Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(16.3) Půjčeno:98x 
BK
Praha : Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, 2005
248 s.

ISBN 80-86496-21-X (brož.)
Obsahuje bibliografické odkazy, poznámky pod čarou
Čeština - neologismy - studie
000067317
Olga MARTINCOVÁ: Úvodem...7 // Olga MARTINCOVÁ: Preface (přeložila Kateřina Millerová) ... 12 // Zdeňka OPAVSKÁ: Nová pojmenování osob ...19 // New Personal Designations // Zdeňka OPAVSKÁ: Nová pojmenování ženských osob...40 // New Female Personal Designations // Jindra SVĚTLÁ: Nová abstraktní pojmenování ...54 // New Abstract Designations // Jindra SVĚTLÁ: Nové názvy akcí a poplatků ...69 // New Names of Events and Fees // Pavla KOCHOVÁ: Prefixace u nových substantiv...v 76 // Prefixation of New Nouns // Ladislav JANOVEC, Albena RANGELOVA: Sufixoidy a sufixoidni // lexémy u substantivních kompozit ...85 // Sujfixoids and Suffixoid Lexemes of Noun Compounds // Jindra SVĚTLÁ: Nová adjektivní pojmenování ...99 // New Adjectival Designations // Olga MARTINCOVÁ: Nová slovesná pojmenování...119 // New Verbal Designations // Olga MARTINCOVÁ: Nová příslovečná pojmenování...134 // New Adverbial Designations // Ladislav JANOVEC: Nevětné frazémy v nové slovní zásobě . . . 147 Non-Sentential Phrasemes in New Lexis // Albena RANGELOVA: Neosémantizmy a neosémantizační procesy 159 Neo-semantics and Neo-Semantic Processes // Jitka MRAVINACOVÁ: Neosémantizmy vzniklé pod vlivem cizího // jazyka ...180 // Neosemantics Formed under the Influence of a Foreign Language // Jitka MRAVINACOVÁ: Přejímání cizích lexémů ...187 // Borrowing of Lexemes // Olga MARTINCOVÁ: Nová víceslovná pojmenování...212 // New Multiple-Word Designations // Zdeňka OPAVSKÁ: Komponenty e-, i-, m- v nové slovní zásobě 232 Elements e-, i-, m- in the New Lexis // Pavla KOCHOVÁ: Nové iniciálové zkratky...242 // New Acronyms

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC