Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.3) Půjčeno:7x 
BK
Praha : Úřad vlády České republiky, 2005
31 s.

ISBN 80-86734-39-0 (brož.)
Obsahuje předmluvu, přílohu
Závislosti drogové - Česko - politika protidrogová - r. 2005-2009 - zprávy
000065489
OBSAH // PŘEDMLUVA 6 // 1 PREAMBULE 7 // 2 FUNKCE STRATEGIE 8 // 3 HLAVNÍ CHARAKTERISTIKY SITUACE V ČESKÉ REPUBLICE 9 // 3/1 Užívání drog a poskytované služby 9 // 3/2 Dostupnost drog a opatření k jejímu snižování 10 // 3/3 Drogy v krajích ČR 11 // 4 ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA 12 // 4/1 Problém užívání drog 12 // 4/2 Protidrogová politika 13 // 4/3 Základní přístup k řešení problému užívání drog 14 // 4/4 Hlavní principy protidrogové politiky ČR 16 // 5 CÍLE NÁRODNÍ STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY 2005 AŽ 2009 17 // 5/1 Hlavní cíle 17 // 5/2 Specifické cíle 18 // 5/3 Technicko-organizační cíle 19 // 6 ZÁKLADNÍ RÁMEC STRATEGIE 20 // 6/1 Strategie a Akční plán 20 // 6/2 Časový rámec 21 // 6/3 Struktura akčních plánů 22 // 7 ROLE A ODPOVĚDNOSTI KLÍČOVÝCH SUBJEKTŮ V PROTIDROGOVÉ POLITICE 23 // 7/1 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 23 // 7/2 Věcně příslušná ministerstva 24 // 7/3 Policie ČR 26 // 7/4 Celní správa 27 // 7/5 Kraje a obce 28 // 7/6 Odborné společnosti a nestátní neziskové organizace 29 // PŘÍLOHA // Gesce členů vlády za zpracování akčních plánů realizace Národní strategie v působnosti jimi řízených resortů 30

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC