Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(14) Půjčeno:14x 
BK
Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2005
159 s. : il. ; 21 cm

ISBN 80-86898-37-7 (brož.)
Vysokoškolské učebnice
Obsahuje tabulky
Obsahuje bibliografii na s. 147-151, bibliografické odkazy a rejstřík
000067750
OBSAH // Úvod ...5 // 1. Komunikace...7 // 1.1 Pojetí, úloha a funkce komunikace...8 // 1.2 Teorie komunikace ...14 // 1.3 Verbální komunikace...23 // 1.4 Neverbální komunikace...25 // 1.5 Struktura komunikačního aktu ...31 // 1.6 Sociálně psychologické faktory ovlivňující komunikaci . . . 34 // 1.7 Poruchy v komunikaci...35 // 2. Situační přístup ke komunikaci...42 // 2.1 Pojetí situace v psychologii...42 // 2.2 Model komunikační situace v policejní praxi...45 // 2.3 Zvláštnosti komunikace policista-občan...47 // 2.4 Obsah, průběh, výsledek komunikace policista - občan ... 48 // 2.5 Rolový charakter komunikace policista - občan...50 // 2.6 Právní regulace interakce policista-občan...56 // 2.7 Psychická zátěž při komunikaci policista - občan...59 // 3. Průběh komunikace policista - občan...66 // 3.1 Percepce komunikačního partnera policistou...66 // 3.2 Zahájení (iniciace) komunikační aktu policistou...73 // 3.3 Vlastní komunikace policista-občan...77 // 3.4 Závěr komunikačního aktu...87 // 4. Prostředky komunikace policista - občan ...89 // 4.1 Zdroje psychologicky významných informací pro // odhad osobnosti komunikačního partnera policistou 91 // 4.2 Psychologické prostředky ovlivňování interakce // policista-občan...93 // 4.2.1 Metody ovlivňování a přesvědčování...93 // 4.2.2 Sociální postoje usnadňující interakci policista - občan 98 // 5. Komunikačně náročné policejní situace ...103
5.1 Psychologická podstata komunikačně náročných situací . . 103 // 5.2 Typologie komunikačně náročných situací...104 // 5.3 Komunikace s problémovými jedinci...108 // 5.3.1 Komunikace policistů s problémovými jedinci // při výslechu...112 // 5.4 Komunikace při řešení konfliktů mezi občany...117 // 5.4.1 Komunikace policistů při řešení rodinných rozepří . . 119 // 5.4.2 Komunikace policistů s obětí domácího násilí ... 121 // 5.5 Komunikace policistů s jedinci nacházejícími se // v extrémní životní situaci...123 // 5.5.1 Sdělování tragické zprávy...128 // 5.5.2 Komunikace policistů se sebevrahem...129 // 5.5.3 Vyjednávání policistů s pachatelem zadržujícím rukojmí ...131 // 5.5.4 Komunikace policistů s jedincem, který je pod vlivem návykové látky ...133 // 5.6 Komunikace policistů s účastníky hromadných uskupení. . 135 // 6. Způsoby vyrovnávání se policistů s následky komunikačně náročných situací...139 // Otázky a problémy k řešení ...143 // Literatura...147 // Věcný rejstřík...153

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC