Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(30.5) Půjčeno:335x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Portál, 1999
183 s.

ISBN 80-7178-304-8 (brož.)
Obsahuje tabulky, předmluvu, přílohu (úplné znění Zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, Zákon č. 50/173 Sb., o pěstounské péči, Úmluvu o právech dítěte)
Bibliografie: s. 168-173
Adopce - děti - výchova - příručky
Děti - adopce - péče a výchova - příručky
000065811
Obsah // Předmluva ...10 // Vzpomínky (Zdeněk Matějček)...11 // K historii osvojení (Zdeněk Matějček)...15 // Dvě protichůdné tendence v pozadí...15 // Historické fáze ...16 // Tendence nedávné a současné...21 // Právní podmínky osvojení v minulosti...22 // К historii pěstounské péče (Věduna Bubleová, Zdeněk Matějček) ...25 // Instituce kojných...25 // Pěstounská péče o děti z nalezince ...26 // Období první republiky ...28 // Organizace náhradní rodinné péče (Věduna Bubleová, Jiň Kovaňk) ...31 // Adopce (osvojení) ...33 // Pěstounská péče...34 // Ústavní péče ...39 // Závěr...42 // Psychologická lilediska náhradní rodinné péče (Zdeněk Matějček)...43 // Nové formy náhradní rodinné péče...43 // Neznámé dítě v rodině ...45 // Schéma ...45 // Cizí dítě v cizí rodině (Zdeněk Matějček) ...53 // Pokrevní rodičovství...53 // Proč lidé chtějí mít děti?...55 // Děti a základní psychické potřeby...56 // Rodičovství biologické a psychologické (Zdeněk Matějček) ...59 // Vztah rodičů к dětem ...59 // Nové námitky a výhrady...61 // Opět psychologie...64 // Otázka identity (Zdeněk Matějček)...67 // Potřeba pozitivní identity...67 // Obrana rodičovské identity ...68 // Princip pravdy ve výchově ...70 // Indikace náhradní péče (Zdeněk Matějček)...73 // Činitele a jejich závažnost...73 // Desatero o tom, jak náhradní rodinnou péči zajistit (Zdeněk Matějček) ...93 // Oidipus, Odysseus a pěstounská péče (Jiří Kovařík)...99 // Závěr...102 // Genetika pro náhradní rodinnou péči (Marie Vágnerová) ...103 // Základní informace o dědičnosti ...103 // Dědičnost inteligence...107 // Dědičnost různých psychických poruch a chorob...110 // Dědičnost dalších psychických odchylek a poruch...114 // Matky, které se vzdávají svého dítěte (fana Severová)...117 //
Dřívější studie...118 // Diskuse ve Spolkové republice Německo...123 // „Krkavčí matky“? ...128 // Adopční praxe...129 // Aktuální průzkum skupiny žen vzdávajících se svého dítěte...133 // Závěr...138 // Poradna pro ženy a dívky sdružení Ochrana nenarozeného života // (Sylvie Feglerová, Markéta Klímová)...141 // Mezinárodní adopce (Rostislav Záleský, Věduna Bubleová, Jiří Kovařík) 145 // Snahy o kontrolu mezinárodní adopce ...145 // Haagská úmluva...146 // Anketa o mezinárodní adopci...147 // Výhledy ...148 // Závěr...148 // Pěstounská péče jinde. Modely a inspirace (Jiří Kovařík)...149 // Mezinárodní spolupráce...149 // Slovensko ...150 // Některé západní země ...’152 // USA - Jižní Karolína ...152 // Pěstounská péče v Dánském království...154 // Pěstounská péče ve Velké Británii ...158 // Závěr...159 // Adopční trojúhelník, trojboký jehlan odborných služeb // a další perspektivy rodinné péče (Jiří Kovařík)...160 // // Tři strany, tři vrcholy ...160 // Ztráty...161 // Od ztráty к identitě...162 // Odborné služby...163 // Profesionální terapeutické rodičovství ...165 // Závěr...167 // Literatura ...168 // Příloha...174 // Úplné znění zákona c. 94/1963 Sb, o rodině...174 // Zákon č. 50/1973 Sb., o pěstounské péči ...179 // Úmluva o právech dítěte...183

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC