Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(13.3) Půjčeno:40x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Grada, 2004
363 s. : il.

ISBN 80-247-0623-7 (brož.)
Obsahuje ilustrace, fotografie, úvod, rejstřík
Bibliografie: s. 349
Neurologie - učebnice vysokošk.
000067240
1 Úvod ...17 // OBECNÁ NEUROLOGIE ...19 // 2 Klinické vyšetření pacienta ...21 // 2.1 Anamnéza a objektivní vyšetření ...21 // 2.1.1 Anamnéza ...21 // 2.1.2 Klinické neurologické vyšetření ...23 // 2.1.2.1 Mozkové nervy (MN) ...24 // 2.1.3 Schéma neurologického vyšetření ...45 // 2.2 Vývoj a vyšetření dítěte v prvních dvou letech života ...46 // 2.3 Vyšetření pacienta s poruchou vědomí ...48 // 3 Obecná neurologie ...53 // 3.1 Vývoj nervového systému a vývojové vady ...53 // 3.2 Základní pojmy a principy nervové soustavy ...56 // Regenerace nervové tkáně ...60 // 3.3 Periferní nervy ...60 // 3.4 Svaly - nervosvalový systém ...63 // 3.5 Mícha a míšní syndromy ...65 // Míšní dráhy ...66 // 3.6 Poruchy hybnosti ...74 // 3.7 Mozkový kmen a kmenové syndromy ...76 // 3.8 Vestibulární aparát a syndromy ...81 // 3.9 Mozeček ...83 // 3.10 Relikulámí formace ...86 // 3.11 Talamus ...87 // 3.12 Senzitivní systém ...88 // 3.13 Autonomní vegetativní systém ...93 // Vegetativní syndromy ...96 // 3.14 Syndrom vnitřního pouzdra (capsula interna) ...98 // 3.15 Syndrom corpus callosum ...98 // 3.16 Sydrom nitrolební hypertenze, hypotenze a tlakových nitrolebních // kónusů - kuželů (hemií) ...99 // 3.17 Syndrom meningeální ...102 // 3.18 Extrapyramidový systém ...103 // 3.19 Syndromy mozkových laloků, korové syndromy ...106 // 3.20 Mozkové nervy a syndromy s postižením mozkových nervů ...110 // 4 Pomocná neurologická vyšetření ...119 // 4.1 RTG vyšetření ...119 // 4.2 Výpočetní tomografie (CT) ...126 // 4.3 Magnetická rezonance (MR) ...130 // 4.4 Pozitronová emisní tomografie (PET) ...132 // 4.5 Jednofotonová emisní tomografie (SPECT) ...134 // 4.6 Elektroencefalografické vyšetření (EEO) ...136 // 4.7 Elekromyografie (EMG) ...138 // 4.8 Evokovaná potenciály (EP) ...141 // 4.9 Ultrazvuková diagnostika ...142 // 4.10 Vyšetření likvoru ...143 //
SPECIÁLNÍ NEUROLOGIE ...147 // 5 Speciální neurologie ...149 // 5.1 Bolesti hlavy ...149 // 5.1.1 Migréna (migrenózní cefalea) ...151 // 5.1.2 Tenzní bolesti hlavy ...152 // 5.1.3 Cluster headache ...153 // 5.1.4 Chronická paroxysinální hemikranie (CPH) ...154 // 5.2 Traumata mozku a míchy ...154 // 5.2.1 Primární poškození mozku traumatem ...157 // 5.2.1.1 Mozková komoce (otřes mozku) ...157 // 5.2.1.2 Difuzní axonální poranění- střižné poranění mozku ...158 // 5.2.1.3 Poranční lebky a lebních pokrývek ...159 // 5.2.1.4 Mozková kontuze (zhmoždění) ...160 // 5.2.2 Sekundární postižení mozku traumatem ...161 // 5.2.2.1 Epidurální (cxtradurální) hematom ...162 // 5.2.2.2 Akutní subdurální hematom bez kontuze ...163 // 5.2.2.3 Subdurální hematom u novorozenců ...164 // 5.2.2.4 Poúrazový mozkový cdém ...165 // 5.2.2.5 Poúrazová mozková ischemie ...165 // 5.2.2.6 Poúrazová infekce ...166 // 5.2.2.7 Hemiace mozkových struktur v důsledku úrazu ...166 // 5.2.2.8 Vegetativní stav - reziduum po těžkém kraniocerebrálním // úrazu ...166 // 5.2.3 Chronický subdurální hematom (hygrom) ...167 // 5.2.4 Pncumocefalus ...168 // 5.2.5 Traumatické subaraclmoidální krvácení ...169 // 5.2.6 Traumatické poranění mozkových nervů ...169 // 5.2.7 Poranění páteře a míchy ...169 // 5.3 Nádory mozku ...171 // 5.3.1 Klasifikace nádorů mozku ...172 // 5.3.2 Klinické příznaky ...173 // 5.3.3 Léčba nádorů ...174 // 5.3.4 Gliomy ...176 // 5.3.5 Mcningeomy ...179 // 5.3.6 Nádory v oblasti selární a supraselární ...181 // 5.3.7 Infratentoriální nádory ...183 // 5.3.8 Mozkové metastázy ...185 // 5.3.9 Nádory míchy a páteře ...186 //
5.4 Cévní onemocnění mozku a míchy ...189 // 5.4.1 Cévní mozková příhoda (apoplexie - ictus - stroke) ...190 // 5.4.1.1 Cévní mozková příhoda ischemická ...192 // 5.4.1.2 Mozková hemoragie ...197 // 5.4.2 Subarachnoidální krvácení - SAK ...199 // 5.4.3 Žilní onemocnění mozkových cév ...200 // 5.4.4 Míšní cévní příhody ...201 // 5.5 Zánětlivá onemocnění nervového systému ...202 // 5.5.1 Akutní bakteriální meningitida - meningitis purulenta ...202 // 5.5.2 Spirochetové infekce a neuroinfekce ...207 // 5.5.2.1 Syfilis a neurosyfilis (lues a neurolues) ...207 // 5.5.2.2 Lymeská borrelióza ...210 // 5.5.2.3 Leptospiróza ...211 // 5.5.3 Mykotická onemocnění CNS ...211 // 5.5.4 Parazitární onemocnění CNS ...212 // 5.5.4.1 Toxoplazmóza a parazitární choroby běžné u nás ...212 // 5.5.4.2 Postižení CNS u vybraných exotických chorob // způsobených parazity ...214 // 5.5.5 Tuberkulózni meningitida ...217 // 5.5.6 Intrakraniální absces ...219 // 5.5.6.1 Absces mozku ...219 // 5.5.6.2 Subdurální empym ...221 // 5.5.7 Granulomy ...222 // 5.5.8 Virové infekce ...222 // 5.5.8.1 Virová meningitida (serózní, lymfocytámí. aseptická) ...223 // 5.5.8.2 Virové encefalitidy ...224 // 5.5.8.3 Poliomyelitis anterior acuta, nemoc Heineova-Medinova, dětská obrna ...230 // 5.5.8.4 Syndrom získané imunodcficicnce (AIDS) ...232 // 5.5.8.5 Encefalitis epidemická (Economova encefalitida) ...233 // 5.5.9 Chronické virové infekce a prionová onemocnění ...233 // 5.5.9.1 Subakutní sklerozující panencefalitida - SSPE (choroba van Bogaertova) ...234 // 5.5.9.2 Progresivní mullifokální leukoencefalopatie - PML ...235 // 5.5.9.3 Onemocnění způsobená priony ...235 // 5.5.10 Tetanus ...236 // 5.5.11 Botulismus ...238 // 5.5.12 Chorea minor Sydenhami ...238 //
5.5.13 Sekundární encefalomyelitis (akutní diseminovaná encefalitis, postvakcinační) ...239 // 5.5.14 Akutní zánětlivá poslinfekční polyneuropatie (Guillainův-Barréův syndrom - GBS) ...240 // 5.6 Epilepsie ...241 // 5.6.1 Klasifikace epileptických záchvatů ...246 // 5.6.1.1 Parciální záchvaty simplexní ...247 // 5.6.1.2 Parciální záchvaty s komplexní symptomalologií 248 // 5.6.1.3 Parciální záchvaty sekundární generalizované ...249 // 5.6.1.4 Primárně generalizovaná záchvaty ...250 // 5.6.1.5 Status epilepticus ...252 // 5.6.2 Vybraná epileptické syndromy ...252 // 5.6.2.1 Febrilní křeče ...254 // 5.6.2.2 Infantilní spazmy (Westův syndrom) ...255 // 5.6.2.3 Gastautův-Lennoxův syndrom ...256 // 5.6.2.4 Absence ...256 // 5.6.2.5 Akineticko-atonicko-myoklonický záchvat ...257 // 5.6.3 Léčba epilepsie ...257 // 5.7 Spánek a jeho poruchy ...259 // 5.7.1 Narkolepsie a kataplexie ...259 // 5.7.2 Syndrom spánkové apnoe ...263 // 5.8 Demyelinizační onemocnění ...264 // 5.8.1 Roztroušená skleróza mozkomisní (RS) ...265 // 5.8.2 Akutní diseminovaná cncefalomyelitida (ADEM) // a akutní hemoragická cncefalomyelitida (AHEM) ...273 // 5.8.3 Ncuromyclitis optica - Devicova nemoc ...275 // 5.8.4 Demyelinisatio periaxialis difusa - Ballova demyelinizace 275 // 5.9 Exlrapyramidový systém ...275 // 5.9.1 Parkinsonova choroba ...275 // 5.9.2 Esenciální tremor ...276 // 5.9.3 Wilsonova choroba ...279 // 5.9.4 Dyskinetické syndromy ...280 // 5.9.4.1 Chorea ...280 // 5.9.4.2 Myoklonus ...281 // 5.9.4.3 Dystonie ...281 // 5.9.4.4 Atetóza ...282 // 5.9.4.5 Tiky ...282 // 5.10 Degencrativní onemocnění nervového systému ...282 // 5.10.1 Dcmence ...283 // 5.10.1.1 Alzheimerova choroba ...284 // 5.10.1.2 Demence s Lewyho tělísky ...286 // 5.10.1.3 Pickova choroba (demence fronto-temporální) ...287 // 5.10.1.4 Multiinfarktová demence (aterosklerotická demence) ...287 //
5.10.1.5 Binswangerova subkortikální arteriosklerotická encefalopatie ...287 // 5.10.1.6 Normotenzní hydrocefalus (Hakimův-Adamsův // syndrom) ...287 // 5.10.2 Degenerativní onemocnění převážně postihující mozeček // a kaudální kmen ...288 // 5.10.2.1 Olivo-ponto-cerebelární alrofie (OPCA) ...288 // 5.10.3 Degencrativní změny postihující míšní struktury ...289 // 5.10.3.1 Amyotrofická laterální skleróza (AI „S), nemoc // Charcotova ...289 // 5.10.3.2 Heredilární spastická paraparéza (Strumpell-Erb--Lorraine) ...290 // 5.10.3.3 Friedreichova nemoc - hereditámí spinální atrofie . . . . 290 // 5.10.3.4 Cercbclární heredoataxie Pierre-Marieova ...291 // 5.10.3.5 Syringomyelie ...291 // 5.10.3.6 Werdnigova-Hoffmannova choroba ...292 // 5.10.3.7 Nemoc Aranova-Duchenneova ...293 // 5.10.3.8 Peroneální svalová atrofie (Charcot-Marie-Tóolh) ...293 // 5.11 Ncurokutánní syndromy - fakomatózy // (neurovývojová onemocněni) ...294 // 5.11.1 Neurofibromatóza ...294 // 5.11.2 Tuberózní skleróza ...295 // 5.11.3 Sturgeův-Weberův syndrom ...296 // 5.11.4 Nemoc Von Hippelova-Lindauova ...297 // 5.11.5 Ataxia teleangiectasia - syndrom Luisův-Barové ...297 // 5.12 Vrozené poruchy metabolismu ...297 // 5.12.1 Glykogenózy ...298 // 5.12.2 Sfingolipidózy ...298 // 5.12.2.1 Niemannova-Pickova choroba ...298 // 5.12.2.2 Gauchcrova choroba ...298 // 5.12.3 Leukodystrofie ...298 // 5.12.3.1 Krabbeho leukodystrofie ...299 // 5.12.3.2 Metachromatická leukodystrofie ...299 // 5.12.3.3 Pelizaeusova-Merzbacherova leukodystrofie ...299 // 5.12.3.4 Canavanova leukodystrofie ...299 // 5.12.3.5 Adrenoleukodystrofie ...299 // 5.12.3.6 Alexandrova nemoc ...3(H) // 5.12.4 Poruchy metabolismu aminokyselin ...300 // 5.13 Mitochondriálníencefalomyelopatie ...300 // 5.13.1 MERRF ...300 // 5.13.2 MELAS ...301 // 5.13.3 Kearnsův-Sayerův syndrom ...301 // 5.13.4 Leighův syndrom ...301 //
5.14 Myopalie (svalová onemocnění, degenerativní onemocnění kosterních svalů) ...302 // 5.14.1.1 Duchenneova choroba ...303 // 5.14.1.2 Beckerova choroba ...303 // 5.14.1.3 Pletencová svalové dystrofie ...303 // 5.14.1.4 Fascio-humcro-scapulární forma ...304 // 5.14.1.5 Dislální forma progresivní svalové dystrofie ...304 // 5.14.2 Kongenilální svalové dystrofie ...304 // 5.14.2.1 Kongenilální paroxysmální rabdomyolýza ...304 // 5.14.2.2 Mitochondriální encefalomyelopatie ...305 // 5.14.3 Získané myopatie ...305 // 5.14.3.1 Zánětlivé myopatie ...305 // 5.14.3.2 Myopatie při metabolických poruchách ...305 // 5.15 Myotonie ...306 // 5.15.1 Thomsenova kongenitální myotonic ...306 // 5.15.2 Dystrofická myolonie (Curschmannova-Steinertova) ...306 // 5.15.3 Paroxysmální svalové obrny ...306 // 5.16 Myasthenia gravis ...307 // 5.17 Neurologické komplikace vlivem léků. // toxických látek a metabolických poruch ...309 // 5.17.1 Neurologické komplikace vlivem léků ...309 // 5.17.2 Neurologické komplikace vlivem toxických látek ...309 // 5.17.2.1 Etylalkohol ...309 // 5.17.2.2 Metylalkohol ...311 // 5.17.2.3 Intoxikace kysličníkem uhelnatým (CO) ...311 // 5.17.2.4 Intoxikace olovem ...312 // 5.17.2.5 Intoxikace rtutí ...312 // 5.17.2.6 Intoxikace manganem ...312 // 5.17.2.7 Intoxikace sirouhlíkem ...313 // 5.17.2.8 Intoxikace organickými rozpouStědly ...313 // 5.17.3 Neurologické komplikace vlivem poruch metabolismu ...313 // 5.17.3.1 Diabetes mellitus ...313 // 5.17.3.2 Porfyrie ...314 // 5.17.3.3 Funikulární myelóza (neuroanemický syndrom) 314 // 5.17.3.4 Akutní i chronická insuficience jater a ledvin ...315 // 5.17.3.5 Parancoplastické postižení nervového systému ...315 // 5.18 Hydrocefalus ...315 // 5.18.1 Obštrukční hydrocefalus ...316 // 5.18.2 Komunikující hydrocefalus ...316 // 5.18.3 Arrested hydrocefalus ...317 // 5.18.4 Normotenzní hydrocefalus ...317 //
5.19 Dětská mozková obrna (DMO) ...319 // 5.19.1A) Spastické formy DMO ...319 // 5.19.1B) Dyskinetická forma ...320 // 5.20 Postižení periferních nervů ...320 // 5.20.1 Plexus cervicalis (C1-4, částečně C5) ...321 // 5.20.2 Plexus brachialis(C5-Th!) ...321 // 5.20.2.1 Obrna n. lhoracicus longus ...322 // 5.20.2.2 Obrna n. axilaris ...322 // 5.20.2.3 Obrna nervus musculocutaneus ...322 // 5.20.2.4 Obrna nervus radialis ...322 // 5.20.2.5 Obrna n. medianus ...324 // 5.20.2.6 Obrna nervus ulnaris ...325 // 5.20.3 Plexus lumbosacralis ...325 // 5.20.3.1 Obrna nervus femoralis ...325 // 5.20.3.2 N. obturatorius ...326 // 5.20.3.3 N. cutancus femoris lateralis ...326 // 5.20.3.4 Nn. glutei ...326 // 5.20.3.5 Obrna n. ischiadicus ...326 // 5.20.4 Obrna lícního nervu (n. facialis)- Bellova obrna ...326 // 5.20.5 Polyncuropatie ...328 // 5.20.6 Hemispazmus n. facialis ...329 // 5.20.7 Neuralgie n. trigeminus ...329 // 5.21 Vcrtcbrogenní onemocnění ...330 // 5.21.1 Bolesti v oblasti bederní páteře ...334 // 5.21.1.1 Lumbago ...334 // 5.21.1.2 Posun a blokáda SI skloubení ...334 // 5.21.1.3 Bolestivá kostrč ...335 // 5.21.1.4 Baastrupöv syndrom ...335 // 5.21.1.5 Bolest lokalizovaná v oblasti kyčelního kloubu ...335 // 5.21.2 Bolesti v oblasti krční páteře ...335 // 5.21.2.1 Cervikokraniální syndrom ...335 // 5.21.2.2 Cervikobrachiální syndrom ...336 // 5.21.2.3 Kvadrantový syndrom ...336 // 5.21.2.4 Stenóza kanálu páteřního ...336 // 5.21.2.5 Whiplash syndrom ...336 // 5.21.3 Kořenové syndromy ...337 // 5.21.4 Pooperační komplikace ...340 // 5.22 Rehabilitace ...342 // 5.22.1 Pyzioterapie ...344 // 5.22.1.1 Léčebná tčlesná výchova ...344 // 5.22.1.2 Fyzikální léčba ...345 // 5.22.2 Ergoterapie ...346 // 5.22.3 Speciální část ...346 // 5.23 Základní ekonomická charakteristika léčebných a diagnostických postupů 347 // Použitá literatura ...349 // Rejstřík

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC