Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.04.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:6x 
BK
1. vyd.
Praha : Grada, 2001
324 s. : il. ; 23 cm

objednat
ISBN 80-7169-714-1 (brož.)
Obsahuje ilustrace, tabulky, bibliografické citace, úvod, rejstřík, údaje o autorech
Prs - nemoci - příručky
000067686
Obsah // 1 Úvod (P. Strnad) ...11 // Role gynekologa v péči o nemoci prsu... 11 // Literatura ...12 // 2 Anatomie prsu (P. Strnad)...13 // 2.1 Topografie prsu...13 // 2.2 Struktura prsu... 13 // 2.3 Cévní a nervové zásobení prsu...15 // 2.4 Lymfatická drenáž prsu...16 // 2.5 Topografie axily ... 16 // Literatura ... 18 // 3 Vývoj a fyziologie prsu (P. Strnad) ... 19 // 3.1 Embryonální vývoj...19 // 3.2 Postnatální vývoj prsu...20 // 3.2.1 Pubertální morfogeneze...21 // 3.2.2 Postpubertální vývoj prsu ...23 // 3.3 Změny prsu v průběhu menstruačního cyklu...23 // 3.4 Terminálni diferenciace prsu v těhotenství...25 // 3.5 Laktace ...25 // 3.6 Menopauza ... 26 // 3.7 Souhrn ...27 // Literatura ...27 // 4 Morfologie nemocí prsu (P. Strnad) ...29 // 4.1 Terminologie ...29 // 4.2 Morfologie nezhoubných lezi prsu ...29 // 4.3 Přehled nezhoubných lezi prsu ...32 // 4.3.1 Metaplastické změny ...32 // 4.3.2 Cysty ...32 // 4.3.3 Adenózy ...33 // 4.3.4 Epitelová hyperplazie (epitelióza) ...35 // 4.3.5 Papilomy ...36 // 4.3.6 Současná proliferace epitelové a stromální složky...37 // 4.3.7 Převaha proliferace stromální složky...39 // 4.3.8 Vzácně se vyskytující nádory ...39 // 4.3.9 Reaktivní a zánětlivé léze ...42 // 4.4 Karcinomy in situ...43 // 4.4.1 Duktální karcinom in situ (DCIS) ...43 // 4.4.2 Patogeneze duktálního karcinomu in situ...45 // 4.4.3 Diagnostické obtíže při diferenciaci ADH a DCIS ...46 // 4.4.4 Lobulární
karcinom in situ (LCIS)...47 // 4.5 Invazivní karcinomy prsu...47 // 4.5.1 Duktální karcinom ...48 // 4.5.2 Lobulární karcinom ...48 // 4.5.3 Tubulární karcinom...49 // 4.5.4 Medulární karcinom ...50 // 4.5.5 Mucinózní karcinom (koloidní, gelatinózní, myxomatózní, mukoidní // karcinom) ...50 // 4.5.6 Papilární karcinom...51 // 4.5.7 Speciální typy karcinomů prsu ...51 // 4.5.8 Vzácné typy karcinomů prsu ...52 // 4.6 Metastatický karcinom v prsu...55 // Literatura...56 // 5 Epidemiologie nemocí prsu (P. Strnad)...63 // 5.1 Význam rizik v epidemiologických studiích ...63 // 5.2 Rozdělení nezhoubných lezi a změn prsu podle úrovně rizika // karcinomu prsu...63 // 5.2.1 Fibrocystické změny ...64 // 5.2.2 Metaplazie...65 // 5.2.3 Adenózy ...65 // 5.2.4 Fibroadenom ...65 // 5.2.5 Cysty ...66 // 5.2.6 Intraduktální papilomy ...67 // 5.2.7 Proliferující léze prsu...67 // 5.3 Karcinom in situ - riziko invazivního karcinomu ...71 // 5.3.1 Duktální karcinom in situ (DCIS) ...71 // 5.3.2 Management u DCIS ...73 // 5.3.3 Lobulární karcinom in situ (LCIS) - lobulární neoplazie...73 // 5.3.4 Management u LCIS...74 // 5.4 Invazivní karcinom prsu - riziko a prognóza ...75 // 5.4.1 Prognostický význam velikosti nádoru (T) ...76 // 5.4.2 Význam postižení lymfatických uzlin (N)...77 // 5.4.3 Prognóza při vzdálených metastázách (M) ...78 // 5.4.4 Vztah mezi stupněm diferenciace nádoru (grading) a dobou přežití // bez ohledu na ostatní
parametry...79 // 5.4.5 Vliv věku při diagnóze karcinomu prsu na prognózu nemoci...79 // 5.4.6 Prognostické imunohistochemické faktory...79 // Literatura ...80 // 6 Rizikové faktory karcinomu prsu (P. Strnad) ...85 // 6.1 Přehled rizikových faktorů...85 // 6.1.1 Věk ...85 // 6.1.2 Radiace a riziko karcinomu prsu ...88 // 6.1.3 Rodinná anamnéza výskytu karcinomu prsu...91 // 6.1.4 Stav výživy, životospráva a nutriční zvyklosti ...91 // 6.1.5 Alkohol a riziko karcinomu prsu ...94 // 6.1.6 Kouření cigaret a riziko karcinomu prsu ...95 // 6.1.7 Jiné rizikové faktory ...96 // 6.2 Hormonální a reprodukční rizikové faktory karcinomu prsu ...97 // 6.2.1 Menarche a riziko karcinomu prsu...98 // 6.2.2 Vliv věku prvního porodu...99 // 6.2.3 Vliv laktace...101 // 6.2.4 Menopauzaarizikokarcinomupr.su ...102 // Literatura...103 // 7 Stručný přehled kancerogeneze prsu (P. Strnad)... 109 // 7.1 Proces získání neomezeného mitotického potenciálu - imortalizace...109 // 7.2 Interakce epitel-stroma...110 // 7.3 Vývojová stadia kancerogeneze...112 // 7.4 Genetické změny na začátku kancerogeneze... 114 // 7.4.1 Přehled základních pojmů ...114 // 7.4.2 Přehled genetických změn potřebných pro vývoj karcinomu prsu... 116 // 7.4.3 Mikrosatelitová (genetická) nestabilita... 117 // 7.4.4 Onkogeny a kancerogeneze prsu ...117 // 7.4.5 Tumor-supresorické geny (TSG) a teorie dvou zásahů ... 120 // 7.4.6 Geny řídící buněčný cyklus ... 125
7.4.7 Systémy ochrany genetického materiálu buňky - „housekeeping“-geny .. 126 // 7.4.8 Apoptóza a její řízení...127 // Literatura ...128 // 8 Genetická problematika karcinomu prsu (P. Símarf) ... 133 // 8.1 Genetický karcinom prsu ... 134 // 8.1.1 Karcinomy prsu v důsledku zárodečných mutací genů BRCA... 134 // 8.1.2 Klinické aspekty mutací tumor-supresorických genů BRCA1 ... 135 // 8.1.3 Problematika genetického testování ... 136 // 8.1.4 Možnosti prevence u nositelek mutací BRCA ... 138 // 8.1.5 Karcinomy prsu při zárodečných mutacích jiných genů (non-BRCA) 139 // 8.2 Sporadický karcinom prsu ... 141 // 8.2.1 Genetické aberace přítomné u benigních lezi prsu... 142 // 8.2.2 Genetické změny u karcinomů in situ ... 143 // 8.2.3 Genetické změny u invazivního karcinomu...144 // 8.3 Familiární karcinom prsu ... 147 // Literatura ... 148 // 9 Hormony, růstové faktory a karcinom prsu (P. Strnad) ... 155 // 9.1 Hormonálně dependentní karcinom prsu...155 // 9.2 Hormonální řízení růstu karcinomu prsu...156 // 9.2.1 Účinek estrogenů ... 156 // 9.2.2 Struktura a funkce hormonálních receptom ...157 // 9.2.3 Mutace - varianty estrogenového receptoru...160 // 9.2.4 Estrogenový receptor beta ...162 // 9.2.5 Progesteronový receptor...163 // 9.2.6 Hormonální receptory u karcinomu prsu... 163 // 9.3 Estrogenová rezistence nádorů prsu...165 // 9.4 Lokální tvorba estrogenů v prsu ...166 // 9.5 Růstové faktory...167
// 9.5.1 Epidermální růstový faktor (EGF) a jeho receptor (EGF) ... 168 // 9.5.2 Transformační růstový faktor alfa (TGF-a) ...168 // 9.5.3 Inzulínu podobný růstový faktor I (IGF1)... 168 // 9.5.4 Transformační růstový faktor beta (TGF-ß)... 169 // 9.5.5 Inhibiny/aktiviny... 169 // 9.5.6 Další růstové faktory... 169 // 9.6 Endogenní estrogeny a riziko karcinomu prsu ...170 // 9.6.1 Přehled epidemiologických studií ... 170 // 9.6.2 Teorie vztahu mezi endogenními steroidy // a rizikem karcinomu prsu ...171 // 9.6.3 Metabolismus estrogenů a jeho vliv na kancerogenezi...173 // 9.7 Přehled účinků dalších hormonů na prs... 174 // 9.7.1 Účinek progesteronu na tkáň prsu...174 // 9.7.2 Účinky proláklinu na prs ...175 // 9.7.3 Androgeny a riziko karcinomu prsu ...176 // 9.8 Hormony a apoptóza ...177 // 9.9 Hormony a buněčný cyklus...178 // 9.10 Hormony a gen BRCA1 ...179 // Literatura...180 // 10 Hormonální substituční léčba a prs (73 Strnad) ... 191 // 10.1 Hormonální substituční léčba a riziko karcinomu prsu ... 191 // 10.2 Vztah mezi dávkou, druhem použitého estrogenů, přidáním progestinů // a rizikem karcinomu prsu... 197 // 10.3 Kontroverze hormonální substituční léčby ... 197 // 10.3.1 Anamnéza nezhoubného onemocnění prsu a HRT ... 197 // 10.3.2 Hormonální substituční léčba a riziko vzniku benigní léze, // problém HRT a mastopatie...199 // 10.4 Hormonální substituční léčba a vliv rodinné anamnézy
výskytu karcinomu // prsu...200 // 10.5 HRT a prognóza karcinomu prsu...202 // 10.6 Hormonální substituční léčba u žen s osobní anamnézou karcinomu prsu.205 // 10.7 Přínos HRT ...211 // Literatura ...215 // 11 Hormonální antikoncepce a riziko karcinomu prsu (P. Strnad) ...221 // 11.1 Hormonální antikoncepce a proliferační změny prsu...221 // 11.2 Vliv hormonální antikoncepce na růst nádorů prsu a prognózu nemoci ...222 // 11.3 Hormonální antikoncepce a benigní onemocnění prsu...223 // 11.4 Hormonální antikoncepce a rodinná anamnéza karcinomu prsu...223 // 11.5 Riziko hormonální antikoncepce u mladých žen do dvaceti let ...227 // 11.6 Antikoncepce malými dávkami progestinů - minipilulka, depotní systémy // a riziko karcinomu prsu ...228 // Literatura ...230 // 12 Karcinom prsu a těhotenství (P. Strnad) ... 233 // 12.1 Karcinom prsu v těhotenství...233 // 12.2 Těhotenství po léčbě karcinomu prsu ...234 // Literatura...236 // 13 Estrogeny ze životního prostředí, prevence a chemoprevence karcinomu prsu // (P Strnad)...239 // 13.1 Estrogeni látky ze životního prostředí ...239 // 13.1.1 Mechanismy účinku estrogenních látek z prostředí...240 // 13.1.2 Přehled xenobiotických látek...241 // 13.2 Prevence karcinomu prsu ...246 // 13.2.1 Chemoprevence tamoxifenem ...246 // 13.2.2 Koncept ovariální suprese agonisty gonadoliberinů...248 // 13.2.3 Chemoprevence vitaminy ...248 // 13.2.4 Fytoestrogeny v potravě, životospráva
a prevence karcinomu prsu .250 // 13.2.5 Přehled účinků fytoestrogenů ...253 // Literatura ...254 // 14 Senologie pro praxi (P. Strnad) ...259 // 14.1 Diagnostika nemocí prsu...259 // 14.1.1 Poznámky ? samovyšetřování ...261 // 14.1.2 Poznámky klinického pracovníka ? mamografickému screeningu ... 262 // 14.2 Biopsie prsu ...263 // 14.2.1 Otevřená biopsie prsu - základní principy ...263 // 14.2.2 Management při fibroadenomu prsu ...266 // 14.2.3 Vztah mezi fází menstruačního cyklu, ve které byla provedena // biopsie, a prognózou karcinomu...267 // 14.3 Secernující prs...267 // 14.3.1 Oboustranná sekrece...267 // 14.3.2 Jednostranná sekrece ...268 // 14.4 Mastodynie...270 // 14.4.1 Cyklická mastodynie ...270 // 14.4.2 Necyklická mastodynie...271 // 14.4.3 Etiopatogeneze mastodynie ...271 // 14.4.4 Hormonální příčiny mastodynie ...271 // 14.4.5 Nehormonální příčiny mastodynie ...272 // 14.4.6 Léčba...272 // 14.5 Konzervativní léčba nezhoubných onemocnění prsu...275 // 14.5.1 Přehled antiestrogenů ...276 // 14.5.2 Vedlejší účinky tamoxifenu ...277 // 14.5.3 Toremifen ...279 // 14.5.4 Gonadoliberiny ...279 // 14.5.5 Agonisté dopaminu ...279 // 14.5.6 Progestiny ...279 // 14.6 Možnosti prevence ...280 // 14.6.1 Asymptomatické ženy bez rizikových faktorů ...281 // 14.6.2 Riziková skupina asymptomatických žen...282 // 14.6.3 Dispenzarizace ve speciálních případech // (po operaci nezhoubné léze prsu)...282 // Literatura
...282 // 15 Radiodiagnostika nemocí prsu (J. Danes)...287 // 15.1 Mamografie...287 // 15.2 Duktografie ...302 // 15.3 Ultrasonografie...303 // 15.4 MR mamografie (vyšetření prsu magnetickou rezonanci")...307 // 15.5 Přehled ostatních diagnostických zobrazovacích metod...312 // 15.6 Perkutánní punkční biopsie a lokalizace...312 // Literatura ...317 // Rejstřík // 319
(OCoLC)50343740
cnb001023719

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC