Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.05.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5) Půjčeno:15x 
BK
Publikace z konference
1. vyd.
Brno : Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2000
316 s. ; 20 cm

objednat
ISBN 80-210-2388-0 (brož.)
Sborníky ; 3
300 výt.
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
Politika národnostní - státy postkomunistické - sborníky
Státy postkomunistické - politika národnostní - sborníky
000065660
Obsah // 5 // OBSAH // Břetislav Dančák, Petr Fiala // Výzkum národnostní politiky a vztahu // ? menšinám: uvedení do problematiky...9 // Dalibor Jílek // Příslušník národnostní menšiny jako // homo individualis a právo osobní volby... 12 // 1. Prolegomena...12 // 2. Příslušnost ? národnostní menšiné jako svobodná volba...15 // 3. Epilog: některé závěry...19 // I. POSTAVENÍ MENŠIN V ČESKÉ REPUBLICE // David Šeich // Potřebují menšiny v České republice svůj zákon?... 27 // 1. Úvod...27 // 2. Několik obecných poznámek o ochraně // práv národnostních menšin...27 // 3. Postavení menšin v ČR, právní úprava postavení menšin // a případná potřeba samostatného zákona o menšinách...30 // 3.1. Postavení menšin a právní úprava týkající se menšin v ČR.30 // 3.2. Nároky kladené na potencionální // samostatný zákon o menšinách...34 // 3.3. Několik souhrnných poznámek ke vzniku záměru // vytvořit zákon o menšinách a jeho obsahu...48 // Martin Rozumek // Pozitiva a negativa uprchlické problematiky v ČR...51 // 1. Současné trendy obecné regulace uprchlictví a migrace...52 // 2. Regulace uprchlictví a migrace v České republice...54 // 2.1. Právní zakotvení regulace migrace a uprchlictví...54 // 2.2. Pozitiva a negativa regulace uprchlictví a migrace v ČR..55 // 3. Závěr...59 // 6 // Národnostní politika v postkomunistických zemích // Tomáš Urubek // Azylová procedura v České
republice...61 // 1. Úvod...61 // 2. Průběh azylové procedury v České republice...63 // 3. Vývoj počtu žadatelů o azyl na území ČR...68 // Přílohy...73 // Igor Nosál // Národní mýty v politice a politické kultuře postkomunistických společností - český príklad...81 // 1. Kolaps a znovuzrození: otázka nové politické legitimity.81 // 2. Diverzita národních mýtů jako menu pro // rekonstrukci politické identity...84 // 3. Nová politická identita a české mytologické menu...87 // Miroslav Mareš // Pravicový extremismus a romská // menšina v České republice ...94 // 1. Příčiny profilace pravicových extremistů // v ČR na tzv. „romské otázce“...95 // 2. Pravicový extremismus a rasismus // v kontextu romské problematiky...97 // 3. Formy pravicového extremismu // a postoje ? romskému etniku...101 // 4. Způsoby profilace pravicových extremistů // v rámci „romské otázky“...107 // 5. Závěr...118 // II. MENŠINY V ZEMÍCH STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPY // Imrich Vašečka // Národnostná politika v českej a slovenskej republike... 127 // 1. Národnostná politika ČR a SR po roku 1990... 127 // 2. Národnostná politika na Slovensku // po vzniku samostatného štátu...129 // 3. Národnostná politika v Českej republike // po vzniku samostatného štátu...138 // 4. Záver...141 // Obsah // 1 // Slawomir Lodziňski // „Údiv nad etnickostí.“ Politika ve vztahu k národnostním a etnickým menšinám v Polsku po
roce 1989... 143 // 1. Úvod...143 // 2. Politika ve vztahu ? národnostním // menšinám v Polsku v období 1945 -1989...145 // 3. Právní postavení národnostních // menšin v Polsku po roce 1989...148 // 4. Politika státu ve vztahu ? menšinám (vzdělávání, politická // činnost, kultura, náboženství, potírání diskriminace)...156 // 5. Národnostní menšiny v polské společnosti // (způsob jejich vnímání a konfikty)...162 // 6. Závěr...168 // CSABA SZALÓ // „Národnostní“ politika v Maďarsku: // realita a vize samosprávy menšin... 172 // 1. Samospráva a situace menšin v Maďarsku...173 // 2. Mad’arské menšiny a otázka samosprávy/autonomie ..1 81 // Ivo Pospíšil // Od separace ? integraci: // perspektivy budování národnostně a etnicky // integrované společnosti v Estonsku a Lotyšsku... 188 // Lubomír Kopeček // Litva, její národnostní menšiny // a jejich politická reprezentace...201 // Břetislav Dančák // Bělorusko a problém národní // sebeidentifikace jeho obyvatel... // 1. Etnická skupina, etnický soubor, národ... // 2. Hledání etnonyma Bělorus... // 3. Vztah elita - masy a jeho význam // pro vytvoření národního státu... // 4. Pokus o vytvoření vlastní státnosti... // 5. Proces „bělorutinizace“... // 6. Zahájení rusifikace běloruské společnosti a její důsledky // 210 // 210 // 211 // 215 // 220 // 224 // 227 // x // Národnostní politika v postkomunistických zemích // 7. Současný
stav...230 // 8. Závěr...236 // Břetislav Dančák., Marek Pavka // Národnostní politika na Ukrajině - vývoj a efekty ...239 // Vít Hloušek // Národnostní politika Chorvatska za Tudjmanovy éry...255 // 1. Srbové v Chorvatsku - od konfrontace ke konfliktu...257 // 2. Modely zmírňování národnostního napětí // podle Attily Agha a Chorvatsko...260 // 3. Zastoupení národnostních menšin // v Poslanecké sněmovně Saboru...263 // 4. Chorvatsko na rozcestí...265 // Filip Tesař // Postavení národnostních menšin // ve Svazové republice Jugoslávii...269 // 1. Výchozí situace...269 // 1.1. Národnostní politika v Titové Jugoslávii...269 // 1.2. Národnostní menšiny v Srbsku...271 // 1.3. Národnostní menšiny v Černé Hoře...272 // 2. Období od vzniku Svazové republiky Jugoslávie // do Daytonské mírové dohody (1991-1995)...273 // 2.1. Albánci na Kosovu...276 // 2.2. Muslimové v Sandžaku...279 // 2.3. Maďaři ve Vojvodině... 282 // 2.4. Ostatní...284 // 3. Postadaytonské období (1996-2000)...290 // 3.1. Albánci na Kosovu...291 // 3.2. Muslimové v Sandžaku...295 // 3.3. Maďaři ve Vojvodině...298 // 3.4. Menšiny v Černé Hoře...300 // 3.5. Ostatní...303 // Pavel Barša // Nacionalismus, nebo integrace? // Romská emancipace a její historcké paralely...306 // Autoři // 315
(OCoLC)47948132
cnb000986873

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC