Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 16.09.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1999
129 s.

objednat
ISBN 80-7044-219-0 (brož.)
Obsahuje bibliografické citace, úvod, poznámky německy
Náboženství - dějiny - Čechy severní - sborníky
000066051
з // Obsah: // Úvodem // (Richard Kavan - Ludomír Kocourek) ... 4 // Náboženkost - třeli rozměr lidství // (Richard Kavan) ... 4 // Estetické a náboženské vědomi // (Věra Beranová) ... 7 // Aktualizácia starých umeleckých foriem // (Anna Fischerové) ... 11 // Severočeská pánev - Mariánská země? // (Jan Kvapil) ...,... 20 // Projevy luterstvi v chrámové plastice salhausenského a biinauského okruhu na Děčinsku a Ústeckú. // (Aleš Navrátil) ... 24 // Benátská architektura v Dubí // (Jiří Šiller) ..., 29 // Obraz počátku křesťanské éry v Čechách v dílech J. Lindy a J. Schöna // (Josef Peřina) ... 33 // Nová synagoga v Teplicích-Šanově - klenot židovské architektury sz. Čech // (Radek Spála) ... 37 // Z dějin teplické židovské náboženské obce // (Květoslava Kocourková) ... 42 // Evangelický sbor v Teplicích (1852-1939) // (Karel Vilím) ... 47 // Jižní Podřipsko - církevní doména 11. - počátku 15. století // (Jan Racek) ... 53 // Rytířský řád johanitů v severních Čechách // (František Skřivánek) ... 56 // 800 let duchovního, kulturního a hospodářského působeni kláštera v Oseku // (Norbert Krutský) ... 60 // Cisterciáci v severních Čechách ve středověku // (Kateřina Charvátová) ... 66 // Význam augustiniánského kláštera pro rozvoj vzdělanosti v České Lípě // (Josef Smejkal) ... 73 // Několik poznámek к životopisu Havla Cahery // (Bohumír Roedl) ... 78 // Církev
na Tepličku v letech 1945 - 1953. // (Ludomír Kocourek) ... 81 // linutí volné myšlenky na severu Čech // (Sáva Sucheviě) ... 90 // Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku se zřetelem na severní Čechy // (Quido Kastner) ... 94 // Evangeličtí duchovní ve východoslovenských městech 17. století // (Marie Marečková) ... 100 // Vznik a vývoj liberecké evangelické obce do roku 1868 // (Ivana Fricová - Miloslava Melanová) ... 105 // Obyvatelstvo v písemnostech farních úřadů v prvni polovině 20. stol. // (Antonin Marik) ... Ill // Církevní a náboženská tematika v přípravě učitelů na VSP v Hradci Králové // (Čestmír Brandejs) ... 119 // Církev bratrská v severních Čechách. // (Jan Štěpán) ... 123 // Seznam autorů příspěvků sborníku ... 128
(OCoLC)43613245
cnb000703518

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC