Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 16.06.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
Praha : SoftPress, c2001
620 s.

objednat
ISBN 80-86497-16-X (brož.)
angličtina
Přeloženo z angličtiny
Obsahuje předmluvu, údaje o autorovi, rejstřík
C (jazyk) - učebnice
000066586
Obsah // O autorovi...3 // Předmluva...11 // 1 Základy jazyka C...17 // 1.1 Prvky programu v jazyku C...18 // 1.2 Vytvoření a překlad programu...23 // 1.3 Deklarace proměnných a přiřazení hodnot...26 // 1.4 Vstup čísel z klávesnice...31 // 1.5 Výpočty s aritmetickými výrazy...33 // 1.6 Komentáře...36 // 1.7 Psaní vlastních funkcí...39 // 1.8 Použití funkcí pro vracení hodnot...43 // 1.9 Použití argumentů funkce...47 // 1.10 Klíčová slova jazyka C ... 50 // 2 Úvod do řídících příkazů jazyka C...53 // 2.1 Příkaz if...55 // 2.2 Příkaz if - else...58 // 2.3 Blok příkazů...59 // 2.4 Cyklus for...62 // 2.5 Operátory pro inkrementaci a dekrementaci...67 // 2.6 Další možnosti printf( )...70 // 2.7 Relační a logické operátory...74 // 3 Další řídící příkazy jazyka C...81 // 3.1 Čtení znaků...83 // 3.2 Vnořování příkazů if...87 // 6 // Nauč se sám C // 3.3 Varianty cyklu for... // 3.4 Cyklus while... // 3.5 Cyklus do... // 3.6 Vnořování cyklů... // 3.7 Ukončení cyklu příkazem break // 3.8 Příkaz continue... // 3.9 Příkaz switch... // 3.10 Příkaz goto... // .90 // ..94 // ..96 // ..98 // 100 // 103 // 105 // 110 // 4 Bližší pohled na datové typy, proměnné a výrazy...115 // 4.1 Modifikátory datových typů...117 // 4.2 Kde se deklaruji proměnně... // A O 129 // 4.0 A A Ľ5IIZSI ponieu Met t\Ui loiai iiy 133 // 4.4 4.5 A Í2 iniciaiizdoe pi un itn n lyoi i ¦ 136 // Konverze uaiovyuil typu ve
vyiaz-eou 138 // 4.0 A 1 Konverze iypu pil pinaz-ein 141 // 4.1 145 // rOlt 5.1 d 9 iôHr»rr "7mornťihn ?? P 147 // u e kí a race j eu nui uz.i iieiiicnu puic — 152 // O.Z 5.3 ř; ? 159 // vytvorení viceiuz.liiei iiy? i ??? 162 // 0.4 a c 166 // 0.0 // 173 // rOl ?’ A "7?? ??í wlrjo+nnefi ilU’QTPtplu 175 // 6.1 6.2 6.3 6.4 z.aKiaani vidoinuoii ui\ciz.c4Leiu 180 // umezeni pro vy[dz.y b Uf\cl4.cueii ¦ Použití ukazatelů pro práci s poli Použití ukazatelů pro řetězcové konstanty 184 191 // Obsah 7 // 6.5 Vytvoření polí ukazatelů...193 // 6.6 Vícenásobný nepřímý odkaz...195 // 6.7 Použití ukazatelů jako parametrů...198 // 7 Bližší pohled na funkce...203 // 7.1 Prototypy funkcí...205 // 7.2 Rekurze...214 // 7.3 Důkladnější seznámení s parametry...219 // 7.4 Předávání argumentů funkci main( )...223 // 7.5 Porovnání starého a nového způsobu deklarace parametrů // funkce...228 // 8 Konzolový vstup/výstup...233 // 8.1 Direktiva preprocesoru #define...235 // 8.2 Vstup a výstup znaku a řetězce...239 // 8.3 Některé nestandardní konzolové funkce...242 // 8.4 Bližší pohled na funkce gets( ) a puts( )...245 // 8.5 Podrobný popis printf( )...247 // 8.6 Podrobný popis scanf( )...252 // 9 Souborový vstup/výstup...263 // 9.1 Datové proudy...265 // 9.2 Základy práce se soubory...266 // 9.3 Funkce feof( ) a ferror( )...275 // 9.4 Textové funkce vyšší úrovně...279 // 9.5 Čtení a zápis binárních dat... 283
9.6 Náhodný přístup ? datům...290 // 9.7 Další funkce souborového systému...*...294 // 9.8 Standardní datové proudy... 297 // I “ ?? ?-l I I  // 10 Struktury a unie...303 // 10.1 Struktury...305 // 10.2 Ukazatele na struktury...317 // 10.3 Vnořené struktury...321 // 10.4 Bitová pole... 326 // 10.5 Unie...331 // 11 Další datové typy a operátory... 337 // 11.1 Specifikátory paměťových tříd...339 // 11.2 Modifikátory přístupu...349 // 11.3 Výčtové typy (enum)...352 // 11.4 Použití typedef...356 // 11.5 Bitové operátory...358 // 11.6 Operátory posunutí...363 // 11.7 Operátor?...365 // 11.8 Další možnosti operátoru přiřazení...367 // 11.9 Čárkový operátor...370 // 11,10Přehled priorit operátorů...372 // 12 Preprocesor jazyka C a další témata pro pokročilé...375 // 12.1 Podrobnější popis #define a #include...377 // 12.2 Podmíněný překlad...381 // 12.3 Direktivy #error, #undef, #line a #pragma...388 // 12.4 Zabudovaná makra jazyka C...390 // 12.5 Použití operátorů # a
... 392 // 12.6 Ukazatele na funkce...394 // 12.7 Dynamická alokace paměti...401 // A Některé běžné knihovní funkce jazyka C...409 // A.1 Řetězcové a znakové funkce...410 // uusan // a // A.2 Matematické funkce...421 // A.3 Časové a datové funkce...430 // A.4 Dynamická alokace paměti... 435 // A.5 Zvláštní funkce...439 // ? Přehled klíčových slov jazyka C...451 // C Základy programování ve Windows...463 // Jaká verze Windows?...
454 // Východiska programování ve Windows...464 // Interakce mezi Windows a vaším programem...467 // Windows a multitasking...468 // WIN32 API... 468 // Části okna... 4gg // Některé základní prvky aplikací Windows...470 // Funkce okna... 432 // Několik slov o definičních souborech... 433 // Konvence pro pojmenování...433 // Jak se naučit více... 434 // 485 // D Odpovědi Rejstřík... // 617

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC