Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.05.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
Vyd. 1.
Brno : CP Books, 2005
192 s.

objednat
ISBN 80-251-0719-1 (brož.)
Jazykové učebnice pro samouky. Němčina
Jazykové učebnice pro samouky. Ruština
Další názvová informace na obálce: cvičení s řešením
Němčina - zásoba slovní - učebnice
000067702
Předmluva // Vorwort 5 // Část 1: Základy 7 // 1. 1. Sloveso 7 // 1.1 Prézens a příčestí přítomné 7 // 1.2 Perfektum, plusquamperfektum a příčestí minulé 13 // 1.3 Préteritum 18 // 1.4 Futurum 21 // 1.5 Pasivum 21 // 1.6 Konjunktiv 24 // 2. Podstatná jména 28 // 3. Člen 31 // 4. Předložky 35 // 5. Zájmena 48 // 6. Přídavná jména 56 // 7. Příslovce 67 // 8. Spojky 73 // Obsah // Část 2: Prohloubení slovní zásoby 86 // 10. Ke slovesům 86 // 10.1 Pomocná slovesa 86 // 10.2 Způsobová slovesa 88 // 10.3 Slovesa a jejich předpony 91 // 10.4 Spojení jména se slovesem 101 // 10.5 Použití podobných sloves 105 // 11. Složená slova 111 // 12. Změna slovního druhu 113 // 12.1 Podstatná jména 113 // 12.2 Přídavná jména 118 // 12.3 Slovesa 121 // 13. Synonyma a antonyma 126 // 14. Nadřazená slova 133 // 15. Výrazy a slovní obraty 136 // 16. Tématické oblasti 144 // 16.1 Země 144 // 16.2 Zvířata 149 // 16.3 Barvy 154 // 16.4 Jednotky 157 // 16.5 Čísla 158 // 17. Závěrečný test 162 // 18. Řešení 171

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC