Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.7) Půjčeno:2x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Prostor, 2000
682 s. : il.

ISBN 80-7260-046-X (váz.)
Obzor ; [vol.] 31
Obsahuje černobílé fotografie, předmluvu, poznámky, rejstřík, údaje o autorovi
Bibliografie: s. 663-672
Publicistika česká - publicisté čeští - články politické - r. 1945-1948 - výbory
000065697
Namísto předmluvy 11 // NA ZTRACENÉ VARTĚ ZÁPADU / Milan Drápala Třetí republika 17 K novým ideovým pevninám 20 Zavržení liberalismu 20 Socialistická trikolora 24 Univerzální politická značka TGM 28 Křesťanské projekty třetí cesty 30 Příliš klidná síla / Československá strana lidová jako nepravá pravice O čtyřbarevného kleštěnce 45 Nešalebné obzory 52 Poznámky 68 // HELENA KOŽELUHOVÁ // Nepokorná individualistka / Novinářka, politička, spisovatelka Helena Kože luhová (Milan Drápala) 77 Poznámky 101 // Pohádka o jednom řečníku 103 // Černý a bílý 105 // „Nebude trpěno“ 110 // Vyloučení soutěže 112 // Nejsme proti tomu... 115 // Ještě jednou o té diskusi 118 // Ubozí hrdinové 121 // Volby poučují 124 // Naše národní čest 128 // Zbytnělý státní aparát 132 // Hluché uši 136 // Král „Sloužím" 139 // Plané vyhrůžky 142 // Pruhované košile 145 // Sladko je vládnout 148 // Volební pohnutky občanů 151 // Kritika konstruktivní a destruktivní 154 // Helenka (Karel Horký) 157 // PAVEL TIGRID // Demokrat s noblesou / Dvojí exil, // dvojí návrat Pavla Tigrida (Milan Drápala) 163 // Poznámky 188 // Otevřený list Britům 191 Odsun Němců, Západ a my 195 Právní řád - mezi národy 200 Pšeničná pole mezi zákopy 203 Abychom opravdu věrni zůstali... 207 Mravní profil voleb 211 Zrada vzdělanců 214 Věčná otázka našich dějin 216 Je u nás svoboda tisku? 221 Paříž, konference a my 224 Rozdíly 228 // Od Zlatého pobřeží až po Bílinu 232 Stát a jeho mísa čočovice 236 Balkánské rizoto, puče a senzace 239 A co ted? 242 // Odpověď Barešovi aneb Co chceme 248 Slovenské dojmy 253 Zase o krok! 259 Vánoční 262 // Sociálním demokratům slovo upřímné 265 //
JAN KOLÁR // Duchovní aristokrat / Exilová cesta revolty Jana Kolára (Milan Drápala) Poznámky 292 // Do vlastního hnízda... 295 Na vahách spravedlivých 297 Československá demokracie v krizi? 301 Co jest nacismus 307 Mladý člověk 1947 311 Výzva к velikosti 317 Státní svrchovanost 322 Oč jde 325 // Vzrůstající žízeň lidstva po duchu 329 Jako v roce 1937... 333 Žaluji! 337 // Československá kultura mezi Východem a Západem 340 // Polopravdy 342 List voličům 345 // LUDĚK FORMAN // Vyznavač cti a spravedlnosti (Milan Drápala) 353 Poznámky 362 // Zásady především 363 // „Racionalizovaná" lidovláda? 366 // Demokracie bez kontroly? 371 // Rozum z vandru domů! 375 // „Parlament sabotuje...“ 380 // Pod Ďurišovou vládou 384 // Na dvou židlích aneb Svoboda a socialismus 388 // Socialismus je protisociální! 393 // Překvapení? Nikoliv! 397 // Stín u 17, listopadu 400 // Proti politice žalářů! 404 // Jubilejní konfrontace 407 // BOHDAN CHUDOBA // Na křížové výpravě dvacátým stoletím (Zdeněk Beneš, Milan Drápala) Poznámky 435 // Demokratický znamená dobrovolný 437 Kde my stojíme a kde vy... 439 // Plánování podněty, či omezováním? 442 Vývoj, či dobrodružství? 445 Slovo do vlastních řad 448 Naše vyhlídky 451 Úžasná jízda 454 // Přátelům na Západě ještě upřímněji 457 Hospodářské podnikání 460 Kdo a kdy má podnikat? 463 Přišli jsme к městu? 467 // LADISLAV JEHLIČKA // Bořitel moderních českých historických a politických mýtů (Andrej Stankovič) 473 Poznámky 480 // Zrození evropského ducha 481 Skutečnost a zdání 485 // Dvě revoluce 488 // Kolem horké kaše 491 // Dopis mamince 495 // Krize v sociální demokracii 499 // Ať se nelže! 503 //
MILOSLAV SKÁCEL // Advokát pravdy Boží (Milan Drápala) 511 Poznámky 520 // Česká otázka 521 // Co je to socialismus? 524 // Předpoklady dorozumění mezi Čechy a Slováky // Ať žijí špatní socialisté! 534 // Socialismus a imperialismus 536 // BOHUSLAV BROUK // Skeptický ctitel svobody (Vladimir Borecký) 545 Poznámky 555 // Kdo vystoupil, je vyloučen 559 Bludnost jedné ideje 561 К odezvě výstavy sovětského umění 563 Dovětek к ruské výstavě 567 Čeští spisovatelé sněmovali 570 O národních a sekčních umělcích 573 Vlastenectví a naši komunisté 576 Kdo je antisemitou? 580 Budovatelé z Nechanic 585 Jednotou к totalitě 590 Alžběta Martiničová přichází... 595 Cestou к velkému cíli 600 Milionáři a šmelináři 604 Moderní umění a KSČ 607 O takzvaném budovatelském stylu 609 Demokracii do nového roku 614 // BIBLIOGRAFIE JEDNOTLIVÝCH AUTORŮ 619 // Použitá literatura a materiály 663 Ediční poznámka 673 Rejstřík 675

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC