Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.3) Půjčeno:5x 
BK
1. vyd.
Nový Jičín : Jiří Jurok, 1998
278 s. : il., mapy ; 21 cm

ISBN 80-238-3385-5 (v knize neuvedeno ; brož.)
Obsahuje doslov, edice nevydaných anebo zastarale vydaných pramenů k husitskému období, seznam zkratek, mapy, kresby, fotografie
Bibliografie: s. 223-237
Revoluce husitská - Morava - r. 1378-1471 - pojednání
000066827
I. Problematika, prameny, literatura 7 // 1.1. Vstupní úvaha 7 // 1.2. Přehled vývoje zpracování, prameny a literatura 8 // II. Počátky husitství a stvrzovatelé protestního listu z roku 1415 19 // II.1. Husův proces v Kostnici a vytváření husitské opozice 19 // II.2. Stvrzovatelé protestního listu do Kostnice na moravském severovýchodě 26 // III. Sociálně-ekonomický vývoj v Poodří a Pobečví před husitskou revolucí 47 // III.1. Sociální diferenciace venkova v době předhusitské 47 // III.2. Postavení vyšší šlechty a teritoriální expanze dominia pánů z Kravař 50 // III.3. Krize nižší šlechty před husitskou revolucí 62 // III.4. Právní a ekonomický rozvoj měst, otázka jejich národnostního // složení 68 // III.5. Politická a mocenská krize církve - feudální moc církve na ústupu? 77 // IV. Moravský severovýchod v husitské revoluci 87 // I V. 1. Vypuknutí revoluce a situace na severovýchodní Moravě 87 // IV.2. Tažení moravských husitů v roce 1427 a počátky husitské posádky // v Odrách 96 // IV.3. Kníže Zikmund Korybutovič a Odry 103 // IV. 4. Epilog husitských posádek a problematika odchodu husitů 116 // V. Poodří a Pobečví v době bezvládí a za Jiřího z Poděrad 129 // V.1. Role severovýchodní Moravy mezi Čechami, Polskem a Uherskem v době boje o polskou královskou kandidaturu v Čechách. 129 // V.2. Kondotiéři z moravského severovýchodu v letech bezvládí (1440-1453) 138 // V. 3. Česko-uherský konflikt za Jiřího z Poděbrad 146 // VI. Ekonomicko-politický převrat po husitské revoluci na moravském severovýchodě 155 // VI. 1. Mocenské a ekonomické důsledky husitské revoluce - vyšší a nižší šlechta 155 // VI.2. Sociálně-ekonomický úpadek církve v pohusitském období 166 // VI.3. Sociální, národnostní a náboženské důsledky husitské revoluce - situace ve městech a na venkově 180 // Závěr 189 // Doslov // Příloha
(OCoLC)48536922
cnb000606510

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC