Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:6x 
BK
2. vyd.
V Praze : Karolinum, 2003
141 s. ; 30 cm

ISBN 80-246-0769-7 (brož.)
Obsahuje úvod, rejstřík
Bibliografie na s. 138-139
Publikace se zabývá vysvětlením koncepce trvale udržitelného rozvoje. Podstatou myšlenky je sladit hospodářskou činnost člověka a ekonomický rozvoj států světa s účinnou ochranou přírodních zdrojů. I když tuto myšlenku formulovala Světová komise pro životní prostředí při OSN již v roce 1987 a v České republice byl pojem definován zákonem /1992/, není tato myšlenka veřejnosti příliš známá. Publikace představuje výběr z textů Bedřicha Moldana, které obsah pojmu vysvětlují. V jednotlivých kapitolách se autor zabývá historií ekologie, českými specifiky, světovou ekologickou politikou a některými konkrétními rozporuplnými případy. Vhodné i pro studenty.
Rozvoj trvale udržitelný - učebnice vysokošk.
000067134
Úvodní slovo autora... 9 // Poznámka editorky... 11 // 1. VÝCHODISKA // (Planeta pod nadvládou lidí) ... 13 // 1.1 Jednosmerný a cyklický tok zdrojů... 13 // 1.2 Planetární bilance... 16 // 1.3 Hrozba klimatické změny... 19 // 1.4 Ubývání ozonové vrstvy... 20 // 1.5 Podoba ekologické krize... 21 // 2. MEZNÍKY // (Historie ekologického uvědomování) ... 22 // 2.1 Prehistorie ochrany prostředí ... 22 // 2.2 Mlčící jaro ... 22 // 2.3 Stockholmská konference... 22 // 2.4 Meze růstu... 23 // 2.5 Montrealský protokol ... 24 // 2.6 Naše společná budoucnost ... 24 // 2.7 Summit Země... 25 // 2.8 Globální strategický plán ... 26 // 2.9 Překročení mezí ... 28 // 2.10 Rio+ 5... 28 // 2.11 Kjóto - průlomový mezník... 30 // 2.12 Evropa prošlapává cestu... 33 // 3. Česká specifika // (Zavřené oči komunismu, transformace a cesta do Evropy) ... 35 // 3.1 Špinavé dědictví... 35 // 3.2 Transformace ... 37 // 3.3 Po deseti letech demokracie ... 37 // 3.4 Bariéry udržitelného rozvoje... 39 // 3.5 Společenská vize ... 40 // 4. PRINCIPY // (Hledání nových pravidel)... 42 // 4.1 Dvojí hodnota přírody... 42 // 4.2 Služby a statky ekosféry... 42 // 4.3 Zdroje... 44 // 4.4 Ekologické kritérium ... 45 // 4.5 Pravidla pro ekotechnologie ... 46 // 4.6 Ekologická účinnost... 47 // 4.7 Ekotechnologie nestačí... 48 // 4.8 Ekonomie kontra ekologie?... 51 // 4.9 Technologie a soukromý sektor... 53 // 4.10 Ekologie
a trh... 54 // 4.11 Integrace ekologických hledisek... 57 // 4.12 Ekonomické nástroje... 57 // 4.13 Dvojí zisk... 58 // 4.14 Financování a prevence... 59 // 4.15 Informace... 59 // 4.16 Indikátory udržitelného rozvoje ... 60 // 4.17 Alternativa k HDP ... 61 // 5 // OBSAH // 4.18 Etický obrat ... 62 // 4.19 Vzorce spotreby ... 62 // 4.20 Osobní odpovědnost... 63 // 4.21 Totalita a demokracie... 64 // 4.22 Účast veřejnosti ... 65 // 4.23 Nevládní organizace... 67 // 4.24 Právo na informace... 69 // 4.25 Vzdělání... 70 // 4.26 Společenský rozhodovací proces... 71 // 4.27 Lidské hodnoty... 73 // 4.28 Rozvoj osobnosti ... 73 // 4.29 Sociální spravedlnost ... 74 // 4.30 Svoboda... 74 // 4.31 Společenské struktury... 75 // 4.32 Mezinárodní aspekty... 76 // 4.33 Globalizace... 76 // 5. DEFINICE // (Co je a co není trvale udržitelný rozvoj)... 79 // 5.1 Vymezení pojmu trvale udržitelný rozvoj ... 79 // 5.2 Trvale udržitelný rozvoj a ideologie ... 81 // 6. EKOLOGICKÁ POLITIKA // (Ze scény i zákulisí)... 85 // 6.1 Nový rozměr v politice... 85 // 6.2 Konzervativní politika ochrany prostředí... 86 // 6.3 Konsensus na mezinárodní úrovni... 89 // 6.4 Program politické strany... 92 // 6.5 Osobní program politika... 92 // 6.6 Evropská výzva a česká strategie... 94 // 6.7 Evropské mety ... 97 // 6.8 Environmentální strategie OECD ... 101 // 7. SEKTORY // (Poznámky k hospodářským odvětvím) ... 104 // 7.1 Ekologické zřetele v hospodářské politice... 104 //
7.2 Ekologicky efektivní průmysl... 105 // 7.3 Most k trvale udržitelné energetice... 106 // 7.4 Evropská energetická strategie ... 107 // 7.5 Nadvýroba elektřiny... 108 // 7.6 Negawatty ... 108 // 7.7 Nejlepší doprava je žádná doprava ... 109 // 7.8 Tvůrci koncepcí mění přístup... 111 // 7.9 Turistika a cestovní ruch... 112 // 7.10 Obchod... 112 // 7.11 Zemědělství ... 113 // 7.12 Územní plánování... 114 // 7.13 Systémová chyba - údržba se nevyplácí ... 115 // 7.14 Nezávislé posuzování projektů ... 116 // 7.15 Ochrana rozmanitosti ... 117 // 8. KAUZY // (Jednotlivé názory)... 118 // 8.1 Gabčíkovo - ekologický appeasement... 118 // 8.2 Rýn-Mohan-Dunaj ... 119 // 8.3 Temelín v protijaderné Evropě ... 120 // 8.4 EBRD-jeden pohled do bankovnictví... 122 // 8.5 Baia Mare - málo předběžné opatrnosti ... 123 // 8.6 Český kras - těžba v jedinečné krajině ... 124 // 8.7 Český Dallas - dilema nejvzácnějšího zdroje // 8.8 Prachatice - malá příčina, významné zdravotní následky // 8.9 Geny silnější než atom // 9. NA PŘELOMU TISÍCILETÍ // (Imperativ: Nežít na úkor druhých) // 9.1 Hnací síla - stav - odezva // 9.2 Ekologie - nový rozměr odpovědnosti // 10. MÍSTO ZÁVĚRU // (Sedmnáct velmi zhuštěných tezí o udržitelném rozvoji) // Použité texty // Rejstřík
(OCoLC)56862535
cnb001294299

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC