Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(20.3) Půjčeno:81x 
BK
3., dopl. vyd.
Praha : Galén, c2005
297 s. : il. ; 23 cm

ISBN 80-7262-347-8 (váz.)
ISBN 978-80-7262-347-1 (dotisk ; váz.)
Dotisk 2009
Obsahuje bibliografii na s. 285-291 a rejstřík
000067102
Obsah // 5 // PŘEDMLUVA...9 // PODĚKOVÁNI...10 // A. ZÁKLADY // ÚVOD...13 // 1. SKUPINOVÁ DYNAMIKA TERAPEUTICKÉ SKUPINY... 15 // 1.1. Cíle K struktura skupiny... 15 // 1.2. Normy skupiny...16 // 1.3. Role ve skupině...16 // 1.4. Koheze...18 // 1.5. Tenze...i...19 // 1.6. Projekce...22 // 1.7. Tvorba podskupin...24 // 1.8. Stadia vývoje uzavřené skupiny...26 // 1.8.1. První stadium: orientace a závislost...27 // 1.8.2. Druhé stadium: konflikty a protest...27 // 1.8.3. Třetí stadium: vývoj koheze a kooperace...28 // 1.8.4. Čtvrté stadium: cílevědomá činnost...29 // 1.8.5. Ovlivňování stadií...29 // 2. ORGANIZACE TERAPEUTICKÉ SKUPINY...32 // 2.1. Počet osob...32 // 2.2. Frekvence a trvání sezení; trvání terapie...33 // 2.3. Indikace skupinové terapie a složení skupiny...35 // 2.4. Příprava na skupinovou psychoterapii...38 // 2.5. Prostředí pro skupinová sezení...43 // 2.6. Zahájení skupiny a včleňování nových pacientů...44 // 2.7. Zásady práce skupiny...46 // 3. ROLE TERAPEUTA A ZPŮSOB VEDENI SKUPINY...48 // 3.1. Role aktivního vůdce...48 // 3.2. Role analytika...49 // 3.3. Role komentátora...50 // 3.4. Role moderátora a experta...51 // 3.5. Role autentické osoby...52 // 3.6. Jiné klasifikace...54 // 3.7. Koterapeuti...56 // 3.8. Skupina bez terapeuta...59 // 3.9. Účast zapisovatele a nečlenů skupiny...60 // rt // Skupinová psychoterapie v praxi // 4.i. Ukázky průběhu skupinových sezení 62 // 4.1.1. Sezení skupiny
»K« 62 // 4.1.2. Sezení skupinv »K« ... 63 // 4.1.3. Sezení skupiny »K« 64 // 4.1.4. Sezení skupiny »D« 66 // 4.1.5. Sezení skupiny »K« 68 // K J 4.1.6. Sezení skupiny »F« ... 70 // 4.2. Klasifikace průběhu skupinových sezení 71 // 4.2.1. Plánovanost programu 71 // 4.2.2. Slrukturovanost skupinového sezení 73 // 4.2.3. Způsob zahajování 73 // 4.2.4. Využívání speciálních technik 73 // 4.2.5. Orientace skupinového sezení 74 // 4.2.6. Preferované psychické procesy 74 // 4.2.7. Způsob ukončení sezení 75 // 4.2.8. Teoretická koncepce 77 // ÚVODNÍ A POMOCNÉ TECHNIKY 78 // 5.1. Úvodní rozehřátí 78 // 5.1.1. Pohybové techniky 78 // 5.1.2. Fantazijní techniky 80 // 5.1.3. Psychoterapeutické hry 81 // 5.2. Pomocné techniky v průběhu sezení... 82 // 5.2.1. Podněcování diskuse 82 // 5.2.2. Zaměřování na pocity a vztahy 86 // 5.2.3. Hraní rolí (psychodramatické techniky) 87 // 5.2.4. Manipulace atmosférou skupinového sezení 91 // ORIENTACE SKUPINOVÉHO SEZENÍ 93 // 6.1. Biografická orientace 93 // 6.2. Tematická orientace 94 // 6.3. Interakční orientace 98 // 6.3.1. Nestrukturované interakční sezení 99 // 6.3.2. Dvoj úrovňové sezení 99 // 6.3.3. Sezení s interakčními technikami 100 // 6.3.4. Hodnotící schůzka týmu za účasti členů skupiny 105 // 6.4. Srovnání a jiná hlediska 106 // SPECIÁLNÍ SKUPINOVÁ SEZENÍ 109 // 7.1. Psychodrama 109 // 7.1.1. Monolog 112 // 7.1.2. Dvojník a alter ego
112 // 7.1.3. Výměna rolí 114 // 7.1.4. Zrcadlo 115 // 7.1.5. Jiné techniky 115 // 7.1.6. Sdílení pocitů 116 // K 7.1.7. Varianty psychodramatu ... 116 // 7.2. Psychogymnastika 117 // 7.2.1. Průpravná část 118 // 7.2.2. Pantomimická část 119 // 7.2.3. Závěrečná část 122 // 7.3. Projektivní artcierapie 123 // 7.4. Muzikoterapie 128 // 7.5. Setkání 132 // 7.6. Nácvik sociálních dovedností 138 // 7.6.1. Nácvik vciťování 139 // Obsah // 7 // 7.6.2. Nácvik sebeprosazení...140 // 7.6.3. Nácvik řešeni problémů...142 // 8. DRUHY VÝROKŮ VE SKUPINOVÉ DISKUSI... 144 // 8.1. Výroky pacientů...i 44 // 8.1.1. Klasifikace výroků...144 // 8.1.2. Proporcionalita výroků...147 // 8.1.3. Ovlivnění výroků...149 // 8.2. Výroky terapeuta...150 // 8.2.1. Podtrhování...150 // 8.2.2. Vyjadřování vlastních pocitů...151 // 8.2.3. Shrnování a komentář...151 // 8.2.4. Interpretace...152 // 8.2.5. Poskytování informací...156 // 8.2.6. Dávání pokynů...157 // 9. ÚČINNÉ FAKTORY VE SKUPINOVÉ PSYCHOTERAPII... 158 // 9.1. Členství ve skupině...158 // 9.2. Emoční podpora...159 // 9.3. Pomáhání jiným...159 // 9.4. Sebeexplorace a sebeprojevení...160 // 9.5. Odreagování...161 // 9.6. Zpětná vazba, konfrontace...162 // 9.7. Náhled...164 // 9.8. Korektivní emoční zkušenost...166 // 9.9. Zkoušení a nácvik nového chování...168 // 9.10. Získání nových informací a sociálních dovedností...169 // 9.11. Význam jednotlivých
faktorů...170 // B. ZKUŠENOSTI // ÚVOD...175 // 10. KROMÉftíŽSKÁ TERAPEUTICKÁ KOMUNITA...176 // 10.1. Rád a program...177 // 10.2. Složení skupiny...180 // 10.3. Terapeutická koncepce a vývoj komunity...182 // 11. ZKUŠENOSTI S JEDNOTLIVÝMI SLOŽKAMI SYSTÉMU... 183 // 11.1. Pracovní činnost...183 // 11.2. Projektivní kresleni...185 // 11.3. Psychogymnastika...189 // 11.4. Psychodrama...191 // 11.5. Tematické skupinové sezení...195 // 11.6. Shromáždění komunity...199 // 11.7. Sezení s rodinnými příslušníky...203 // 12. ZKUŠENOSTI S ORGANIZACÍ A VELIKOSTÍ SKUPIN...209 // 12.1. Velká otevřená skupina...209 // 12.2. Dvě střední otevřené skupiny...212 // 12.3. Malé a střední uzavřené skupiny...214 // 12.4. Shrnutí zkušeností...217 // 13. ZPŮSOB VEDENÍ A ORIENTACE SKUPIN...220 // 13.1. Styl orientovaný na řešení aktuálních problémů členů...220 // 13.2. Styl orientovaný na genetický náhled...225 // 13.3. Role terapeuta...228 // Skupinová psychoterapie v praxi // 14. ŽIVOTOPISY A RESUMÉ PACIENTŮ...230 // 14.1. Životopisy...230 // 14.2. Resumé...233 // 15. DOKUMENTACE O SEZENÍCH, SKUPINÁCH A PACIENTECH...237 // 15.1. Zápisy o skupinových sezeních...237 // 15.1.1. Doslovný zápis a závěrečné hodnocení...238 // 15.1.2. Zápis podle schématu JT1T...238 // 15.1.3. Neformální zápis s osobními dojmy...241 // 15.1.4. Zápis jako dokumentace terapeutova postupu...243 // 15.1.5. Zápis sezení jako součást
historie skupiny...245 // 15.2. Epikriza skupin...249 // 15.3. Dokumentace o jedincích...260 // 15.3.1. Souhrn přijímacího vyšetření...261 // 15.3.2. Průběh léčení...262 // 15.3.3. Závěrečné zhodnocení...267 // 15.3.4. Výsledky bezprostřední a katamnestické...270 // 16. KROMÉŘ1ŽSKÉ VÝZKUMY SKUPINOVÉ PSYCHOTERAPIE...275 // 16.1. Výzkumy efektu...275 // 16.2. Výzkumy procesu...278 // 16. 3. Závěr...280 // 17. JISTOTY A ÚSKALÍ SKUPINOVÉ PSYCHOTERAPIE V PSYCHIATRII...281 // LITERATURA...285 // AUTOR...293 // REJSTŘÍK...295
(OCoLC)85165115
cnb001632082

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC