Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.7) Půjčeno:5x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Vyšehrad, 2004
413 s.,[16] s. : il.

ISBN 80-7021-397-3 (váz.)
Obsahuje iluszrace, fotografie, úvod, poznámky, resumé německy, údaje o autorce a její fotografii
Kultura lidová - narození a smrt - Česko - pojednání a ilustrace
Narození - kultura lidová česká - pojednání a ilustrace
Smrt - kultura lidová česká - pojednání a ilustrace
000066939
Obsah // Úvodem ¦ 11 // Narozeni, krtiny a sestinedeh // Narození jako jev lidové kultury ¦ 21 // Ditě jako dar i nelehký úděl ¦ 23 // „Když dá Pámbu červíčka, tož přidá aj chlebíčka“ ¦ 23 „Vítám vás do kostela, já jsem se dopustila!“ ¦ 26 Raději hřích než světskou hanbu ¦ 31 // Těhotenství - čas očekávání, odpovědnosti a hrozeb ¦ 35 // Těhotenství jako stav výjimečnosti ¦ 35 Přiletí čáp, nebo vrána? ¦ 41 // Těžká hodinka ¦ 45 // „Kamna se nám bourají“ ¦ 45 // Osudovost zrození ¦ 51 // Báby pupkořezné, babky či hebamky ¦ 61 // Odnesli jsme pohana, přinášíme křesťana ¦ 72 // Přijímací ceremoniály ¦ 72 // Ecce homo - křest: přijetí a patronace ¦ 74 // Kmotrovství - příbuzenství nejen duchovní ¦ 88 // Svatým kmotrovstvím dítku posloužit! ¦ 95 // „Dětské křtěnky“ neboli krtiny ¦ 99 // Rituál první koupele ¦ 102 // Do kouta nosíme ¦ 106 // Izolace šestinedělek ¦ 106 // Ochrana novorozence ¦ 114 // „Pámbu požehnej, ať neúroku!“ / „Můro můroucí, nechoď sem v noci!“ / Podhozenec // Do kouta nosíme aneb pocta v šestinedělí ¦ 124 // „Když pak vyplní se dnové očištění jejího“ / „Úvotky, úvotky, sú to mlsné hotky“ // Smrt a pohřbívání // Uzavření života a poselství živým ¦ 143 // Představy o duši a posmrtném životě ¦ 145 // Duše v rozměrech světa člověka ¦ 145 Duše na cestě do světa zemřelých ¦ 153
Odplata za hříchy ¦ 156 // Odpovědnost živých za zmírnění trestu mrtvých ¦ 159 Hříšná duše v zatracení - hrůzy pekla ¦ 162 Zlidovělé peklo: drama i groteska ¦ 164 // Smrt v proměnách víry a sociality ¦ 168 // Obraz smrti ve středověkém myšlení ¦ 168 // Smrt v lidové tradici ¦ 171 // Smrt v příslovích a rčeních ¦ 178 // Předzvěsti smrti ¦ 180 // Umírání a smrt ¦ 184 // Smrt a poslední vůle ¦ 191 // Mezi smrtí a pohřbem ¦ 202 // Zjišťování a oznamování smrti ¦ 202 Od úmrtí ? pohřbu ¦ 207 // Pohřeb ¦ 225 // Rozloučení s domovem ¦ 225 Na poslední cestě ¦ 229 Uložení do hrobu ¦ 238 Pohřební hostiny a pohoštění ¦ 239 Pohřby svobodných mladých lidí ¦ 242 // Dětské pohřby ¦ 242 // Pohřební naříkání a projevy smutku ¦ 247 ? sociálně společenskému aspektu pohřebního obřadu ¦ 255 // Hřbitovy ¦ 265 // Za bránou života věčného ¦ 265 Svědectví proměn doby a posvátného ¦ 269 V koho a jak věřím či nevěřím, tam i patřím ¦ 272 Být sebou ¦ 276 // Magická moc hřbitovů a mrtvých ¦ 280 Čím jsem byl... ¦ 286 // Revenanti a tzv. nečistí zemřelí ¦ 292 // Přízraky mrtvých ¦ 292 Návraty spravedlivých ¦ 294 Návraty zlovolných duší ¦ 299 Prostředky proti návratům mrtvých ¦ 306 Ďábel - našeptávač sebevrahů ¦ 310 Symboly vyloučení ze společenství ¦ 316 // Kult zemřelých a slavnosti jejich uctívání ¦ 319 // Ochránci domovů ¦ 320
Pohoštění jako projev úcty zemřelým ¦ 323 Křesťanské milosrdenství: péče o spásu duše ¦ 326 Uctívání svátých a památka zemřelých ¦ 330 Svátky zemřelých ¦ 336 // Závěrem ¦ 341 // Poznámky ¦ 344 Prameny a literatura ¦ 382 Seznam vyobrazení ¦ 404 Zusammenfassung ¦ 409

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC