Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:3x 
BK
Vyd. v KN 1.
Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1995
150 s. ; 21 cm

ISBN 80-85527-63-4 (váz.)
němčina
3000 výt.
Obsahuje bibliografické odkazy a rejstříky
000065773
Obsah // Předmluva ... 6 // 1. Co se říká o mystice ... 9 // 1.1. Je možné definovat mystiku? ... 9 // Reflexe různých chápání mystiky vede k existenciálnímu pojetí // 1.1.1. Psychologický přístup ... 9 // 1.1.2. Historicko-sociologický přistup ...10 // 1.1.3. Esteticko-sociologický přístup ...11 // 1.1.4. Náboženský přístup ... 12 // 1.1.5. Náš přistup ... 13 // 1.2. Od pojmu k věci ... 14 // Protože mystika je vždy zakotvena v jazyce a kultuře, je zapotřebí jak vlastního stanoviska, tak úcty k cizímu náboženství // 1.2.1. Nový zájem o mystiku ... 14 // 1.2.2. Mystika jako učení a praxe ... 14 // 1.2.3. Hovor a mlčení - myšlení a zakoušení ... 15 // 1.2.4. Mystika v jazyce a kultuře ... 16 // 1.2.5. Srovnávací jazykové vědy ... 17 // 1.2.6. Mystika jako osobni výkon ... 19 // 1.2.7. Opětovně o metodě ...20 // 2. Od mystéria k mystice ...21 // 2.1. Věcné zacházení s mystickými svědectvími ... 21 Proti psychologické a sociologické redukci // 2.2. Dějiny pojmu ...22 // Jednota mystiky (zkušenosti) a mystéria (Božské lásky v Ježíši) v prvotní církvi // 2.2.1. Nazíráni tajemství ...22 // 2.2.2. Vývoj tajemství ...23 // 2.2.3. Ponoření se do tajemství ...23 // 2.3. Areopagitova mystická teologie ...24 // Negativita hájí mystérium // 2.3.1. Hierarchie skutečnosti ...24 // 2.3.2. Temnota božského tajemství ...25 // 2.4. Mystika bez mystéria ...27 // Bez vztahu k mystériu se moderní mystika vyvíjí v bohoprázdnou zkušenost sebe sama // 2.4.1. Rozmanitost svědectví ...27 // 2.4.2. Přechod k novověku ...27 // 2.4.3. Isolování mystické zkušenosti ...28 // 2.4.4. Ateistická a psychologická mystika ...30 // 2.4.5. Nová mystika? ...33 // 3. Svědectví ...36 // Obdivuhodná je však mnohost mystických zkušeností; na následujících postavách chceme ukázat, jakou šíři může mít mystika v křesťanství //
3.1. Hildegarda z Bingenu - vizionářská mystika ... 36 // 3.1.1. Život ...37 // 3.1.2. Vizionářská mystika ...37 // 3.1.3. Nazírání z celku ...38 // 3.1.4. Otevřenost světu ...39 // 3.2. Mistr Eckhart - intelektuální mystika ...39 // 3.2.1. Život ...40 // 3.2.2. Ve sporu názorů ...40 // 3.2.3. Nestvořená božskost v základu duše ...42 // 3.2.4. Boží zrození v duši ...44 // 3.2.5. Spirituálně-mystické důsledky ...45 // 3.3. Terezie z Avily - mystika přátelství ...47 // 3.3.1. Život ...47 // 3.3.2. Cesta přátelství ...48 // 3.3.3. S trojjediným Bohem ...49 // 3.3.4. Člověk Ježíš ...50 // 3.3.5. Mimořádnost a prostota ...51 // 3.4. Jan od Kříže - bezpodmínečnost mystiky ... 52 // 3.4.1. Život ...53 // 3.4.2. Poezie ...53 // 3.4.3. Temná noc ...54 // 146 // 3.4.4. Zářivot lásky ...55 // 3.4.5. Poetické naplnění ...56 // 3.5. Mystické přátelství ...57 // 3.5.1. Dvojí mystická zkušenost ...57 // 3.5.2. Mystika jako láska ...60 // 4. Doprovodné jevy mystiky ...61 // 4.1. Z výzkumu mystiky ...61 // Poměr mezi duchovní otevřeností ano-vírou a mystikou // 4.1.1. V oblasti katolické teologie ...62 // 4.1.2. Mimořádnost či větší intenzita ...62 // 4.2. V předpolí mystiky ...65 // Význam psychologických a parapsychologických jevů v oblasti mystiky // 4.2.1. Audice-vize psychologie ...65 // 4.2.2. Nadpřirozenost a parapsychologie ...69 // 4.2.3. Zázračné a přirozené ...71 // 5. Srdce mystiky ...74 // 5.1. Mystika mne samého ...75 // Plotinus je velký svědek zakoušení nekonečnosti osvobozením se ode všeho // 5.1.1. Jedno podle Plotina ...76 // 5.1.2. Zkušenost jednoty - myšlení jednoty ... 77 // 5.2. Kosmická mystika ...78 // Zakoušení jednoty s veškerenstvem, s kosmem // 5.2.1. Richard Maurice Blucke a Walt Whitmann . . 79 // 5.2.2. Zkušenost vesmíru - proud vitality ...80 // 5.3. Mystika Boha ...82 //
Svědectví křesťanství a všech velkých náboženství poukazují na dvoršení mystiky kosmu a podstaty sama sebe v setkání s Božím Ty // 5.3.1. Dnešní svědectví ...82 // 5.3.2. Otevřenost a setkáni ...84 // 5.3.3. Otevřenost k mystice Boha ...90 // 5.3.4. Mystika a mystérium ...94 // 147 // 7.2.2. К rozlišení: Paradigma lásky ...119 // 7.3. Noc a kříž ...120 // Nějakým způsobem obojí náleží mystice Boha; v křesťanství se kříž ukazuje jako Boží tajemství // 7.3.1. Noc: Zkušenost Ničeho jako zkušenost Nejvyššího 120 // 7.3.2. Skutečnost kříže ...123 // 7.3.3. Ukřižovaný Bůh ...124 // 7.4. Zprostředkovaná bezprostřednost ...125 // Mystika není bezobrazná, nýbrž přesahuje obraz // 7.4.1. Teologie obrazů ...125 // 1.5. Mystika učitelka ...129 // Čtyři základní mystická témata, která platí pro každého, kdo je na cestě k Bohu // 7.5.1. Cesta ...129 // 7.5.2. Naděje ...130 // 7.5.3. Průlom ...131 // 7.5.4. Bůh ve všech věcech ...132 // Epilog ...135 // Organicky by se muselo připojit téma: mystika a čin // Rejstřík ...137 // 1. Osoby a písemné prameny ...137 // 2. Věcný rejstřík ...141 // 149 // 6. Mystická teorie světa aneb tajemství Boha ... 96 // 6.1. Mnohorozměrná zkušenost jediného Boha ... 96 // Základní pokušení mystické zkušenosti je příliš úzká představa o Bohu; křesťanská zkušenost se otevírá trojjedinosti // 6.1.1. Ignác z Loyoly ...97 // 6.1.2. Jednorozměmost jako základni pokušení ... 98 // 6.2. Mystické teorie světa - včera a dnes ...98 // Mystika hledá jednotu; to je snaha Nové religiozity (New Age) // 6.2.1. Fyzika a transcendence ...98 // 6.2.2. Psychologie a mystika mě samého ...101 // 6.2.3. Inflace mystiky ...105 // 6.3. Jednota v rozdílnosti - pravý Bůh ...106 // V prostoru trojjedinosti je obdivuhodné množství zkušenosti //
6.3.1. Ježíš Kristus - Boží oslovitelnost ...107 // 6.3.2. Duch svaty - Boží všudypřítomnost ...108 // 6.3.3. Bůh Otec - věčné tajemství ...108 // 6.4. Mystika v mystériu - Boží trojjedinost ... 110 // Zde je klíč k setkání s jinými mystickými tradicemi а k porozumění plnosti křesťanské tradice // 6.4.1. Ikonografické hledání ...110 // 6.4.2. Trinitámí spiritualita ...111 // 6.4.3. Živý Bůh ...112 // 7. Malá mystika a cesta k Bohu ...114 // 7.1. Povolání k mystice ...114 // Na otázce po zvláštním mystickém povolání se dochází k pochopení setkání jakožto srdce mystiky // 7.1.1. Povoláni a milost ...114 // 7.1.2. Mystika jako setkání ...115 // 7.1.3. Střed lidskosti ...116 // 7.2. Cesta k mystice ...116 // Posloupnosti vedou ke středu mystiky; v ní však žije svoboda a láska za veškerou manipulaci // 7.2.1. Od odstupňování rozhodnutí ...116 // 7.2.2. К rozlišení: Paradigma lásky ...119 // 7.3. Noc a kříž ...120 // Nějakým způsobem obojí náleží mystice Boha; v křesťanství se kříž ukazuje jako Boží tajemství // 7.3.1. Noc: Zkušenost Ničeho jako zkušenost Nejvyššího 120 // 7.3.2. Skutečnost kříže ...123 // 7.3.3. Ukřižovaný Bůh ...124 // 7.4. Zprostředkovaná bezprostřednost ...125 // Mystika není bezobrazná, nýbrž přesahuje obraz // 7.4.1. Teologie obrazů ...125 // 7.5. Mystika učitelka ...129 // Čtyři základní mystická témata, která platí pro každého, kdo je na cestě k Bohu // 7.5.1. Cesta ...129 // 7.5.2. Naděje ...130 // 7.5.3. Průlom ...131 // 7.5.4. Bůh ve všech věcech ...132 // Epilog ...135 // Organicky by se muselo připojit téma: mystika a čin // Rejstřík ...137 // 1. Osoby a písemné prameny ...137 // 2. Věcný rejstřik ...141
(OCoLC)36610754
cnb000094190

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC