Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5) Půjčeno:5x 
BK
Vyd. 1.
Brno : Computer Press, 2007
xii, 211 s. : il. ; 23 cm

ISBN 978-80-251-1727-9 (brož.)
angličtina
Obálkový podnázev: jak správně komunikovat, vyjednávání a řešení konfliktů, prezentace, řídímě vlastní čas
Obsahuje tabulky
Přeloženo z angličtiny
Obsahuje rejstřík
Management personální - příručky
000066273
Obsah // O AUTORCE 1 // Další její knihy: 1 // PODĚKOVÁNÍ 3 // KAPITOLA PRVNl // O ČEM KNIHA JE 5 // Cíle 6 // Jak vám tato kniha pomůže těchto cílů dosáhnout 7 // Funkce teorií 7 // Systémové hledisko 9 // Jak používat tuto knihu 10 // KAPITOLA DRUHA // NAUČIT SE UČIT 13 // Cíle 13 // Kdy se hodláte učit? 14 // Co tím získám? 15 // Jak to děláme? 17 // Styly učení 17 // Učení pravou a levou hemisférou 19 // Hodnotící cvičení 19 // Učení a změna 23 // Fáze učení 23 // Rozvoj efektivních učících strategií 24 // Třídění a analyzování informací 25 // Zpětná vazba 27 // Rozvoj našeho vlastního systému zpětné vazby 28 // Rozvíjení sebevědomí a motivace 29 // Podpůrné strategie 29 // Odměňovací strategie 30 // iii // Obsah // Kontrolní seznam 30 // Shrnutí 30 // KAPITOLA TŘETÍ // KOMUNIKACE 31 // Cíle 31 // Budování vztahů 31 // Stav ega 32 // Řeč těla 33 // Vyjadřovat se řečí těla 33 // Číst řeč těla 33 // Komunikace jako obousměrný proces 34 // Co z nás činí efektivního posluchače? 36 // Hodnotící cvičení 36 // Efektivní techniky naslouchání 36 // Schopnost účasti 36 // Následování a podpora 37 // Reflexivní naslouchání 37 // Obrátit překážky ve výhodu 37 // Vyslání vzkazu 38 // Proces o osmi fázích 38 // 1. příprava vzkazu 38 // 2. připravte se 39 // 3. popudy pro pozornost 39 // 4. příprava posluchače 39 // 5. vyslání vzkazu 39 // 6. přijetí a porozumění 40
// 7. uzavřeni 40 // 8. navázání 40 // Formální interview 41 // Struktura interview 41 // Úvod 41 // Stať 42 // Závěr 42 // iv // Obsah // Otázky použité při sběru informací 42 // Otázky, které mohou pomoci 42 // Otázky, které jsou na překážku 43 // Povaha informace 43 // Kontrolní seznam pro komunikaci 44 // Shrnutí 44 // KAPITOLA ČTVRTÁ // VYJEDNÁVÁNÍ A NAKLÁDÁNÍ S KONFLIKTY 45 // Cíle 45 // O čem je vyjednávání? 46 // Hodnotící cvičení 46 // Typy moci 47 // Použiti moci 47 // Taktiky při vyjednávání 48 // Hodnotící cvičení 48 // Soupeňvé vyjednávání 49 // Počáteční nabídka 49 // Ústupek 50 // Konflikt 50 // Spolupracující vyjednávání 51 // Úvod 52 // Ústupky 52 // Konflikt 52 // Komunikace za obtížných podmínek 52 // Hodnotící cvičení 53 // Funkce konfliktu 53 // Konstruktivní konflikty 53 // Destruktivní konflikty 53 // Hodnotící cvičení 54 // Zmapování konfliktu 54 // Strukturování problematických bodů 55 // Řízeni konfliktů 56 // Kontrolní seznam pro řízení konfliktů 57 // Shrnutí 57 // V // Obsah // KAPITOLA PÄTÄ . // PREZENTACE 59 // Cíle 59 // Předběžné kroky 59 // Proč jsou prezentace obtížné? 59 // Příprava vaší prezentace 60 // Tematické 60 // Historická nebo časová souslednost 60 // Prostorové 60 // Logické 60 // Reziduálni uvažování 61 // Emoční 61 // Provedení přednášky 61 // Jednosměrná prezentace 61 // Volba slov 62 // Použití vizuálních
pomůcek 65 // Překážky prezentací 63 // Jednosměrná prezentace: shrnutí 64 // Příprava vaší pozice 64 // Provedení prezentace 64 // Podpoření prezentace 64 // Obousměrná prezentace 65 // Analýza případu 65 // Rozvoj zájmu 65 // Strukturované psaní poznámek 65 // Dvě věci 65 // Změna všech prezentací na dvousměrné prezentace 66 // Osobní výkon 67 // Kontrolní seznam pro prezentaci 67 // Shrnutí 67 // KAPITOLA ŠESTÁ // STRESS MANAGEMENT 69 // Cíle 69 // Strategie stress managementu 70 // Hodnotící cvičení 70 // VÍ // Obsah // Příčiny stresu 72 // Hodnotící cvičení 72 // Řízení stresu 73 // Krátkodobé strategie 73 // Malá přestávka 74 // Střední přestávka 75 // Dlouhá pauza 75 // Střednědobé strategie 75 // Hodnotící cvičení 77 // Hodnotící cvičení 2 78 // Jak můžu co nejlépe využít vztahy? 78 // 1. udržováni podpůrných vztahů 78 // 2. ukončení nebo omezení podpůrných vztahů 78 // 3. rozvoj nových podpůrných vztahů 79 // Udržování zdraví 79 // Dlouhodobé strategie 80 // Kontrolní seznam pro stress management 81 // Shrnutí 81 // KAPITOLA SEDMA // TIME MANAGEMENT 83 // Cíle 83 // Časová osobnost 84 // Hodnotící cvičení 84 // Strukturování využití času 86 // 1. zjištění, kam čas plyne 86 // 2. poznání, proč čas plyne tak, jak plyne 86 // 3. minimalizace vašich časových závazků 87 // 4. sestavení podle priorit 87 // 5. omezení činnosti, které plýtvají’ časem 87
// 6. vyhnuti se pasti odchýlení 87 // 7. rychlé zjištění informaci 87 // 8. organizováni pro osobní časovou kontrolu 87 // Proč váš čas plyne, tak jak plyne 87 // Fyzický vliv 87 // Psychologický vliv 88 // vil // Obsah // Biologický vliv 88 // Minimalizováni vašich časových závazků 89 // Zredukování plýtvání časem 89 // informační management 90 // Seřazení podle priority 90 // Stanovení cíle 91 // Hodnotící cvičení 91 // Použití mřížky 92 // Organizování time managementu 93 // Kontrolní seznam pro time management 93 // Shrnutí 94 // KAPITOLA OSMA // NÁBOR A VÝBĚR 95 // Cíle 95 // Základní principy 95 // Hodnotící cvičení 97 // Vaše preference při náboru a výběru 97 // Různé přístupy ? úkolu 98 // Rozvoj systému 99 // Sběr informací o pracovním místě 100 // Metody náboru 102 // Inzeráty při náboru 103 // Výběr jako obousměrný proces 103 // Volba vaší metody výběru 104 // 1. Třídění ’104 // 2. Žádosti ?? // 3. Interview 105 // 4. Výběrové metody skupiny 105 // 5. realistické předvádění práce 106 // 6. portfolia 106 // 7. reference 106 // 8. Další metody 107 // Kontrolní seznam // pro výběr pomocí pohovoru 107 // Shrnutí 108 // vlil // Obsah // KAPITOLA DEVÁTÁ // ROZVOJ UDÍ 109 // Cíle 109 // Proč školení a rozvoj? 110 // Hodnotící cvičení 111 // Váš přístup ke školení 111 // Proces rozvoje 112 // Znalosti 113 // Přístupy 114 // Schopnosti 114 // Analýza
klíčového výkonu 115 // Překážky rozvoje 116 // Provedení rozvoje 116 // Neformální školení 117 // Školeni jeden-na-jednoho 117 // Školení kolegy 119 // Hodnotící cvičení 119 // Školení skupiny 120 // Hodnocení 122 // Rozvoj hodnocení 122 // Hodnocení efektivity obsahu 122 // Ohodnocení efektivity procesu 123 // Strategické hodnocení 123 // Kontrolní seznam pro rozvoj zaměstnanců 124 // Shrnutí 124 // KAPITOLA DESÁTÄ // OSOBNÍ HODNOCENÍ 127 // Cíle 127 // Proč vlastně provádět hodnocení? 128 // Výkon jednotlivce a týmu 129 // Jak často? 130 // Kdo bude hodnotit? 131 // Struktura pro hodnocení - jak hodnotit 131 // Stanovení pokroku výkonu 132 // Obsah // Zacházení s výkonem 132 // Kontrola souhlasu a porozumění 133 // Kontrolní seznam pro budoucí výkon 133 // Kontrola posledního pokroku 134 // Kontrolní seznam pro minulý výkon 135 // Co se může pokazit? 137 // Hodnotící cvičení 138 // Vytvořit spojení s výkonem 139 // Kontrolní seznam pro hodnocení 142 // Shrnutí 143 // KAPITOLA JEDENÁCTÁ // MOTIVACE 145 // cíle 145 // Motivace: lidé a organizace 146 // Co to znamená? 148 // Maslowovy potřeby 148 // Hodnotící cvičení 149 // Formy motivace 152 // Plat jako motivator 152 // Motivace prostřednictvím uzpůsobení práce 155 // Motivace prostřednictvím spoluúčasti 156 // Motivace prostřednictvím cilů 157 // Motivace prostřednictvím dokončení 157 // Kontrolní seznam pro motivaci 158 // Shrnutí 159
// KAPITOLA DVANÄCTA // DELEGACE 161 // Cíle 161 // Hodnotící cvičení 162 // Proč delegovat? 163 // Hodnotící cvičení 164 // Příčiny chabé delegace 165 // Role 165 // X // Obsah // Proces delegace jako smluvní poměr 167 // Užitečné chování před delegací 167 // Užitečné chování během delegace 168 // Užitečné chování po delegaci 168 // Chování, které máte hledat u delegovaného 169 // Co vás brzdí v procesu delegace? 170 // Pracovní dohoda 171 // Kontrolní seznam pro delegaci 173 // Shrnutí 173 // KAPITOLA TRINÄCTÄ // BUDOVÁNÍ TÝMU 175 // Cíle 175 // Proč týmy? 176 // Jaký je smysl vašeho týmu? 176 // Jaký druh procesů je zahrnutý? „ 177 // Tým o třech rolích 178 // Odborná 178 // Funkční 179 // Podpora 179 // Změna 179 // Úkol a podpora 180 // Hodnotící cvičení 181 // Dynamika skupiny 182 // Co se může pokazit? 184 // Role 185 // Neformální procesy skupiny 186 // Skryté agendy 186 // Konflikty 186 // Hodnotící cvičení 189 // Kontrolní seznam pro budování týmu 190 // Shrnutí 190 // Obsah // KAPITOLA ČTRNÁCTÁ // VŮDCOVSTVÍ 193 // Cíle 193 // Koncept vůdcovství 194 // Tajemství vůdcovství 194 // Action-centred leadership 197 // Role vůdce 199 // Vůdce jako návrhář a stavitel 199 // Vůdce jako vizionář 200 // Vůdce jako katalyzátor a podporovatel 202 // Vůdci jako koordinátoři a navigátoři 203 // Vůdcovství jako osobní otázka 204 // Styly vedení 204 // Závěr 205
// REJSTŘÍK 207 // XII

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC