (váz.)
Originál: Der Mann ohne Eigenschaften.
000065381
OBSAH // PRVNÍ KNIHA První díl // Na způsob předmluvy // 1) Kapitola, z níž pozoruhodně nic nevyplývá...11 // 2) Dům a byt muže bez vlastností...13 // 3) Také muž bez vlastností má otce s vlastnostmi...14 // 4) Existuje-li smysl pro skutečnost, // musí také existovat smysl pro možnost... 16 // 5) Ulrich...17 // 6) Leona neboli perspektivní posun...20 // 7) Ve stavu slabosti si Ulrich přivodí novou milenku...22 // 8) Kakánie...26 // 9) První ze tří pokusů stát se významným mužem...30 // 10) Druhý pokus. Náběhy ? morálce muže bez vlastností...31 // 11) Nejdůležitčjší pokus...32 // 12) Dáma, jejíž lásku si Ulrich získal po rozhovoru o sportu a mystice.34 // 13) Geniální závodní kůň přispěje ? Ulrichovu poznání, // že je muž bez vlastností...36 // 14) Přátelé z mládí...38 // 15) Duchovní převrat...43 // 16) Tajemná nemoc doby...44 // 17) Působení muže bez vlastností na muže s vlastnostmi...47 // 18) Moosbrugger...53 // 19) Písemné napomenutí a příležitost nabýt vlastností. // Konkurence dvojího nastoupení na trůn... 59 // Druhý díl // Jedno a toté% se děje // 20) Dotek skutečnosti. Bez ohledu na to, že nemá vlastnosti, // chová se Ulrich energicky a horlivě...65 // 21) Vynález paralelní akce je ve skutečnosti dílem hraběte Leinsdorfa.68 // 22) Paralelní akce se v podobě vlivné dámy // nepředstavitelného duševního půvabu chystá pohltit Ulricha...71 // 23) Na scéně se poprvé
objevuje velký muž...74 // 24) Majetek a vzdělání; přátelství Diotimy s hrabětem Leinsdorfem a úřad // uvádět slavné hosty do souladu s duší...76 // 25) Utrpení provdané duše...80 // 26) // 27) // 28) // 29) // 30) // 31) // 32) // 33) // 34) // 35) // 36) // 37) // 38) // 39) // 40) // 41) // 42) // 43) // 44) // 45) // 46) // 47) // 48) // 49) // 50) // 51) // 52) // 53) // 54) // 55) // 56) // Spojení duše a hospodářství. Muž, který to dovede, se chce pokochat barokním kouzlem staré rakouské kultury. // Paralelní akci se tím narodí idea...83 // Podstata a obsah velké ideje...85 // Kapitola, kterou může přeskočit každý, kdo se domnívá, že není valné // užitečné zabývat se myšlenkami...86 // Vyjasňování a přerušování normálního stavu vědomí...88 // Ulrich slyší hlasy...90 // Komu dáváš za pravdu?...91 // Zapomenutá, nadmíru důležitá historie s manželkou jednoho majora. 93 // Rozchod s Bonadeou...97 // Horký paprsek a vychladlé stěny...98 // Ředitel Leo Fischel a jeho zásada nedostačujícího důvodu... 101 // Díky uvedené zásadě existuje paralelní akce hmatatelně ještě dřív, // než se ví, co to je... 103 // Novinář si vymyslí „Rakouský rok“, // čímž způsobí hraběti Leinsdorfovi velké nepříjemnosti; // Jeho Jasnost si naléhavě přeje mluvit s Ulrichem... 105 // Klarisa a její démoni... 108 // Muž bez vlastností se skládá z vlastností bez muže... 112 // Muž se všemi
vlastnostmi, ale jsou mu lhostejné. // Kníže ducha je zatčen, a paralelní akce tím dostane svého // čestného tajemníka... 114 // Rachel a Diotima... 122 // Velké zasedání...125 // Ulrichovo setkání s velkým mužem. // Ve světových dějinách se neděje nic nerozumného, // ale Diotima vysloví tvrzení, že pravé Rakousko je celý svět... 130 // Pokračování a konec velkého zasedání. // Ulrich najde zalíbení v Rachel, Rachel v Solimanovi. // Paralelní akce dostane pevnou organizaci ... 133 // Mlčenlivé setkání dvou horských vrcholků... 136 // Ideály a morálka jsou nejlepším prostředkem, jak vyplnit velikou díru, // které říkáme duše... 138 // Čím jsou jiní jednotlivě, tím je Arnheim v jedné osobě... 140 // Tři příčiny Arnheimovy proslulosti a tajemství celku ... 142 // Počínající rozpory mezi starou a novou diplomacií... 145 // Další vývoj. Sekční šéf Tuzzi se rozhodne, // že si zjedná jasno o Arnheimově osobě... 148 // Fischelova rodina... 151 // Sekční šéf Tuzzi zjistí mezeru v provozu svého ministerstva... 155 // Moosbruggera vezou do nového vězení... 157 // Ulrich se v rozhovoru s Wahrem a Klarisou projeví jako reakcionář... 159 // Soliman a Arnheim... 163 // Živá činnost ve výborech paralelní akce. Klarisa píše Jeho Jasnosti a // navrhuje Nietzschův rok... 166 // 57) Velký rozmach. // Diotima učiní podivné zkušenosti s povahou velkých idejí... 168 // 58) Paralelní akce vzbuzuje
pochybnosti. // V dejinách lidstva neexistuje však žádné dobrovolné Zpět... 172 // 59) Moosbrugger přemýšlí...174 // 60) Výlet do logicky mravní říše... 179 // 61) Ideál tří pojednání neboli utopie exaktního života... 181 // 62) Esejismus. I zemč holduje této utopii, zvláštč však Ulrich... 183 // 63) Bonadea má videní... 190 // 64) Generál Stumm von Bordwehr navštíví Diotimu... 196 // 65) Z rozhovorů Arnheima a Diotimy... 197 // 66) Mezi Ulrichem a Arnheimem není nčco v pořádku .. 199 // 67) Diotima a Ulrich...203 // 68) Odbočka: Musí se lidé shodovat se svými těly?...208 // 69) Diotima a Ulrich. Pokračování...210 // 70) Klarisa navštíví Ulricha, aby mu vypravovala příbčh...213 // 71) Začíná zasedat výbor na přijetí rozhodujícího usnesení // ve véci oslav sedmdesátiletého výročí vlády Jeho Veličenstva...217 // 72) Veda se usmívá do vousů neboli První důležité setkání se zlem... 221 // 73) Fischelova dcera Gerda...225 // 74) 4. století před Kristem proti roku 1797. // Ulrich dostane znovu dopis od otce... 231 // 75) Generál Stumm von Bordwehr pokládá návštčvy // u Diotimy za pěkné rozptýlení ve služebních povinnostech...234 // 76) Hrabe Leinsdorf projevuje zdrženlivost...236 // 77) Arnheim jako přítel novinářů ... 238 // 78) Diotiminy proměny... 240 // 79) Soliman miluje...245 // 80) Poznáváme generála Stumma, který se neočekávané objeví na koncilu 248 // 81) Hrabě Leinsdorf
se vyslovuje o reálné politice. Ulrich zakládá spolky. 253 // 82) Klarisa požaduje Ulrichův rok...256 // 83) Jedno a totéž se déje nebo proč se nevymýšlejí dějiny?...262 // 84) Tvrzení, že i obyčejný život je vlastně utopický...265 // 85) Generál Stumm usiluje o to, aby vnesl pořádek do civilního stavu.270 // 86) Královský obchodník a zájmová fúze duše — obchod. // Též: Všechny cesty ? duchu vycházejí z duše, // ale žádná nevede nazpět...277 // 87) Moosbrugger tančí...286 // 88) Spojování s velikými věcmi... 290 // 89) Člověk musí jít se svou dobou ...291 // 90) Ideokracie sesazená z trůnu...296 // 91) Spekulace s duchem a la baisse a a la hausse...298 // 92) Z životních pravidel boháčů...304 // 93) Vniknout do civilního rozumu je nesnadné i cestou tělesné kultury ... 306 // 94) Diotiminy noci...307 // 95) Velkospisovatel, pohled zezadu...311 // 96) Velkospisovatel, pohled zepředu...314 // 97) Klarisiny tajemné síly a úkoly...316 // 98) Ze státu, který zašel na jazykovou chybu... 323 // 99) O poloviční moudrosti a její plodné druhé půlce; o podobnosti dvou věků, o roztomilosti tety Jane // a o nepleše, které říkáme nová doba...328 // 100) Generál Stumm vnikne do státní knihovny // a sbírá zkušenosti o knihovnících, knihovnickém personálu a duchovním pořádku...333 // 101) Nepřátelští příbuzní...337 // 102) Boj a láska v rodině Fischelových... 346 // 103) Pokušení...352
// 104) Rachel a Soliman na válečné stezce... 359 // 105) Vznešení milenci se nemají co smát...363 // 106) Věří moderní člověk v Boha, nebo v šéfa světové firmy? Arnheimova // nerozhodnost...366 // 107) Hrabě Leinsdorf dosáhne neočekávaného politického úspěchu... 370 // 108) Neosvobozené národy a myšlenky generála Stumma // o slovní skupině osvobodit... 374 // 109) Bonadea, Kakánie; systémy štěstí a rovnováhy... 377 // 110) Moosbrugger rozložen a uchován... 383 // 111) Pro právníky neexistují poloviční blázni... 386 // 112) Arnheim zařadí svého otce Samuela mezi bohy a rozhodne se, že se zmocní Ulricha. // Soliman by se rád dověděl něco bližšího o svém královském otci.389 // 113) Ulrich rozpráví s Hansem Seppem a Gerdou // smíšenou řečí z pomezí nadrozumu a podrozumu...396 // 114) Poměry se vyhrocují. // Arnheim je velmi blahosklonný ke generálu Stummovi. // Diotima se chystá odebrat se do bezmezná. Ulrich blouzní o možnosti žít tak, jak se čte...406 // 115) Hrot tvých ňader je jako plátek makového květu ...414 // 116) Oba stromy života a požadavek generálního sekretariátu // přesnosti a duše...420 // 117) Rachelin černý den...432 // 118) Tak ho přece zab!...435 // 119) Kontremina a svedení...443 // 120) Paralelní akce podnítí vzpouru...449 // 121) Rozhovor...455 // 122) Cesta domů...464 // 123) Obrat...469 // DRUHÁ KNIHA // Třetí díl // Do Tisícileté říše (Zločinci)
1) // 2) // 3) // 4) // 5) // 6) // 7) // 8) // 9) // 10) // H) // 12) // 13) // 14) // 15) // 16) // 17) // 18) // 19) // 20) 21) 22) // 23) // 24) // 25) // 26) // 27) // 28) // 29) // 30) // 31) // 32) // 33) // 34) // 35) // 36) // 37) // 38) // Zapomenutá sestra... // Důvěra... // Ráno v domě smutku... // Měl jsem jednou kamaráda... // Dopouštějí se bezpráví... // Starý pán dojde konečně klidu... // Dojde dopis od Klarisy... // Rodina ve dvou... // Agáta, když nemůže mluvit s Ulrichem... // Další průběh výletu na Švédské hradby. Morálka nejbližšího kroku ... // Svaté rozhovory. Začátek... // Svaté rozhovory. Pokračování plné proměn... // Ulrich se vrací a generál ho informuje o všem, co promeškal... // Novinky u Waltra a Klarisy. Vystavovatel a jeho diváci... // Závěť... // Shledání s Diotiminým diplomatickým manželem... // Diotima změnila svou četbu ... // Moralistovy obtíže při psaní dopisu... // Vpřed za Moosbruggerem ... // Hrabě Leinsdorf má pochybnosti o majetku a vzdělání... // Všechno, co máš, až po střevíce, vhoď do ohně... // Od Koniatowského kritiky Danielliho poučky ? prvotnímu hříchu. // Od prvotního hříchu ? citové záhadě sestry... // Bonadea neboli recidiva... // Agáta opravdu přijela... // Siamská dvojčata... // Jaro v zeleninové zahradě... // Generál Stumm objeví Agátu ihned pro společnost... // Přemíra veselí... // Profesor Hagauer se chápe pera... // Ulrich
a Agáta hledají dodatečně nějaký důvod... // Agáta by ráda spáchala sebevraždu a seznámí se s nějakým pánem.. // Generál mezitím zavede Ulricha a Klarisu do blázince... // Blázni vítají Klarisu ... // Velká událost je ve stavu zrodu. Hrabě Leinsdorf a Inn... // Velká událost je ve stavu zrodu. Vládní rada Meseritscher... // Velká událost je ve stavu zrodu. Přitom se setkáváme se známými. // Srovnání ... // Velká událost je ve stavu zrodu. AJe nikdo si toho nepovšiml... // 481 // 484 // 492 // 497 // 502 // 507 // 509 // 512 // 519 // 524 // 533 // 538 // 551 // 558 // 566 // 573 // 578 // 586 // 591 // 599 // 607 // 616 // 626 // 635 // 640 // 647 // 662 // 666 // 673 // 679 // 684 // 693 // 696 // 707 // 709 // 714 // 722 // 728

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC