Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5) Půjčeno:20x 
BK
Praha : Státní zemědělské nakladatelství, 1990
141 s., [57] s. obr. příl. : barev. il., 21 cm

ISBN 80-209-0053-5
Lesnictví, myslivost a vodní hospodářství
Fotografie Ivan Zwach, Martin Smrček, Miroslav Šebela
000066825
Rekat.
Úvodem: „Kde se tady vzali?" ... 6 // OBOJŽIVELNÍCI - AMPHIBIA... 7 // Obojživelníci ocasatí — Caudata... 9 // Mlok skvrnitý — Salamandra salamandra... 10 // Čolek velký — Triturus cristatus... 12 // Čolek obecný — Triturus vulgaris... 18 // Čolek karpatský — Triturus montandoni... 19 // Čolek horský — Triturus alpestris... 21 // Žáby (bezocasí obojživelníci) — Anura... 23 // Kuňkovití — Discoglossidae... 31 // Kuňka obecná — Bombina bombina... 34 // Kuňka žlutobřichá — Bombina variegata... 35 // Blatnicovití — Pelobatidae ... 37 // Blatnice skvrnitá — Pelobates fuscus... 37 // Ropuchovití — Bufonidae... 39 // Ropucha obecná — Bufo bufo... 41 // Ropucha krátkonohá — Bufo calamita... 42 // Ropucha zelená — Bufo viridis... 44 // Rosničkovití — Hylidae... 46 // Rosnička zelená — Hyla arborea... 46 // Skokanovití — Ranidae... 49 // Skokan hnědý — Rana temporaria... 54 // Skokan ostronosý — Rana arvalis... 57 // Skokan štíhlý — Rana dalmatina... 61 // Skokan krátkonohý — Rana lessonae... 65 // Skokan zelený — Rana kl. esculenta... 68 // Skokan skřehotavý — Rana ridibunda... 69 // PLAZI - REPTILIA ... 71 // Želvy — Chelonia... 73 // Žejvovití (želvy suchozemské) — Testudinidae ... 75 // Želva zelenavá — Testudo hermanni... 78 // Želva žlutohnědá — Testudo graeca... 80 // Želva stepní — Agrionemys horsfieldii... 83 // Žejvovití (želvy vodní) — Emydidae...85 //
Želva bahenní — Emys orbicularis... 88 // Želva kaspická — Mauremys caspica... 92 // Šupinatí — Squamata... 95 // Scinkovití — Scincidae... 97 // Krátkonožka evropská — Ablepharus kitaibelii . . 97 // Ještěrkovití — Lacertidae... 100 // Ještěrka zelená — Lacerta viridis... 104 // Ještěrka obecná — Lacerta agilis... 106 // Ještěrka živorodá — Lacerta vivipara... 108 // Ještěrka zední — Lacerta muralis... 111 // Ještěrka trávní — Podarcis taurica... 112 // Slepýšovití — Anguidae... 114 // Slepýš křehký — Anguis fragilis... 114 // Užovkovití — Colubridae ... 117 // Užovka obojková — Natrix natrix... 121 // Užovka podplamatá — Natrix tessellata...123 // Užovka hladká — Coronella austriaca... 125 // Užovka stromová — Elaphe longissima...127 // Užovka východní — Coluber jugularis... 128 // Zmijovití — Viperidae... 130 // Zmije obecná — Vipera berus... 135 // Zmije menší — Vipera ursinii... 138 // Zmije růžkatá — Vipera ammodytes... 139 // Literatura... 140
(OCoLC)85659698
cnb000056227

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC