Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.5) Půjčeno:3x 
BK
Poezie
2., revidované vyd.
Praha : Paseka, 2000
380 s.

ISBN 80-7185-341-0 (váz.)
Spisy Vladimíra Holana ; 4
000065852
OBSAH // NA SOTNACH // Jistě 9 // Nevíš 10 // Chci slyšet děti li // Můžete 12 // Ale my *3 // Kolikrát 4 // Pozvání // Nebude 16 // Bdí a ví J7 // A přece my 18 // Nestačíme // Kdybychom 20 // To jenom my // Nemohli 22 // Maje naději 23 // Ale světec 24 // Změny 2 5 // Ne my 26 // Také hrůza 27 // Vnuťte 28 // Nevěstka 29 // Zase 3° // A někdo 31 // Vyhnouti se 32 // Bratr a sestra 33 // Trest 34 // Když odcházeli 35 // Konec školního roku 36 // My čekající ...57 // Soulož...38 // A právě tam...59 // Pýcha ženy...40 // Říjen ...41 // ? líbání...42 // Hořce...43 // Peklo...44 // Kampak? ...43 // Sílená...46 // Až po kolena ...48 // Jde o jablko ...49 // Dies caniculares I...50 // Volné vstupenky...31 // Možná...32 // Dneska...33 // Ano, ale co vy...34 // Nada I...33 // Todo...36 // Je silně na noc...57 // Svetýrek...38 // Četba ...59 // Věrnost...60 // Už by tu měla být ...61 // Jsou... 62 // Děti ...63 // Jsou vyšší...64 // Ustavičně?...63 // Co mohou ženy ?...66 // Neplač!...67 // Dies caniculares II...68 // Až ...69 // Už zase ? ...70 // A zena 71 Zas žádný 10 5 // Jenom 72 Vaňace 106 // A přec 73 Pomezí loy // Ne- 74 Řekl jsem 108 // Lůna 75 Ale i ty /09 // Také 7 0 suchých dnech IIO // Dialog 77 Mají to těžší III // Však také 7« Proci II2 // Hlas I 79 To jenom my IJ3 // Kazdy So To všechno II4 // Teprve potom 81 Jako "5 // Ale nékdy 82 Ze 116 // Danajah s? Rodný kraj
II7 // Rozhovor 84 Žádné slu nce 118 // Tu a tam «5 A pak ľI9 // Tak žárlí. 86 Jeho propasti 120 // Noci, má přítelkyné. Jenomže // Ale oni 88 To také 122 // A znovu Vám — Advent I23 // Karle Hynku Mácho! ... 89 Kdo ví? 124 // Panna 92 Nada II *25 // Ale ty říkáš 93 Bez 126 // Ze- 94 Vlastně 12y // Podzim 95 Pohyb ? 128 // Dívka 96 Jenom tak /29 // Poušť 97 Jako ’5° // Pohyb 9« Prach I3I // Zákaz 99 Strach I ’i2 // Sám 100 Řádky I J33 // Vrah IOI Ale *34 // Smrt 102 Co všechno ’35 // Prostor io3 Nikdo ’36 // Ale kdo — 104 Hluboko v noci ’37 // Stále . . . .138 Propast propasti II ’7’ // Osud . . . .i39 Na žádný hrom iy2 // Řádky II . . . .140 Zeď ’75 // ßn 141 Strach II I14 // Asi ano . . . .142 Z muže ’75 // Na celý hrom • • • ‘43 Nemusí iy6 // Nevime ... .144 Test ’77 // Zapomeneme ... .143 Přeludově iy8 // Hluboko . . . .146 Prosba ’79 // Klade —14y I vrah 180 // Nemají čas . . . .148 Slza 181 // Z dálky do dálky ... .I49 Kočovníci 182 // Potom —130 Za deště l83 // Straka • •••J5J Docela jistě 184 // Abyssus abyssum 132 Na jak dlouho i85 // Na svatbě • • • *53 Hlas II 186 // Opravdu • • • ¦I54 Naděje ? i8y // Ó dobo ticha 155 Na celé ticho 188 // Proč ui dnes ? 136 Hučí jez i89 // Komu ? • • • ’57 Elegie /90 // Slepé • • • -’5# S otázkou ’9’ // Sám • • • I59 Partus labyrinthi I92 // Repone gladium in vaginam . . . . .160 Eva ’95 // Barva .
. . .161 Jiná zeď z94 // Propast propasti I . . . .162 Propast propasti III ’95 // Na podzim •• • l63 Popelec 196 // Neplač! . . . .164 Invocat in voce ’97 // Vanitas ... .i65 Exercicie i98 // Střemcha Třpyt ’99 // V základech . . . .i6y Stárnutí 200 // Stále ona . . . .168 Matko 201 // Kdopak ví A že právě on 202 // Ledaže . . . .iyo Kde jsi? 203 // Děj ina . .204 Ale možná 236 // V posledním tažení . .205 Vivete lieti! 237 // Aniž 238 // Podzim 239 // ASKLÉPIOVI KOHOUTA Proti I 240 // V dopušténí 24* // Doba . .209 Stařenka 242 // Slovo . .210 Test I 243 // Také nám . .211 Také proto 244 // Jediná . .212 Někdo 245 // Lituješ • 2I3 Strach 246 // Jen tak • 2I4 Ještě že 247 // Amor fati I • 2I5 Říkáte 248 // Ty . .216 Verše I 249 // Vedro I Život 250 // Smrt Opravdu? 23I // Vše . .219 Jiným 252 // Vedro II : . . . .220 Zedl 2 33 // Večer . .221 Ani 234 // Nářek z Tróje Lučavkou 233 // V noci . .225 Sluneční západ 237 // Vetev . .224 Prosím vás 238 // Kdysi i teď . .225 Každá cesta 239 // Stále ona . .226 Nelhat 260 // Secret . .227 Po tolika 261 // Zeny Už? Ano! 262 // Stupra I , . .229 Alej 263 // Zase . . .230 Stíny 264 // Stupra II • .25/ Dítě 265 // Nikam . . .232 Amor fati II 266 // A tedy stále ? ¦ • 233 Stále 267 // Ačkoli • ¦ 234 Ne 268 // Déšť • • -235 Za deštivé noci 269 // Nasci, pati, mori // Peklo... // Konec ?... // Zdejší . . Balada . Test II . .
V pelyňku Toto . . . Děti . . . Egypt . . Běda! . . Sousedě . // Přibližují se... // Zeď II... // Dřív než ... // Ano ... // Chlapec... // Když den má dost na vzteku svém I bolest ... // Ty?... // Nějaký výk řik Vejnyty . . . . Děti ?... // Klekání . . . . Asi ano . . . . Milenci / . . . // Kam?... // Milenci II . . Milenci III. . Radost I . . . Za vichřice . . Bez půl konce Pro sebe . . . . // . .2 jo // . . 2JI // . .272 // • *275 // • -274 // • -275 // . .276 // • -277 // . .2jS // • 279 // . .280 . .281 . .282 . .283 . .284 . .283 . .286 . .28y . .288 . .28g . .290 . .29/ . .292 // • ‘293 // • -294 // • -295 // . .296 // • -297 // . .298 // • -299 // . .300 // . .301 // . .302 // Nesmím... // Radost II... // Báseň... // Poslední?... // De Tartaro libidinis I De Tartaro libidinis II // Zle... // Možnosti... // Kdo?... // Proč? ... // Křídla?... // Tady... // Bouře... // M... // Možná ... // De Tartaro libidinis III // Prosím vás... // Ani nenávist... // Hostem... // V říjnu . Ne, nikdy Parkem . // Snad I // Descartes... // Kdo v nás?... // La belle dame sans merci // Zdá se... // Murata... // Děj ina... // Při větru májovém . . . // Při hudbě... // Sad . . . Kdo to? // 3°3 // 3°4 // 305 // 306 // 3°7 // 308 // 3°9 // 310 // 311 // 312 3*3 34 // 315 // 316 // 31! // 319 // 320 // 321 // 322 // 323 // 324 // 325 // 326 // 327 // 328 // 329 33° 33* // 332 // 333 // 334 // 335 // 336 // Opravdu...337
Opravdu?...33# // Samo ...339 // Protože ...340 // Proti II...3 4 j // Bylo by to...?42 // Úderem tepny...343 // Hlas...344 // Ave atque vale...34y // Také...346 // I odtamtud ...34y // Tak...348 // Zdá se...349 // Proč by? ...350 // Nunc...331 // Nevíme nic ...352 // Říká se...3?3 // Utkvělé...334 // Krev...333 // U pyrámu...336 // Strom...357 // Noviciát ...338 // Zavírá se...359 // Verseli . . . .360 // To jenom smrt • --361 // Když osud . . . .362 // Snad II 363 // Vždycky 364 // Víc 365 // Zeď III 366 // Pitka 567 // Na děti myslíš 368 // Opustit ? 369 // Jenomže 37° // Trosky 371 // Současnost ?72 // Pod 373 // Fantomy 374 // Mnohdy 375 // Ptáme se 376 // Doufající 377 // Tam 37 // Na vlastní vrub 379 // Zeď IV 380 // EDIČNÍ poznámka 383
(OCoLC)48557852
cnb001008218

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC