Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6.3) Půjčeno:19x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Grada, 2003
111 s.

ISBN 80-247-0397-1 (brož.)
Psychologie pro každého
Další názvový údaj z obálky: nevěra mužská a ženská, motivace, příčiny, hlavní typy nevěry, prevence a poradenská pomoc, nevěra jako šance, nevěra a společnost
Obsahuje úvod, údaje o autorovi a jeho fotografii
Nevěra - příručky
Vztahy partnerské - výklady populární
000067486
OBSAH // 3 // PODĚKOVÁNÍ... // ÚVOD - PROČ ZROVNA NEVĚRY?...11 // I. CO JE TO NEVĚRA?...14 // Flirt...14 // Mimomanželský kontakt...15 // Dobrodružství...15 // Mimomanželský vztah...16 // Virtuální nevěra...16 // Swingovém’...17 // Prostituce...17 // Pokusy o legalizaci bigamie...19 // II. MEZIPOHLAVNÍ ODLIŠNOSTI...22 // Mýtus protikladu nevěry tělesné a duševní...22 // Mýtus mužské promiskuity...24 // Mezipohlavní odlišnosti v očekáváních...25 // Nevěra ženy mívá fatálnější důsledky než nevěra muže...26 // Zvýšená pohotovost mužů volit krajní řešení...26 // Odlišné důsledky rozvodu pro ženu a pro muže...27 // Nižší rozvodová radikálnost žen podváděných...27 // Snížená dostupnost adaptivních reakcí na nevěru // u podváděných mužů než u podváděných žen...27 // Muži, kterým jsou ženy nevěrné...28 // Ženy, kterým jsou muži nevěrní...28 // Buridanův osel byl nepochybně sameček...29 // III. MOTIVACE A PŘÍČINY NEVĚR...31 // Promiskuita jako osobnostní charakteristika...31 // Iterační versus inovační životní scénáře...31 // Dimenze introverze - extroverze...32 // Osobnostní (především emoční) nezralost...32 // Porucha sebevědomí, pochyby o vlastní hodnotě...33 // Narcistická osobnost...34 // Jedinci emočně zranění, zneužívaní a zanedbávaní...34 // I 5 I // E // Absence či nedostatek adaptivních norem jednání...34 // Osobnostní psychopatologie...35
Hypersexualita...35 // Věční nespokojenci...35 // Nevěra (promiskuita) jako situační charakteristika ...36 // Adaptační fáze manželství...37 // Návrat do zaměstnání po mateřské dovolené...37 // Fáze zavírajících se vrátek...38 // Mládí nevybouřené...38 // Rychlokvašky...39 // „Zelené“ a jim podobné „vdovy“...40 // Nevěry „lázeňské“...40 // Dlouhodobější odloučení...41 // Nevěry indukované nebo též infekční...41 // Nevěra jako důsledek vztahových problémů v manželství...42 // Nevěra jako způsob, jak snášet neuspokojující manželství...42 // Nevěra jako pokus, jak oživit vychladlé manželství...44 // Nevěra jako pokus, jak se vyrovnat s partnerovou nevěrou...45 // Nevěra jako pokus, jak se od partnera odpoutat...45 // Nevěra jako pokus o kompenzaci toho, co nám v manželství schází...45 // IV. HLAVNÍ TYPY ANEB ABECEDA NEVĚR...48 // Adrenalinové...48 // Bulimické...48 // Cestovatelsko-pionýrské...49 // Debilní...50 // Emancipační...50 // Fantazijní...51 // Gurmánsko-labužnické...51 // Homosexuální...52 // Charitativní...53 // Incestní...54 // Junácké...56 // Kompenzační...57 // Lovecké...57 // Masochistické...58 // Narcistické...59 // Odvetné (nebo také revanšistické)...59 // Quasipřetlakové... 59 // I6I // OBSAH // ? // Rekreační...60 // Studijní...62 // Terapeutické...62 // Utilitámě-tržní...63 // Vlastenecké...63 // Worming-upové...64 // Xaverovské...65
Yokovací...66 // Zpustošující...66 // V. PREVENCE NEVĚR...67 // Výběr partnera...67 // Výběr kaskadérský...67 // Výběr naivní, tak zvané „na jistotu“...68 // Výběr s rizikem větším než běžným...68 // Kultivace či devastace manželského vztahu ...69 // „Zlatá klec“...69 // „Ochránkyně tepla rodinného krbu“...70 // „Omnipotentní autorita“...70 // „Ideální manželka“...70 // VI. JE, ČI NENÍ? ANEB INDICIE, DŮKAZY...72 // Indicie přímé, vysoce průkazné...73 // Indicie nepřímé, sporné...75 // Indicie pochybné, zlé...76 // VII. CESTA DO PEKEL ANEB VĚDĚT, ČI NEVĚDĚT?. ... 77 // Vlil. PRVNÍ POMOC NEBO POSLEDNÍ POMAZÁNÍ ... 79 // První pomoc...79 // Strukturovaná separace aneb „Rozvod na zkoušku“...84 // Indikace - kdy o strukturované separaci uvažovat, // kdy bývá účinná?...86 // Jaké jsou podstatné dopady separace?...88 // Praktická doporučení...89 // Poslední pomazání...89 // IX. PORADENSKÁ A TERAPEUTICKÁ POMOC...92 // Kde lze pomoc nalézt?...92 // Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy...93 // Zdravotnická zařízení...93 // Privátní praxe...93 // 171 // I // E // Formy pomoci... 94 // Výchova... 94 // Poradenství... 96 // Terapie... 97 // Doprovázení... 98 // X. BUDEME MÍT DĚŤÁTKO...100 // Gravidní milenka... 100 // Gravidita s milencem...101 // XL NEVĚRA JAKO ŠANCE...103 // XII. TI „TŘETÍ"...106 // XIII. NEVĚRA A SPOLEČNOST...110 // i

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC