Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Biografie
4. vyd.
Praha : Paseka, 2002
374 s.

ISBN 80-7185-171-X (váz.)
Bibliografie na s. 359-369
Filozofie - dějiny - Evropa - učebnice vysokošk.
Myšlení evropské - dějiny - učebnice vysokoškol.
000066739
PŘEDMLUVA ...5 // KAPITOLA I. ÚVOD DO DĚJIN FILOSOFIE. POJEM FILOSOFIE A JEJÍ VZTAH К OSTATNÍMU DUCHOVNU. VNITŘNÍ ČLENĚNÍ FILOSOFIE ...9 // Láska k moudrosti. Údiv. Mezní situace ...9 // Kritičnost a metodická skepse ...14 // Nejstarší a současné vnitřní členění filosofie ...16 // Filosofie a věda ...19 // Filosofie a umění ...19 // Filosofie a ideologie ...20 // Filosofie a náboženství ...22 // Filosofie a mytologie ...25 // KAPITOLA II. VZNIK FILOSOFIE // A PRVNÍ IÓNŠTÍ PŘÍRODNÍ FILOSOFOVÉ ...27 // A) Milétská škola ...29 // Thalés ...30 // Anaximandros ...32 // Anaximenes ...35 // B) Hérakleitos Efeský ...37 // KAPITOLA III. // POČÁTKY FILOSOFICKÉ SPEKULACE // VE VÝVOJI ŘECKÉ FILOSOFIE NA ITALSKÉ PÚDÉ ...42 // A) Pythagoras a pythagorovci ...42 // B) Škola elejská ...46 // Xenofanés z Kolofónu ...46 // Parmenides ...48 // Melissos ...50 // Zénón Elejský ...51 // KAPITOLA IV. ŘECKÁ PŘÍRODNÍ FILOSOFIE NA CESTĚ K ATOMISTICE ...54 // A) Empedoklés z Akragantu ...54 // B) Anaxagoras z Klazomén ...57 // KAPITOLA V. // VRCHOLNÉ SMĚRY // ŘECKÉ FILOSOFIE ...61 // AjAtomisté ...61 // Leukippos ...61 // Démokritos ...63 // B) Sofisté, Sókratés a malé sokratovské školy ...69 // Sofisté ...71 // o Sókratés ...72 // Malé sokratovské školy ...78 // Škola kynická ...7 9 // Škola hédonická ...82 // Škola megarská ...83 // C) Platón ...83 // DjiAristotelés ...93 // KAPITOLA VI. HELENISTICKÉ OBDOBÍ ŘECKÉ FILOSOFIE A JEHO POKRAČOVÁNÍ V ŘÍMĚ ...106 // A) Stoicismus ...108 // B) Epikúreismus ...114 // C) Skepticismus ...120 // KAPITOLA VII. SYNKRETICKÉ MYŠLENKOVÉ SMĚRY NÁBOŽENSKÉ POVAHY NA SKLONKU ANTIKY ...125 // A) Filón Alexandrijský ...126 // B) Plótinos ...127 // í C) Křesťanství. Ježíš z Nazaretu. Pavel z Tarsu. Synoptici. Jan ...131 //
KAPITOLA VIII. PATRISTIKA A JEJÍ VYVRCHOLENÍ U AUGUSTINA ...144 // A) Gnose ...145 // B) Máni a manicheismus ...148 // C) Apologeté ...152 // D) Systematikové ...155 // E) Aurelius Augustinus ...159 // KAPITOLA IX. FILOSOFIE V RANÉM STŘEDOVĚKU ...172 // Anicius Manlius Severinus Boethius ...173 // Pseudodionysios Areopagités ...174 // Johannes Scotus Eriugena ...177 // Scholastika ...181 // Spor nominalismu s realismem ...184 // Roscelin ...184 // Vilém ze Champeaux ...185 // Anselm z Canterbury ...185 // „Renesance“ 12. století ...189 // Pierre Abélard ...189 // Bernard z Clairvaux a cisterciácká mystika ...196 // Chartreská škola ...200 // Gilbert de la Porrée ...200 // Jan ze Salisbury ...201 // Svatoviktorská škola ...202 // Hugo ze Sv. Viktora ...202 // Richard ze Sv. Viktora ...203 // Petr Lombardský ...203 // KAPITOLA X. FILOSOFIE VE VRCHOLNÉM // A POZDNÍM STŘEDOVĚKU ...204 // Arabská a židovská filosofie ...205 // Al Kindí ...206 // Al Farabí ...207 // Avicenna ...207 // Algazel ...207 // 372 // Averroes ...208 // Maimonides ... 209 // Františkánský a dominikánský řád ...210 // Vznik univerzit ...213 // Siger Brabantský ...214 // Albert Veliký ...216 // Tomáš Akvinský ...218 // Bonaventura ...229 // Roger Bacon ...230 // Mistr Eckhart z Hochheimu ...230 // Duns Scotus ...235 // William Occam ...237 //
KAPITOLA XI. PŘECHOD К NOVOVĚKU: FILOSOFIE RENESANČNÍ ...241 // Renesanční humanismus ...245 // Platónská akademie ve Florencii ...246 // Mikuláš Kusánský ...247 // Giordano Bruno ...251 // Reformace ...255 // Mistr Jan Hus ...256 // Martin Luther ...259 // KAPITOLA XII. VÝVOJ BRITSKÉHO EMPIRISMU ...262 // Francis Bacon z Verulamu ...263 // Thomas Hobbes ...271 // John Locke ...274 // George Berkeley ...283 // David Hume ...288 // KAPITOLA XIII. KONTINENTÁLNÍ FILOSOFIE 17. STOLETÍ ...297 // René Descartes ...297 // Baruch Spinoza ...306 // Gottfried Wilhelm Leibniz ...315 // b Blaise Pascal ...322 // Jan Amos Komenský ...328 // 373 // KAPITOLA XIV. FRANCOUZSKÉ OSVÍCENSTVÍ A MATERIALISMUS // 18. STOLETÍ ...335 // Charles Louis de Montesquieu ...338 // Jean Meslier ...340 // Frangois-Marie Voltaire ...340 // Julien Offray de La Mettrie ...343 // Denis Diderot ...343 // Claude Adrien Helvétius ...343 // Paul Heinrich Dietrich Holbách ...343 // Jean-Jacques Rousseau ...350 // ODKAZY A ZÁKLADNÍ BIBLIOGRAFIE ...359

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC