Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3.5) Půjčeno:7x 
BK
V českém jazyce vyd. 1.
Praha : Prostor, 2001
807 s.,[24] s.příl.,front. : il.

ISBN 80-7260-052-4 (váz.)
Obzor
angličtina
Přeloženo z angličtiny
Obsahuje ilustrace a černobílé fotografie na přílohách, úvod, jmenný a věcný rejstřík, údaje o autorovi
Bibliografie: s. 749-754
Lékařství - dějiny - výklady populární a ilustrace
000067620
OBSAH // Poděkování 17 // kapitola I ÚVODEM 19 // kapitola II KOŘENY MEDICÍNY 31 Lidé a epidemie 31 Malárie 37 Éra epidemií 39 Mor 42 Tyfus 44 Kolonizace a industrializace 45 Smysl nemoci 48 Přístupy к léčbě 51 Tradiční pohledy na lidské tělo 54 // kapitola III MEDICÍNA STAROVĚKU 63 Mezopotámie 63 Egypt 66 Řecko 70 Hippokratés 75 Medicína a filozofie 84 Alexandrijská medicína 87 // Medicína v římské éře 90 // Galénos 94 Medicína v době Galénově 100 Choromyslnost a duševní poruchy 103 // kapitola IV MEDICÍNA A NÁBOŽENSTVÍ 105 Křesťanství 105 Galénův odkaz 110 Islám 114 Zdravotní péče 126 // kapitola V // ZÁPADNÍ MEDICÍNA VE STŘEDOVĚKU 129 // Západ znovu ožívá 129 Náboženství 133 Špitály 136 Akademická medicína 137 Medicína a lidé 142 Lepra 144 Mor 146 Duševní choroby 151 // Zeny a medicína 153 // Lidské tělo 156 // kapitola VI INDICKÁ MEDICÍNA 161 // Nejstarší doba vývoje indické civilizace 161 Medicína ájurvédy 163 // Co přišlo odjinud 170 // kapitola VII ČÍNSKÁ MEDICÍNA 173 Čínské léčitelství 174 Tradice 176 Lékařská praxe 181 Akupunktura a požehování (moxa, moxibusce) 183 Lékaři 184 Co přinesla moderní doba 185 // kapitola VIII MEDICÍNA V OBDOBÍ RENESANCE 189 Starý a nový svět 189 Syfilis 192 Medicína v renesanci a renesance v medicíně 195 Anatomie 203 Chirurgie 214 Farmacie 219 Za tajemstvím lidské duše 224 Medicína a společnost 226 // kapitola IX NOVÁ LÉKAŘSKÁ
VĚDA 231 Paracelsus 231 Lékařská chemie 235 Paracelsova fyzika a politika 239 William Harvey 241 Descartes 247 Studium lidského organismu 249 Mikroskop 253 Lékařská praxe 256 Léčba 262 Medicína a lidé 266 Duševní choroby 272 // kapitola X // MEDICÍNA V DOBĚ OSVÍCENSTVÍ 277 Snaha ustavit medicínu jako vědu 277 Praktická medicína 287 Studium nemocí 291 Patologie 296 Terapeutika aneb vědecký výklad terapie chorobných stavů 300 Duševní choroby 306 Porodnictví 308 Prevence neštovic 310 Chirurgie 312 Medicína a lidé 317 Medicína, stát a společnost: Profese a její instituce 323 Choroby v širším kontextu 336 // kapitola XI // VĚDECKÁ MEDICÍNA V 19. STOLETÍ 341 Pařížská medicína 342 Vliv Paříže 352 Německo a laboratorní vyšetřování 358 Farmakologie 371 Experimentální medicína v Británii a Americe 373 Francie: Claude Bernard 375 Klinická praxe a klinický výzkum 380 // kapitola XII LÉKAŘSKÁ PÉČE V 19. STOLETÍ 387 // Lékařská profese 387 Francie 391 Německo 392 Velká Británie 393 Vstup žen do medicíny 396 Soukromá lékařská praxe 398 Chirurgie 399 Nemocnice a ošetřovatelství 415 Specializace 422 Alternativní medicína 430 // kapitola XIII VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ 439 Průmyslová společnost 440 Veřejné zdraví 447 Veřejné zdraví a politika 457 Amerika 458 Podpora zdraví 462 // Celková bilance 467 // kapitola XIV OD PASTEURA К PENICILINU 471 Mikroorganismy 471 Pasteur 474 // Koch 479 Diskuse o imunitě
489 Chemoterapie 492 Antibiotika a léková revoluce 499 // kapitola XV TROPICKÁ MEDICÍNA A ONEMOCNĚNÍ GLOBÁLNÍHO CHARAKTERU 507 Nemoci teplých klimatických pásem 507 Tropická medicína 511 Malárie 513 Žlutá zimnice 517 // Spavá nemoc 520 // Lékařská antropologie 525 Internacionalizace medicíny 526 Nové choroby 531 // kapitola XVI PSYCHIATRIE 537 Vzestup azylů 537 Azyly pod palbou kritiky 546 Německá psychiatrie 550 Degenerativní onemocnění 553 Freud 557 Psychoanalýza 559 Léčba ze zoufalství 561 Vývoj moderní psychiatrie 562 // kapitola XVII ZÁKLADNÍ LÉKAŘSKÝ VÝZKUM Jak se rodí tradice lékařského výzkumu Neurologie 576 Neuropatologie 587 Dvacáté století 591 Biochemie a problémy výživy 593 // kapitola XVIII KLINICKÝ VÝZKUM 603 Endokrinologie 604 Chemie a nervový systém 613 Nádorová onemocnění 617 Kardiologie 624 Genetika 630 Imunologie 634 Závěr 640 // kapitola XIX CHIRURGIE 643 Nové typy operací 647 Pohledy do nitra organismu 651 Nové oblasti chirurgie 656 Srdce 659 // Transplantace 664 Jak pomoci reprodukci 669 Závěr 671 // kapitola XX MEDICÍNA, STÁT, SPOLEČNOST 673 Medicína a stát 679 Závěr 700 // kapitola XXI MEDICÍNA A ČLOVĚK 701 Pacient a lékař 702 Medikalizace života a problémy s ní související 718 // kapitola XXII MINULOST, SOUČASNOST, BUDOUCNOST // 739 // Doporučená literatura 749 Jmenný rejstřík 755 Věcný rejstřík 785

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC