Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 11.11.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(20) Půjčeno:120x 
BK
5. dotisk prvního vydání
Brno : Masarykova univerzita, 1995
104 stran : ilustrace ; 25 cm

objednat
ISBN 80-210-1124-6 (brožováno)
ISBN 80-210-1124-6 (dotisk ; v knize neuvedeno ; brožováno) ISBN !80-210-1661-2 (chyb.)
Označení vydání je chybné, správně je: 2. vydání
Na dotisku z roku 1997 je chybně uvedeno: 2. vydání
3. dotisk 2. vydání 2001
Na dotisku z roku 1997 i 2001 je chybně uvedeno ISBN (80-210-1661-2), správně je: 80-210-1124-6 (v knize neuvedeno)
Terminologický slovník
1000 výtisků, dotisk z roku 1997 500 výtisků, dotisk z roku 2001 500 výtisků
Obsahuje bibliografii na stranách 99-102
000066747
Úvod - 1 // 1. Systémové pojetí didaktiky 2 // 1.1. Výchovné vzdělávací proces jako systém 3 // 1.2. Některé metodologické otázky 4 // 1.3. Didaktické zákonitosti, zásady a pravidla 6 // 2. Systém výuky 9 // 2.1. Cíl výuky 9 // 2.1.1. Determinace výukových cílů společenskými podmínkami 9 // 2.1.2. Formování harmonicky rozvinuté osobnosti 10 // 2.2. Obsah výuky 11 // 2.2.1. Učební plán a osnovy 11 // 2.2.2. Základní učivo 12 // 2.2.3. Struktura učiva 14 // 2.3. Typy výuky 15 // 2.3.1. Výuka informativní 15 // 2.3.2. Výuka heuristická 17 // 2.3.3. Výuka produkční 19 // 2.3.4. Výuka regulativní 20 // 2.4. Fáze výuky 22 // 2.4.1. Motivace 23 // 2.4.2. Expozice 24 // 2.4.3. Fixace 25 // 2.4.4. Diagnóza 26 // 2.4.5. Aplikace 27 // 2.5. Technologie výuky 28 // 2.5.1. Metody výuky 29 // 2.5.1.1. Klasifikace metod výuky a kritéria jejich výběru 29 // 2.5.1.2. Charakteristika nej frekventovanějších metod výuky 32 // 2.5.1.3. Aktivizující metody výuky 38 // 2.5.2. Organizační fonny výuky 41 // 2.5.2.1. Přehled organizačních forem výuky 42 // 2.5.2.2. Práce ve skupinách 43 // 2.5.2.3. Domácí úkoly 44 // 2.5.3. Didaktické prostředky 45 // 2.5.3.1. Učební pomůcky 46 // 2.5.3.2. Názornost 47 // 2.5.3.3. Školní obraz 49 // 2.5.3.4. Moderní učební pomůcky 51 // 2.5.3.5. Tvorba názorného materiálu 52 // 2.6. Výsledky výuky 52 // 2.6.1. Vědomosti, dovednosti, návyky 52 // 2.6.2. Charakterové vlastnosti 55 // 2.7. Antropogenní činitelé výuky 56 // 2.7.1. Učitel 56 // 2.7.2. Žák 58 // 2.7.3. Pedagogický personál 59 // 2.8. Prostředí výuky 61 // 2.8.1. Makroprostředí výuky 61 // 2.8.2. Mikroprostředí 62 //
3. Výchovně vzdělávací proces 65 // 3.1. Vyučování a učení 66 // 3.2. Základní prvky výchovně vzdělávacího procesu 67 // 3.3. Pedagogická interakce a komunikace 68 // 3.4. Komunikativní funkce didaktických prostředků ve výchovně // vzdělávacím procesu 70 // 3.4.1. Multimediální systém 70 // 3.4.2. Učebnice 71 // 3.4.3. Počítače ! 72 // 3.4.4. Televize a video 74 // 4. Cyklus výuky 76 // 4.1. Přípravná sekvence 77 // 4.1.1. Plán výuky 77 // 4.1.2. Příprava na výchovně vzdělávací působení 78 // 4.2. Realizační sekvence 80 // 4.2.1. Řízení výuky 80 // 4.2.2. Výuka výchovná a rozvíjející 83 // 4.2.3. Rozvoj aktivity, samostatnosti a tvořivosti žáků 84 // 4.3. Diagnostická sekvence 88 // 4.3.1. Kontrolní aspekt 88 // 4.3.2. Hodnotící aspekt 89 // 4.3.3. Realizace zpětné vazby 90 // Závěr 91 // Vysvětlení některých termínů 92 // POUŽITÁ LITERATURA 95 // DOPORUČENÁ LITERATURA 97
(OCoLC)39105460
cnb000106850

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC