Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 12.11.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(17.4) Půjčeno:174x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Portál, 1999
251 s. : il.

objednat
ISBN 80-7178-287-4 (brož.)
Speciální pedagogika
angličtina
Přeloženo z angličtiny
Obsahuje ilustrace, úvod
Bibliografie: s. 249-251
Děti neklidné - vzdělávání - příručky
000067813
Úvod ...15 // KAPITOLA 1 // Definice ADD/ADHD? ...17 // Charakteristické projevy chování dětí // s poruchou pozornosti bez hyperaktivity (ADD) ...17 // Typické projevy chování dětí s poruchou pozornosti, // jež je provázena hyperaktivitou (ADHD) ...18 // Jak často se ADD/ADHD vyskytuje? ...19 // Jaké jsou možné příčiny syndromu ADD/ADHD? ...20 // KAPITOLA 2 // Nej významnější faktory v práci s dětmi s ADD/ADHD ...21 // KAPITOLA 3 // Seznam věcí, kterým je třeba se vyhnout ...27 // KAPITOLA 4 // Komplexní program péče o děti s ADD/ADHD ...29 // KAPITOLA 5 // Prevence problémového chování ve třídě ...31 // Naučte žáky pravidlům (vytvořte si třídní řád) ...31 // Pozitivní posilování ...32 // Některé příklady pozitivního posilování (zpevňování) ve třídě ...32 // Pobídky (incentivy) při vyučování ...33 // Asertivní kázeň ...33 // Jak se problémovému chování vyhnout ...35 // Co mám dělat, když ...? ...39 // Ukázky smluv, které mají doplnit výše uvedenou tabulku pro sledování chování . 42 // KAPITOLA 6 // Prevence problémového chování během přechodů od jedné činnosti k jiné činnosti a v období, kdy výuka neprobíhá ...45 // Jakými způsoby lze těmto dětem pomáhat? ...45 // Další nápady k úvaze: ...46 // KAPITOLA 7 // Q Jak upoutat, zaměřit a udržet pozornost žáků ...49 // Způsoby, jak upoutat pozornost žáků ...49 // Jak zaměřit pozornost žáků ...50 // Nápady, jak pomoci rozptýleným žákům ...51 // Jak pozornost žáků a jejich aktivní zapojení do výuky udržet ...51 // Metody pro společnou odpověď ...53 // Jak žáky zaměřit na plnění úkolu při samostatné práci v lavicích ...54 // KAPITOLA 8 // 0 Metody výuky organizačních a studijních dovedností ...57 // Zásadní dovednosti, které je nutné žáky s ADD/ADHD naučit ...57 //
Metody pro záznamy domácích úkolů a uspořádání pracovního prostoru a pomůcek ...58 // Jak žákům pomoci s uspořádáním písemných úkolů ...59 // Jak se vyhnout vizuálnímu zmatku ...60 // Techniky řízení/organizace času ...61 // Jak žákům pomáhat s uspořádáním myšlenek ...62 // Zapojení rodičů ...62 // KAPITOLA 9 // Multisenzorická výuka ...65 // Postupy zapojující sluchové vnímání ...65 // Postupy zapojující zrakové a hmatové vnímání ...66 // Postupy zapojující prostorové vnímání ...67 // Postupy zapojující slovní vyjádření ...68 // Postupy zaměřující se na pochopení pojmu násobení ...69 // ... // ... // ... // Výuka sociálních dovedností v situacích kooperativního učení ...107 // Některé výsledky dosažitelné kooperativním učením ...108 // Které kooperativní dovednosti je třeba žáky naučit ...109 // Formuláře pro kooperativní vyučování ...110 // KAPITOLA 15 // Styly učení ...117 // Definice, statistické údaje a prvky ...118 // Statistické údaje k úvaze ...118 // Jak se přizpůsobit různým stylům učení a vyhovět tak potřebám všech žáků ...119 // (tf Jak uspořádat prostředí ...121 // Uplatnění různých typů inteligence ve třídě ...122 // Požadavky na pohlaví, etnikum a výkon žáka ...123 // Dotazník o stylech učení ...124 // KAPITOLA 16 // Postupy relaxace, řízené imaginace a vizualizace ...129 // Legrace a smích ...129 // Postup při dýchání ...129 // Jóga a pomalá pohybová cvičení ...130 // Meditace při chůzi ...131 // Vizuální znázornění a řízená imaginace ...131 // Další postupy při vizualizaci a relaxaci ...132 // KAPITOLA 17 // Hudba pro přechodové fáze, uklidnění a vizualizaci ...135 // Hudba pro zklidnění ...136 // Netradiční hudba pro zklidnění ...136 // Hudba pro přesuny ...137 // Hudba pro přechodové fáze ...138 // Rocková hudba ...139 //
KAPITOLA 18 // Komunikace s rodiči a vzájemná podpora ...141 // Jak rodičům může pomoci konzultační tým ve škole? ...142 // KAPITOLA 19 // příběh jednoho rodiče aneb // Co by si měl vyslechnout každý učitel ...145 // Linda Haugheyová: Příběh jednoho rodiče ...145 // KAPITOLA 20 // Farmakoterapic a úloha školy ...157 // Jaké jsou nejběžnější léky při ADD/ADHD? ...158 // Jaké jsou nejdůležitější problémy týkající se řízení farmakoterapie // u dětí s ADD/ADHD, o kterých by učitelé měli vědět? ...159 // Jaké jsou některé vedlejší účinky jmenovaných léků? ...160 // Kdo je ve škole za podávání léků zodpovědný? Jak se podávání léků sleduje? // Co se stane, jestliže lék zapomeneme podat? ...160 // Ztrácí dítě s ADD/ADHD při užívání medikamentů // svou vlastní vůli a sebekontrolu? ...161 // KAPITOLA 21 // Jak je to s mateřskými školami? ...163 // Začátek školního roku ...164 // Míra hlučnosti ...165 // Jak strukturovat den ve škole ...166 // Rozvrh hodin a důslednost ...167 // Postupy pro řízení chování v mateřské škole ...167 // .KAPITOLA 22 // Nároky na druhém stupni a na počátku studia na střední škole ...181 // Témata a návrhy pro zlepšení výuky v sekundární škole ...182 // KAPITOLA 23 // Rozbory skutečných případů s plánem konkrétních opatření ...187 // Případová studie A: Štěpán - žák s ADD s výraznou hyperaktivitou ...187 // Rozbor případu B: Randy, žák s ADD bez hyperaktivity ...193 // KAPITOLA 24 // Jak může vedení školy napomáhat úspěšné práci učitelů i žáků ...199 // Další způsoby pomoci ...201 // KAPITOLA 25 // Týmové vyučování a spolupráce učitelů ...203 // Výhody týmového vyučování ...203 // Žákovská „kolečka“ ...204 // Týmová práce z kázeňských důvodů ...204 //
KAPITOLA 26 // Jak mohou žákům ve třídě prospět pomocníci a dobrovolníci ...205 // Tvořivé způsoby, jak zajistit dodatečnou pomoc při vyučování ...205 // Dodatečné zdroje pomoci ...206 // KAPITOLA 27 // Školní dokumentace a komunikace s lékařem a zdravotnickými zařízeními ...207 // Dotazníky a hodnotící formuláře ...207 // Dokumentace učitele ...208 // Příklady průvodního dopisu lékaři/zdravotnímu středisku ...209 // KAPITOLA 28 Posudky, hodnocení žáka // a jeho zařazení do speciálního programu ...215 // Vyzkoušeli jste už tato opatření a úpravy? ...216 // Funkce týmu pro sledování žáka/konzultačního týmu ...218 // Doporučení žáků do programu speciálního vzdělávání ...221 // Získání komplexního školního hodnocení ...222 // Jak u dítěte rozpoznat poruchu učení? ...223 // Poruchy zpracovávání informací ...224 // KAPITOLA 29 // Některé speciální programy ...229 // Projekt pro poruchy pozornosti (PARD) ...229 // Klíčová škola ...231 // Mentorský program (s účastí odborníka) ...234 // Úloha rodičů ...237 // KAPITOLA 30 // Jak prosazov at zájmy dětí aneb Co nám ještě zbývá ...240 // Prohlášení o poslání programu // Cíle programu ...241 // Lidský faktor ...242 // KAPITOLA 31 // Nástin situace v České republice (Kapitolu připravila PaedDr. Anna Kuchařská) ...245 // Vzdělávací instituce ...245 // Legislativa // Poradenství a další pomoc ...246 // Literatura 249
(OCoLC)43613224
cnb000740494

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC