Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 24.06.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(13) Půjčeno:13x 
BK
Praha : Academia, 2006
411 s. : il. + 1 CD-ROM

objednat
ISBN 80-200-1400-4 (váz.)
Obsahuje tabulky, grafy, úvod, přílohy, seznam autorů s informacemi o nich, volně přiložený stejnojmenný CD-ROM
Bibliografie na s. 384-400
První část se věnuje teoretickému, historickému a mezinárodnímu kontextu. Druhá popisuje vzdělanostní aspirace a faktory, které utvářejí vzdělanostní nerovnosti na počátku vzdělávací dráhy. Studie se snaží vyústit v diskusi nad širšími sociálně-ekonomickými souvislostmi a cíli vzdělávací, sociální i hospodářské politiky.
Nerovnosti vzdělanostní - Česko - studie
Vzdělanost - hledisko sociální - Česko - studie
000067158
ÚVOD // Vzdělanostní nerovnosti: zanedbané transformační téma (Petr Matějů, Jana Straková)...7 // ČÁST PRVNÍ // Kontext: vzdelanostní nerovnosti v teoretické a historické reflexi, mezinárodní srovnání vývoje vzdělanostních příležitostí // 1.1. Vzdelanostní nerovnosti v teoretické reflexi (David Greger)...21 // 1.2. Sociálně-psychologický model sociální stratifikace (Petr Matějů) ... 41 // 1.3. Vzdělanostní nerovnosti a vzdělanostní mobilita v období socialismu (Natalie Simonová)...62 // 1.4. Vzdělávací systém České republiky v mezinárodním srovnání // (Ivana Procházková) ...92 // 1.5. Vědomosti, dovednosti a postoje českých žáků v mezinárodním srovnání (Jana Straková, Eva Potužníková, Vladislav Tomášek)...118 // ČÁST DRUHÁ // Role rodiny, školy a významného sociálního okolí v období formování studijních plánů: hlavní výsledky z výzkumů PISA 2000, PISA 2003 a PISA-L // 2.1. Představy o životním úspěchu a vzdělanostní’aspirace (Petr Matějů) . . 147 // 2.2. Faktory podmiňující vzdělanostní aspirace žáků devátých tříd základních škol v České republice (Tomáš Katrňák) ...173 // 2.3. Víceletá gymnázia a jejich role v reprodukci vzdělanostních nerovností (Petr Matějů, Jana Straková)...194 // 2.4. Přechod žáků na střední školy: diskrepance mezi nabídkou a poptávkou a jejich důsledky (Daniel Můnich, Jan Mysliveček)...220 // 2.5. Kdo a proč končí v učňovských oborech? (Arnošt Veselý) ...247 //
ČÁST TŘETÍ // Nerovnosti v přístupu k vysokoškolskému vzdělání // 3.1. Dlouhodobý vývoj nerovností v šancích na získání vysokoškolského // vzdělání (Petr Matějů, Blanka Řeháková, Natalie Simonová)...285 // 5 // 3.2. Přechod mezi střední a vysokou školou ve světle Sondy Maturant a Uchazeč 1998-1999 // (Petr Matějů, Ivana Procházková, Pavla Burdová) ...313 // 3.3 Kdo studuje na vysoké škole? Sociální profil studentů prvních ročníků // vysokých škol (Josef Basi)...342 // ZÁVĚRY // Výsledky výzkumu jako výzvy pro vzdělávací politiku (Jaroslav Kalous) . . 365 // Literatura...384 // Příloha A - Základní informace o výzkumech...401 // Příloha K - Obsah přiloženého CD ...405 // Informace o autorech ...408
cnb001647851

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC