Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:2x 
BK
1. vyd.
Praha : Nakladatelství Československé akademie věd, 1960
254 s.,[26] složených map : mapy ; 25 cm

Česká nářečí ; sv. 4
Československá akademie věd. Sekce jazyka a literatury
Obsahuje bibliografii na s. 226-228 a rejstřík
000066460
OBSAH // Předmluva... ° // Seznam zkratek... 8 // Üvod...!)—.’ll // A. Vymezení a vnitřní rozčlenění zkoumaného území... i) // B. Přírodní a kulturní rámec česko-moravského nářečního přechodu . . 15 // C. Česko-moravské pomezí v dosavadní dialektologické literatuře. ... 24 // D. Současný nářeční výzkum česko-moravské oblasti ...27 // SAMOHLÁSKY // Charakteristika samohláskového systému...33 // I. Rozdíly v samohláskové sestavě...35—49 // A. Českohanácká hranice (typ dlouhei / dlóhé)...35 // B. Západní hranice moravského jádra (typ ribu / rybu / rebo) ..42 // C. Fonetická realizace ostatních samohlásek...46 // II. Rozdílné typy kvantity...50—89 // A. Novější fonetické tendence...52 // 1. Kvantita extrémních vokálů í, ú || i, ? ...52 // 2. Dloužení kmenového e, o > é, ó...53 // B. Staré typické rozdíly v kvantitě — krácení prízvučných ražených délek // u dvouslabičných substantiv (typy rana, blato, prah)...56 // C. Ostatní staré typické rozdíly v kvantitě...63 // 1. V základech neodvozených slov...63 // 2. V základech slov odvozených...73 // 3. V odvozovacích příponách a předponách...79 // 4. V gramatických tvarech...81 // III. Rozdílné typy přehláskové...90 123 // A. Tvarové vyrovnávání přehlásky a > č uvnitř slova...90 // 1. Přehláska ’á > í ve slovesných tvarech...92 // 2. Přehláska ’á> í v substantivech...98 // 3. Vyrovnání ve prospěch
tvarů sa...101 // B. Koncové -a, -u, -on, -o po původních měkkých souhláskách...104 // 1. Koncové -a ...1**5 // 2. Koncové-u,-ou ...115 // 3. Koncové -o... 123 // IV. Diftongizace í po sykavkách, ŕ a /...124 131 // V. Průvodní samohlásky u slabičného I, r a redukce typu vobolí, kapička 132 139 // A. Průvodní samohlásky při I, f...133 // B. Úplná nebo částečná redukce i...137 // SOUHLÁSKY // Charakteristika souhláskového systému...141 // VI. Změny obouretného ...143 - 188 // A. Neslabičné ? na konci zavřených slabik...145 // B. Obouretné w v ostatních postaveních...152 // Přehled vývoje w na zkoumaném území...lo7 // 253 // VII. Protetické h-...159—173 // A. Protetické ?- před samohláskami...160 // B. Oblastní rozvrstvení podob s ji- / i-1 hi-...167 // C. Proteze h- před ň, l, r, ř a kolísání výslovnosti hř-, lir-1| ř-, r- ... 170 // D. Ztráta h- v typech do, de, di, nido, nedo...172 // Vili. Rozdílné výsledky starších měkkostních poměrů... 174—205 // A. Depalatalizace retnic...174 // B. Měkké příznaky v substantívni flexi...185 // C. Imperativy typu pomi, noš, volpasi’, neježdi, nemišli...188 // D. Alternace d, t / ž, č / z, c...190 // E. Disimilace zdvojených sykavek a zubnic...195 // F. Depalatalizace předpony ňe-...204 // IX. Změny souhláskových skupin... 206—214 // A. Typ ešče, ščestí || jechle, chiesti...206 // B. Zjednodušování skupin siř-, skř- v Ir-, kř- ...208
C. Typ panna, kamennej || padna, kamednej...210 // D. Změna d>rar>dv sousedství souhlásky...212 // X. Spodoba znělosti a ráz...215—222 // A. Typ had, dub || had3, dub3... 216 // B. Typy mezislovní a vnitroslovní asimilace...218 // Závěr...223 // Literatura...226 // Materiál...229 // Rejstřík...231 // Poznámky ke čtení mapek...249 // Seznam mapek...251
(OCoLC)85330366
cnb000481795

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC