Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

prezentační dovednosti (@@20121105-21:11:52@@) -- 
0 (hodnocen0 x )
(9.4) Půjčeno:122x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Portál, 2005
197 s. : il. ; 23 cm

ISBN 80-7367-043-7 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 189-197
000067701
Obsah // Poděkování ...10 // 1. KAPITOLA // Úvod ...11 // Neverbální komunikace ...12 // Sociální interakce ...13 // Zásady komunikace s dětmi ...15 // 1. zásada: Záměmost...16 // 2. zásada: Vizuální signály...17 // 3. zásada: Komunikace je vrozená ...18 // 4. zásada: Komunikace je naučená...18 // 5. zásada: Dospělí by měli být pozorní...19 // 6. zásada: Schopnost reakce...19 // 7. zásada: Opora...19 // Gestikulace ...20 // Pohled...20 // Výrazy obličeje ...21 // Dotyk...22 // Využití znalostí ...22 // 5 // Neverbální komunikace dětí // 2. KAPITOLA // Udržování rovnováhy sociálních vztahů...25 // Mezilidské postoje a sociální vztahy ...26 // Teorie rovnováhy: hledání vyváženého stavu...29 // Kulturní rozdíly ...30 // Dětské chování vyjadřující blízkost ...30 // Přivítání dětí ...31 // Dětské chápání osobní vzdálenosti...33 // Spojení s dětskými svědky zprostředkované pomocí videotechniky...35 // Zraková komunikace...36 // Sociální a emoční dopady na svědeckou výpověď ...36 // Studie ...38 // Pozitivní účinky využití videotechniky...39 // Praktické otázky související s využitím videopřenosu ...40 // Souhrn...41 // Doporučená četba...42 // Klíčová fakta...42 // Vyzkoušejte si ...42 // 3. KAPITOLA // Gesta rukou...45 // Evoluční historie gest a řeči ...46 // Typy gest rukou...47 // Gesta, která mohou působit samostatně...47 // Gesta svázaná s řečí...48 // Vývoj
řeči a gest...49 // Symbolická gestikulace a rozvoj řeči ...51 // Slova jako symboly...51 // Gesta jako symboly...51 // Jsou gesta předchůdcem řeči?...52 // Musíte tomu přijít na kloub ...58 // Starší děti ...59 // Změna gestikulace v předškolním věku...60 // Změna Stratege...61 // Neslyšící děti slyšících rodičů...61 // Ilustrační gesta doplňují řeč...62 // Zapamatování v podobě obrazů nebo slov...64 // Měření informací obsažených v gestech...64 // Gesto jako pomůcka dětského duševního vývoje? ...69 // Gesto a učení...71 // Pomáhají vám gesta při mluvení?...73 // Gesta, jazyk a rozvoj myšlení...74 // 6 // Obsah // Gesta a vyjádření emocí ...76 // Kulturní rozdíly ...78 // Individuální rozdíly: stálé a neměnné rysy?...79 // Gesta v říši zvířat...79 // Doporučená četba...81 // Klíčová fakta...81 // Vyzkoušejte si ...82 // Některé vývojové milníky...84 // 4. KAPITOLA // Pohled...87 // Typy očních signálů ...88 // Pocityjsou vzájemné...89 // Roztažení zornic...90 // Mrkající zázrak...92 // Pravidla je třeba dodržovat...93 // Pohled jako známka vědění ...94 // Usměrňování rozhovoru...96 // Členění rozhovoru bez zrakových signálů...97 // Pohled a duševní vývoj ...98 // Společná (sdílená) pozornost ...99 // Sledování pohledu je automatické...100 // Společná pozornost a řeč...101 // Pohled a teorie mysli...102 // Normální vývoj chápání pohledu ...104
// Pochopení pohledu jako komunikačního prostředku ...105 // Autismus a pohled ...107 // Pohled a učení...110 // Ted se nedívej!...112 // Doporučená četba...118 // Klíčová fakta...119 // Vyzkoušejte si ...119 // Některé vývojové milníky... 121 // 5. KAPITOLA // Výraz obličeje ...123 // Typy informací, které získáváme pozorováním obličeje...123 // Neurologické a fyziologické aspekty výrazu obličeje...124 // Vrozené, nebo naučené výrazy? ...127 // Měření výrazů obličeje ...130 // První výrazy...132 // To je ale zívnutí! ...138 // 7 // Neverbální komunikace dětí // Strojené výrazy obličeje...138 // Posouzení úrovně dětského chápání...139 // Lhaní...140 // Učíme se rozumět výrazům obličeje...144 // Jiné typy informací obsažené v obličeji ...148 // Jak dětem pomoci, aby z tváře získaly maximum informací ...151 // Přitažlivost tváře...152 // Doporučená četba...153 // Klíčová fakta...154 // Vyzkoušejte si ...155 // Některé vývojové milníky...156 // 6. KAPITOLA // Dotyk a sociální vývoj...159 // Prapůvod dotyku...160 // Dotyky v dětství ...161 // Dotyk se s věkem mění ...162 // Pravidla, jimiž se řídí dotyky...163 // V kontaktu se vzděláním ...165 // Důraz a přesvědčování ...165 // Zdroje úzkosti související s dotykem ...166 // Kulturní rozdíly ...167 // Pravidla a děti...167 // Dotyk, sociální vývoj a vazba...169 // Způsoby vazby ...174 // Význam dotykové „terapie“...178
// Dotyk je prospěšný i z hlediska chování...179 // Doporučená literatura...180 // Klíčová fakta...180 // Vyzkoušejte si ...181 // 7. KAPITOLA // Závěr ...183 // Literatura ...189 // 8

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC