Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7) Půjčeno:14x 
BK
Praha : Zvon, 1990
266 s. ; 21 cm

objednat
ISBN 80-7113-035-4
000067854
Rekat.
7.7 TVRDÝ KURS ...44 // 1. KS Jugoslávie vyloučena z Informbyra 44 — 2. Slánský o církevní politice KSČ 45 — 3. Krajské církevní komise 46 — 4. Národní správa v Charitě 46 — 5. Smrt Edvarda Beneše 41 — 6. Beran nad Benešovou rakví 48 — 7. Tvrdý kurs 48 — 8. Církev v létě a na podzim 1941 49 — 9. Zatýkání; první kněžská oběť 49 // 7.8 LEGALIZACE TŘÍDNÍHO BOJE ...50 // 1. Zákon č. 231 50 — 2. Nucené práce 51 — 3. Akce „K“ 52 — 4. Studentské prověrky 52 — 5. Ničení náboženské literatury 53 — 6. Likvidace ÚKK v Bratislavě 53 — 7. „Mexické" fakulty 54 — 8. Pražská biskupská porada 55 — 9. Zatýkání orelských činovníků 55 // 8 BOJ // 8.1 KONEC „DIALOGU“ ...57 // — Biskupové u Gottwalda 51 — 3. Zákroky internunciatury 58 — 4. Ultimátum 59 — 5. Vojenští duchovní u Plojhara 59 — 6. Biskupská konference na Smokovci 60 — 7. Vatikánský diplomat Verolino v Praze nežádoucí 61 // 8.2 NOVÁ TAKTIKA BOJE PROTI CÍRKVI ...61 // Zakaz diecézních oběžníků 61 — 2. „Karlovarský program" boje proti cíirkvi 62 — 3. „Vlastenečtí“ kněží; „pokrokoví“ katolíci 64 — 4. Olomoucká biskupská porada (29. 4. 1949) 64 — 5. Beran kněžím (11. 5. 1949) 66 — 6. Trnavská biskupská v Porada (16.5.1949) 67 // 8.3 STÁTNÍ „KATOLICKÁ AKCE“ ...67 // 1. IX. sjezd KSČ o církvi 61 — 2. Příprava „KA“ 68 — 3. Olomoucká biskupská porada (7. 6. 1949) 68 — 4. Ustavení „KA“ 69 — 5. Kampaň pro „KA“ 72 — 6. Vatikán k událostem 72 — 7. Pražská biskupská porada (15. 6. 1949): zatýkání 73 — 8. Přísaha věrnosti církvi 73 // 8.4 V HODINĚ VELKÉ ZKOUŠKY ...74 // (Pastýřský list československých biskupů z 15. 6. 1949) //
8.5 BOŽÍ TĚLO ...78 // 1. Strahov 78 — 2. Svatý Vít 79 — 3. Beran internován 81 — 4. Brno 81 — 5. Slovensko 82 // 8.6 EXKOMUNIKACE ...82 // 1. Exkomunikace „KA“ 82 — 2. Nová proticírkevní opatření 82 — 3. Beranovy protesty 85 — 4. Proticírkevní směrnice KSČ 84 — 5. Trhliny v proticírkevní ofenzívě 84 — 6. Gottwald o výsledcích boje proti církvi 85 // 8.7 PROCES S ČESKOSLOVENSKÝM ORLEM ...85 // 7. Tělovýchova před „únorem“ 85 — 2. Sjednocená tělovýchova 86 — 3. Orlové na Hostýné 81 — 4. Mučírna 81 — 5. Proces 88 — 6. Rozsudek 89 — 7. Následné procesy 90 // 8.8 LÉTO 1949 ... 91 // 7. Exkomunikace komunistů 91 — 2. Příprava proticírkevních zákonů 92 — // 3. Trnavská biskupská konference (13. 8. 1949): kongrua 92 — 4. Boj o kněze 93 — 5. Z deníku 94 — 6. Národní poutě 94 — 7. Beranův list Piu XII. 95 — // 8. Olomoucký arcibiskup kněžím 96 — 9. Gottwald o biskupech 96 — 10. Zákaz České ligy akademické 91 — 11. Krajští tajemníci KSČ o církvi 91 — 12. Zatýkáni: procesy 98 // 9 ZAČÁTEK TERORU // 9.1 PORUČNICTVÍ STÁTU NAD CÍRKVEMI ...101 // 1. Národní shromáždění o osnově „církevních" zákonů 101 — 2. Zákon č. 218/49 o hospodářském zabezpečení církví 104 — 3. Vládní nařízení č. 219/49 105 — 4. Patronátni právo 105 — 5. Státní úřad pro věci církevní 106 — 6. Amnestie kněžím 101 — 7. Biskupské směrnice kněžím 101 // 9.2 NA PŘELOMU ROKU 1949—1950 ...109 // 1. Z novinových výstřižků 109 — 2. Milostivé léto 1950 110 — 3. Gottwald: „Vidíme do jejich krámku“ 110 — 4. Alternativní církevní struktura 111 — 5. Zatčení velehradského faráře Vašíčka 111 — 6. Nepokoje: procesy 113 — 7. Nové rodinné právo 114 — 8. Matriky 115 — 9. Kněžské sliby republice 115 — 10. Sčítání lidu 116 //
9.3 DECHETIÁDA ...117 // 1. Smrt biskupa Škrábika 111 — 2. Zásah státu do volby kapitulního vikáře 111 — 3. Oběžník SÚC kněžím 118 — 4. Dechetova exkomunikace 119 — 5. Další oběžníky SÚC kněžím 119 — 6. Konference „vlasteneckých kněží“ 121 — 7. Nouzová církevní opatřeni 121 — 8. Smrt patera Tótha 122 // 9.4 ČÍHOŠŤSKÝ „ZÁZRAK” ...123 // 1. Prolog 123 — 2. Cíhošťský farář 124 — 3. Umučení Josefa Toufara 125 — 4. Tragikomédie 126 — 5. Vyhoštění vatikánského diplomata 128 — 6. Vrah odhalen 128 // 9.5 VLÁDNÍ ZMOCNĚNCI V KLÁŠTERECH ...130 // 1. U salesiánů v Trmicích 130 — 2. Chovanci 131 — 3. Samospráva 132 — 4. Špehování 132 — 5. Incident v Ořechové 133 // 9.6 PROCES S PŘEDSTAVITELI ŘÁDŮ ...133 // 1. Plán na likvidaci řeholí 133 — 2. Zatýkání a zahájení procesu 134 — 3. Znalecký posudek 135 — 4. Žalobci 136 — 5. Mechanismus procesů 131 — 6. Machalka 138 - 7. „Výpověď“ mrtvého 139 — 8. Premonstráti 140 — 9. Jezuité 140 — 10. Urban 142 - 11. Sofistika 143 — 12. Mikulášek, Braito 144 — 13. Masliliak: papežský Východní ústav 145 — 14. Rozsudek 141 — 75. Epilog 141 // 9.7 AKCE „K“ ...149 // 1. Pomlouvačná kampaň 149 — 2. Statistika 150 — 3. Policejní akce 150 — 4. Slovenští jezuité 150 — 5. Olomoučtí dominikáni 151 — 6. Zpráva ČTK 152 — 7. Bilance 155 //
9.8 MUŽSKÉ ŘEHOLE PŘED ZÁBOREM V ROCE 1950... 154 // 7. Maltézští rytíři 154 — 2. Křížovníci 154 — 3. Premonstráti 154 — 4. Benediktýni 155 // 5. Cisterciáci 155 — 6. Dominikáni 155 — 7. Františkáni 156 — 8. Minorité 156 — 9. Kapucíni 157 — 10. Obutí augustiniáni 157 — 11. Milosrdní bratři 157 — 12. Jezuité 158 — 73. Piaristé 159 — 14. Lazaristé 159 — 15. Redemptoristé 159 — 16. Salesiáni 160 — 17. Salvatoriáni 161 — 18. Verbisté 161 — 19. Kalasantýni 162 — 20. Kongregace misionářů Nejsv. srdce Ježíšova 162 — 21. Školští bratři 162 — 22. Petrini 162 — 23. Těšitelé 165 — 24. Eucharistiáni 165 — 25. Obláti 165 — 26. Baziliáni 165 — 27. Jiná řeholní společenství 165 // 9.9 INTERNACE ŘEHOLNÍKŮ A DIECÉZNÍCH KNĚŽÍ ...164 // 1. Internační kláštery 164 — 2. Osek 165 — 3. Broumov 165 — 4. Jezuitští bohoslovci 166 — 5. Diecézní kněží 166 — 6. Želiv 167 — 7. Slovensko 168 // 10 VYNALÉZAVOST TERORU // 10.1 AKCE „P“ ...169 // 1. Řeckokatolíci 169 — 2. Pravoslavní 170 — 3. Agitace pro pravoslaví 170 — 4. Likvidace řeckokatolické církve 172 — 5. Lidské tragédie 174 — 6. Kritika akce 175 // 10.2 INTERNACE BISKUPŮ ...175 // 1. Arcibiskup Beran 175 — 2. Biskup Trochta 176 — 3. Arcibiskup Matocha 177 — 4. Slovenští biskupové 178 //
10.3 LÉTO A PODZIM 1950 ...178 // 1. Náboženská situace 178 — 2. Falzifikátoři evangelia 179 — 3. Společenská izolace a třídění kněží 180 — 4. Stockholmská mírová výzva 180 — 5. Velehradský výbor katolického duchovenstva 181 — 6. Národní poutě 182 — 7. Zatýkání spolupracovníků biskupů 185 — 8. Milada Horáková 184 — 9. Zatčení spisovatelky N. Svobodové a sestry Ječmenové 184 — 10. Plány na zneškodnění biskupů 186 — 11. Biskup Vojtaššák znovu zatčen 187 — 12. Rožňavská apoštolská administratura 188 — 13. „Ruce pryč od Koreje!“ 188 — 14. Za zdar třetího roku pětiletky 189 // 10.4 LIKVIDACE ŽENSKÝCH KLÁŠTERŮ ...189 // 1. Řeholní sestry 189 — 2. Sestry v domovech ČKCH 190 — 3. Internace řeholnic 191 — 4. Pražské voršilky 191 — 5. Novicky 192 — 6. Broumov 793 // 10.5 ŽENSKÉ ŘEHOLE PŘED ZÁBOREM V ROCE 1950 ...194 // 1. Úvod 194 — 2. Kontemplatívní řády 194 — 3. Kanonisky Notre Dame a cisterciačky 195 — 4. Alžbětinky a salesiánky 195 — 5. Voršilky 195 — 6. Baziliánky 196 — 7. Boromejky 196 — 8. Notredamky 196 — 9. Školské sestry OSF 197 — // 10. Sestry sv. Kříže 197 — 11. Jiná společenství františkánské rodiny 198 — 12. Dominikánské kongregace a společnosti 199 — 13. Premonstrátky 200 — 14. Dcery božské lásky 200 — 15. Cyrilometodéjky 200 — 16. Anglické panny 201 — 17. Vincentkv 201 — 18. Dcéry božského Vykupiteľa 202 — 79. Služobníčky Nepoškvrnenej Panny Márie 202 — 20. Další slovenská řeholní společenství 202 — 21. „Slezské" kongregace 205 — 22. Jiné kongregace 205 //
10.6 BOHOSLOVCI ...204 // 1. Začátek akademického roku 204 — 2. Vyčlenění bohosloveckých fakult z univerzit 205 - 3. Vládní nařízení o bohosloveckých fakultách 206 — 4. Reforma bohosloveckého studia 207 - 5. Vojtěch Šanda 208 — 6. František Činek 209 — 7. Jan Merell 209 — 8. Kanonická mise 210 — 9. Generální semináře 210 — 10. Zahájení v Karolinu 212 — 11. Doktoráty honoris causa 215 // 10.7 PTP ...213 // 1. „Černí baroni“ 213 — 2. „Převýchova" bohoslovců 215 — 3. Návrat do civilu 217 // 10.8 PROCES S POMOCNÍKY BISKUPŮ ...217 // 1. Zahájení 217 — 2. Biskup Zela 218 — 3. Kanovník Čihák 220 — 4. Kanovník Kulač 221 — 5. Dr. Boukal 222 — 6. Kanovník Švec 223 — 1. Dr. Mandl 224 — // 8. Pater Mrtvý 224 — 9. Opat Jarolímek 225 — 10. Opat Opasek 226 — 11. Soudní znalec Hobza 221 — 12. Prokurátor Feješ 221 — 13. Obhajoba 228 — 14. Rozsudek 229 — 15. Rehabilitace 230 // POZNÁMKY ...232 // Chronologický ukazatel ...239 // Jmenný rejstřík ...245 // Zkratky použité literatury...263 // Jiné zkratky...265
JMENNÝ REJSTŘÍK // Abrahám, praotec vyvoleného národa // (3.5.5) // Adlerová Libuše, vizionářka, vězněna // (9.6.6) // sv. Alben Veliký OP (1193—1280), učitel církve (9.8.6) // Albrecht Robert Sf (t 1942), scholastik, popraven nacisty (1.4; 9.6.9) Alderman Sidney, zástupce hlav. žalobce USA v Norimberku (2.2.8) sv. Alfons Maria z Liguori (1696—1787), učitel církve (9.8.15) sv. Alžběta Durynská (1207—1231), matka, vdova, řeholnicc (10.5.4) sv. Anděla Merici (1470—1540), zakladatelka voršilek (10.5.5) bl. Andélina z Marsciano. zakl. alžbéti-nek (10.5.4) sv. Anežka Česká — Přemyslovna (1205 až 1282), řeholnicc (4.5.4; 6.1.9; 9.8.2; 10.2.1; 10.5.2,13) sv. Anna. matka Panny Marie (8.8.6) Aristotelés (384—322 př. Kr.), řecký filozof (5.4.4) // Attlee Clement Richard (1883—1967), britský premiér (1.5.1) sv. Augustin (354—430), učitel cirkve (8.2.5; 9.8.1) // Bacilek
Karol (1896—1974), KSS, KSC, min. nár. bezpečnosti (2.7.3) // Baláž Stefan (1920), kněz, vězněn (4.2.6) KK/bin Bohuslav SJ (1621—1688), historik (4.9.8; 9.8.12) // Balko )án, JUDr. (1901), HSĽS, národohospodář, vězněn (2.4.4; 2.6.5,7) Bandera Stepan (1908—1959), velitel Ukrajin, povst. armády (4.3.8) // Bank!, cirkevní referent gestapa (10.8.2) Barnáš Stefan, ThDr. (1900—1964), spišský pomoc, biskup, vězněn (9.2.4; // 10.3.7) // Bárta Jan Křtitel OFM (1921—19..), vězněn (str. 6) // Bárta Simon (1864—1940), českobudějovický biskup (4.4.1) // Barták Josef Pavel, ThDr.. superintendent cv. cirkve metodistic. (1.6.7) Barták Stanislav OPraem (1915), vězněn (9.6.2,5,6,12,14,15) // Bartosiewicz Dominik, ThDr. (1912), KA, vězněn (5.8.1) sv. Bažil Veliký (asi 330—379), učitel cirkve (9.8.26; 10.1.1; 10.5.16) // Bednář František. ThDr. (1884—1963), prof. cv. bohoslov, fakulty v Praze // (6.1.7) // Bedrna Karel. JUDr. (1901—1959), // soudce (10.8.1) // Belák Zoltán (1913—1988), kapitul, vikář v Rožnavě (10.3.12) // Be/crediová. býv. předsedkyně čes. Kat. // žen (7.4.4) bl. Benedikt OSB (11. stol.), mučedník, slov. patron (9.8.4) // Benedikt XV. — Jakub della Chiesa (1854—1922), papež (9.6.13) // Beneš Edvard. PhDr. (1884—1984), // prezident CSR (1.1.1,2; 1.2.2; 1.5.1, 3; 1.8.6; 2.2.2,3,8; 2.3.2; 2.6.1,3,4; 3.3.2; 3.6.7; 3.7.6; 3.9.2,7; 4.1.8; 4.2.1,3,5,6; 4.5.6; 4.6.3; 4.8.7; 4.9.6; 6.3.3,7; 6.4.4; 7.2.3;
7.5.4; 7.7.5—7) Beneš Jaroslav, ThDr. (1892—1963), // prof, teologie, UK (10.6.3,4,6) // Beneš Josef (1905—1979), katecheta, Vyšehrad. probošt, publicista (1.3.1; 7.3.1,4,5,7,8; 8.2.3; 10.3.5) // Beneš Vojta (1878—t). senátor, soc. dem // (5.7.3) // Benešová Hana (1884—1974), choř prezidenta (7.7.6) // Benetka Bořivoj, vedoucí KIS v Praze (4.8.5; 10.3.8) // Benson Robert Hugh (1871—1914), anglický spisovatel (10.6.2) // Beran Josef. ThDr. (1888—1969), pražský arcibiskup, kardinál (1.3.1; 1.8.2; 3.2.3; 3.7.7,8; 3.8.3; 3.9.4,5,7,9,11; // 4.4.1—3; 4.5.4—7; 4.6.3,7,10; 4.8.5,9; 4.9.1,2,4,6,7; 5.2.2,3,5; 5.7.2K8; // 7.5.3—9; 7.7.6,8; 7.8.6; 8.1.2,6; 8.2.5; 8.3.4,7; 8.4; 8.5.1—3; 8.6.3.4; 8.8.1.3, 7; 9.1.1; 9.2.6; 10.2.1; 10.3.8; 10.6.4, 7,8; 10.8.3—5,13) // Beran Maxmilián (1883—1942), kněz, f v koncentráku (1.4) // Berger Gottlob (1869), generálporučík SS (2.6.6) // sv. Bernard z Clairvaux (1090—1153), učitel cirkve (9.8.5; 10.5.3) // Berounský Stanislav. ]UDr. (1908 až 1979), kat. publicista, vězněn (5.2.2) Berta Pavel, publicista (10.1.4) // Bevin Ernest (1881—1951), brit. min. zahraničí (10.8.12) // Bioly Petr (1879—1942), farář, f v koncentráku (1.4) // Birnbaum Voltech. PhDr. (1877—1934), historik umění, UK (5.4.4) Birnbaumová Anna, historička umění, vězněna (5.4.4) // Blaha Marián (1869—1943), banskobystrický biskup (2.1.5) // Blesik Jan CSsR (1909—1985), vězněn (9.6.2,13—15) // Bobe František
OMelit (1902—1945) konfident gestapa (9.8.1; 10.8.5) // Boček Bohumil, gen. (1894—1952), náčelník gen. štábu (4.9.6) // Botek Anton. ThDr. (1911), šéfrcd. KN, ředitel ÚKK v Bratislavě, exulant (5.8.1; 7.8.6) // Boublik František, )UDr. (1912), Úřad přcds. vlády, vězněn (8.7.7) // Boukal Jan, ThDr. (1906—1982), arcib. sekretář, vězněn (7.3.3; 8.1.2,4; // 8.5.1,2; 10.8.1,5,14) // Boulier Jean (1894—?), franc, kněz, člen Svět. rady miru (8.8.6) // Bouz Václav Aleš (1898—1943), kaplan, t v koncentráku (1.4) // Brabenec Jiří, redaktor LD (9.4.1) // Braito Silvestr OP, ThDr. (1898—1962), prof, teologie, publicista, vězněn (1.7.2; 3.5.4; 4.8.2; 5.4.1,2,4,5; 5.7.3; 9.6.2,12,14,15; 9.7.5) // Briedoň Daniel. ThDr. (1898—1963), banskobystrický kapitul, vikář, vězněn (9.3.2, 3) // Brown Irving (1912—1989), americký odborář (10.8.12) // Brožová, JUDr. prokurátorka (9.6.2) Bubnič Michal (1877—1945), rožňavský biskup (2.6.6; 10.3.12) // Bugár Miloš. JUDr. (1899—1959), DS, vězněn (3.3.3; 4.5.2; 6.1.1) // Buchta Ján. PhDr., pracovník ÚKK v Bratislavě (5.8.1) // Bunganič, ředitel ruského gymnázia v Humenném (10.1.4) // Bunža Bohumír, mons. (1.8.6) // Burian Bohuslav, brněnský kněz, f ve vězeni 1959(?) (8.5.4) // Burian E. F. (1904—1959), KSC, divadlo D34 (5.4.4; 6.1.6) // Burzio Giuseppe, ThDr. (1901), Chargé d’affaires Vatikánu v SR (2.3.2; 2.4.8,9) // Buzalka Michal. ThDr. (1885—1961), světicí biskup
trnavský, vězněn (2.3.2; 2.6.6; 2.8.4; 4.3.4; 10.3.7,10) Bydžovský Bohumil (1880—1969), matematik, rektor UK (4.6.3) // Cagala (9.7.1) // Cais Jan (t 1950), českobudějovický ka-pit. vikář (1.3.1; 4.9.6) // Cantoni RaJJaele (1896—?), prezident žid. nábož. obcí v Itálii (3.6.8) C.ardijn JozeJ (1882—1967), belgický kněz, zaklad. JOC, kardinál (3.1.3; // 5.6.1) // Caesar Gaius Julius (100—44 př. Kr.), římský cisař (5.2.7) // Ciano Galeazzo (1903—1944), ital. ministr zahraničí (2.2.6; 3.6.4) // Cibira Karol. PhDr. (1915—1972), trnavský kněz, vězněn (2.7.3) // Cibulka Josef. ThDr., PhDr. (1886 až 1968), historik umění, prof. UK (5.4.4; 10.6.3) // Cicero Marcus Tullius (106—43 př. Kr.), řím. politik (4.1.6) // Činek František. ThDr. (1888—1966), prof, teologie, prorektor Palackého univ. (10.6.4,6,7) // Ciriaci Pietro (1885—1966), papež, nuncius v Praze, kardinál (10.6.5) Clementis Vladimír, JUDr. (1902—1952), KSC, min. zahraničí, popraven (1.1.1; 8.1.3; 8.2.2) // Col Rudolf, ThDr. (1902—f), prof. NZ v Olomouci (4.8.4) // Cuhra Josef. ing. (1904—1974), sekč. šéf min. techniky, CSL, vězněn (5.2.2; 8.7.7; 10.3.9) // Cvinček Andrej (1880—t), nitranský kanovník, DS, místopředseda SNR (2.6.1; 3.3.2—4; 4.2.2) sv. Cyril (827—869), apoštol Slovanů, patron Evropy (3.5.6; 5.2.3; 10.3.6; // 10.5.15) // Carnogurský Pavol (1908), HSĽS, publi- // 246 // cista, ÚKK, vézněn (2.4.3; 2.6.1; 2.7.3; 3.1.1; 5.8.1)
Cársky Jozef (1886—1962), košický biskup (1.8.1; 2.2.6; 2.7.3; 2.8.4; 3.1.6; 4.5.6; 4.6.1; 4.9.4; 5.8.7; 7.3.2; 8.1.4; 8.4) // Catloš Ferdinand, gen. (1895—1972), min. nár. obrany SR, vézněn (2.5.1; // 2.6.2) // Čejka Gustav, ThDr. (1927), proděkan CMBF v Litoměřicích (10.6.1) // Čeněk Jan. ředitel gymnázia (5.7.3) Cavojský Rudolf (1901), slov. křesťan. // odborář, vězněn (2.6.1) // Cep Jan (1902—1974), spisovatel, t v exilu (1.8.4; 4.8.2; 5.2.2; 5.4.4) // Čepička Alexej, JUDr. (1910), KSČ, min. spravedlnosti, min. nár. obrany, předseda SÚC (7.1.4,6,7; 7.3.4—10; 7.5.1, 2,8; 7.7.7; 8.1.4,6; 8.2.2; 8.3.1; 8.6.2,5; 8.8.2; 9.1.1,5; 9.2.9; 9.6.1; 10.1.3; 10.3.10; 10.4.3; 10.7.3) Čermák Jaroslav, ing. arch. (5.3) // Čermák Vladimír (1901—1942), farář, t v koncentráku (1.4) // Cernák Matúš (1903—1955), HSĽS, diplomat SR, zavražděn v exilu (2.2.3) Cernocký Bohuslav (1902—1984), děkan vyšehradské kapituly (8.3.4; 10.6.1; // 10.6.3) // Černý Jan (1871—1944), probošt, t v koncentráku (1.4) // Černý Václav, PhDr. (1905—1988), prof. UK, lit. kritik, spisovatel (1.5.3; 1.5.4; 10.6.1) // Červenka František, vězněn (7.4.4) bl. Ceslav OP (asi 1180—1242), (9.8.6) Cihák Josef, ThDr. (1880—1960), kanovník, vězněn (10.8.1,3,14) // Číhal Jan (1894—1942), kněz, t v koncentráku (1.4) // Cižek Karel, JUDr. prokurátor (9.4.3, 4; 9.6.2,4,12) // Ciženské. sestry Anna, Irena a Nada, ukrajin. emigrantky (9.6.13)
Cobrda Vladimir, ThDr. (1880—1967), gen. biskup ev. cirkve na Slovensku, vězněn za SR (4.2.3) // Ctvrtečka, vlád. komisař v kat. tisku po „únoru" (7.1.7) // Culen Konštantín (1904—1964), HSĽS, publicista, t v exilu (2.2.8) // Culen Marek (1887—1957), KSS, povéře-nec SNR (2.7.3) // Culík Antonín (1893—1969), prof, náboženství, vězněn (8.1.4; 8.8.12) // Dacik Vincent Reginald OP, ThDr. (1907—1988), prof, teologie, spisovatel, publicista, vězněn (1.7.2; 3.5.8; // 5.4.1,2,5) // Daneš-Hradecký Jiří (t 1950), oběť úklad. // vraždy (10.3.9) // Daňha Alfons CSsR (1890—1975), // (5.7.3) // David Bernard Václav OPraem (1915 až 1945), t v koncentráku (1.4) // Davídek Václav, PhDr.. historik, lektor Studia catholica (5.3) // Daxner Igor, JUDr. (1893—1960), KSS, soudce v Tisově procesu (4.1.4; 4.2.7) Dehon Léon (t 1925), kanovník, zakl. // kongregace (9.8.20) // Dechet Ján (1908—1968), státem dosazený kapit. vikář v Banské Bystrici (7.3.2; 9.3.2—8; 9.9.7; 10.3.11) Děchtérov Alexij (1899), pravoslav. // biskup v Prešově (10.1.5) // Dědičík Pavel (1906), prof, gymnázia. Orel, vézněn (8.7.6) // Ditě Rudolf, vězněn (7.4.4) // Divoká, vedoucí internač. „kláštera" řeholnic (10.4.6) // Dohalský Antonin Bořek (1889—1942), kanovník, t v koncentráku (1.4) Dohnalik Ladislav (1920), učitel. Orel, vězněn (8.7.6) // Dokulil Jan (1910—1974), kněz, básník // (4.8.4) // Dolanská Marie OP, t v koncentráku
(1.4) // Dolanský Jaromír, JUDr. (1895—1973), KSČ, min. financi (4.3.7; 6.2.1; 7.5.6; // 7.7.7) // Dolek, přednosta odboru min. školství // (10.6.3) // sv. Dominik (1170—1221), zakl. řádu (5.4.2; 5.5.1; 9.8.6; 10.5.2,12) // Douda. KSC (7.3.8) // Dovala JoZef (1915), kněz (9.3.7) // Dörner Rudolf (1901—1976), kancléř praž. arcibiskupství, vězněn (8.1.4; // 8.3.7) // Drkal Jakub (1909), gymn. profesor. Orel, vězněn (8.7.4, 6) // Drtina Prokop. JUDr. (1910—1980), nár. soc., min. spravedlnosti, vězněn (1.2.2, 1.5.3; 2.6.4; 3.2.1; 3.8.1.2; 4.2.5; 4.3.1; 6.1.1; 6.2.1, 2; 6.3.1; 6.4.3) Dřímal Karel (1875—1945), farář, t v koncentráku (1.4) // Dvořák Antonín, JUDr. (1909—1986), kanovník, vězněn (7.3.3; 8.1.4; // 10.3.7) // Dvořák Antonin SDB (1907), inspektor (provinciál), vězněn (9.8.1, 6) // Duríš Július. (1904—1986), KSS, KSČ, min. zemědělství, min. financí (2.7.3; 4.3.5; 4.5.2; 6.2.1; 7.2.1; 7.5.6) Durianský Ferdinand, JUDr. (1906 až 1974), HSĽS, min. zahraničí SR, t v exilu (2.3.2; 2.5.3; 4.1.2,7,9; 4.2.3) Eisenhower Dwight, gen. (1890—1969), prezident USA (1.1.2) // Ekhard, dr.. úředník min. školství // (10.6.3) // Eltschkner Antonín, ThDr. (1880—1961), pražský světící biskup (3.9.11; 9.2.4, 9; 10.6.2) // bl. Eymard Pierre-Julien (1811 —1868), zakl. eucharistiánů (9.8.24) // Fajstl Alois (1910), kněz, vézněn (8.8.12) Fanfrdla Karel OSA, farář (1.3.1) // Farkas Mihály, maďarský kom. politik
// (4.5.1) // Faulhaber, mnichovský arcib., kardinál // (3.6.5) // Feierabendová Jana. exulantka (10.3.8) Fe/eš Ján, JUDr. (1909), KSS, prokurátor (10.8.1,12) // Felix Gothard (1880—1940), děkan, t v koncentráku (1.4) // Ferenčík Ján, ThDr. (1888—t), ružomberský farář (4.3.3) // Ferjenčík Mikuláš, gen. (1904), stát. tajemník MNO, povéřenec vnitra, exulant (6.2.2) // Feřt Václav SJ (1903), spirituál Neporoučena, řed. českého vysílání vatikán. rozhlasu (4.5.4) // Fiala Josef František OFM Conv (1913 až // 1978), ředitel Charity, t v exilu (7.7.4; // 8.3.3,4) // Fierlinger Zdeněk (1891—1976), soc. dem., KSC, předs. vlády, předs. SÚC (1.1.1,2; 3.8.2; 4.3.4; 4.6.6; 6.1.1; 7.1.2; 7.5.6; 8.2.2; 9.7.7; 10.1.3,4,6; 10.3.5,10) // sv. Filip, apoštol (5.6.3) // Filip Vavřinec Miloslav OSB (1910 až 1942), t v konc. (1.3.2; 1.4) // Filip Valerián Bohumil OCap (1913), provinciál (9.8.9) // Filipec Kamil, kněz (9.7.1) // Fillo Elemir (1919), kanovník, gen. red. // slov. Charity (10.7) // Filo Kornel, ing. (1901), DS, povéřenec SNR, exulant (3.3.3) // Fisher-Colbrie Augustin. ThDr. (1863 až 1925), košický biskup (2.1.5) // Flore mini Theodosius (1808—1865), // kněz, zakl. kongregace (10.5.10) Florian Josef (1873—1941), kat. publicista, editor (1.8.4; 4.4.3; 4.8.4) // Florián, JUDr. soudce (8.7.4) // Forni Rafael, vatikán. diplomat v CSR (2.3.2; 4.2.3; 5.2.3) // Fournier Petr OSA, zakl. kongregace // (10.5.8) // Folios, pravoslav.
biskup bojanský a orel-ský (1.6.2) // Frait Alois, farář (1.3.1) // Franci Gustav, kat. nakladatel a knihkupec (4.8.4) // Franěk Mikuláš, JUDr. (1903—1968), DS, ministr, t v exilu (6.3.1) // Frank Kar! Hermann (1898—1946), říšský stát. ministr, gen. policie v protek-toráté, popraven (2.3.2.4; 9.1.1) sv. František Saleský (1567—1622), učitel cirkve (9.9.2; 10.5.4; 10.7.2) sv. František z Assisi (1182—1226), jáhen, básník, zakl. řádu (5.3; 5.5.2; 9.6.15; 9.8.7—9; 10.5.9) // Frassati Pier Giorgio (1901—1925), ital. // student (2.3.5) // Fried, ing., býv. majitel lázní Baldovce // (4.3.4) // Frynta Emanuel, řídicí učitel, překladatel // (4.8.2) // Friš Eduard. JUDr. (1912), KSS, publicista (2.7.3) // Fučík Bedřich. PhDr. (1900—1984), lit. historik, red. nakladat., vězněn (4.8.2, 4; 5.2.2) // Fuchs Alfréd, PhDr. (1892—1941), kat. publicista, zavražděn nacisty (1.3.3; 4.8.3; 5.3; 5.4.4; 5.7.3) // Funczik Emil, ThDr. (1892), prof, bohosloví v Bratislavě (2.3.2) // 248 // Funk Theodor (1898), tajem, arcib. Ma-tochy, véznén (8.8.12) // Fügner Jindřich (1822—1865), spoluzakl. // Sokola (8.7.1) // Cabura Juraj Aquinas OP (1915), šćfrcd. // Smeru, věznén (4.8.3) Garrigou-Lagrange André OP, prof. bohosloví v Římě (5.4.4) // Gilbert G. M., kpt. USA, soudní psycholog v Norimberku (3.6.2) // Gillel Martin Stanislas OP (1875—1951), teolog, filozof, gen. řádu (5.4.4) Gjurič Aleksander, MUDr. (1898—1944), docent UK,
popraven nacisty (5.2.2) Glogar Josef (1891—1969), kapitulní vikář v Olomouci (10.2.3) // Gojdič Pavol (1888—1960), řeckokat. biskup v Prešově, t ve vězení (1.8.1; 2.8.4; 5.8.7; 8.1.6; 8.4; 9.9.7; 10.1.1, 4; 10.3.10) // Goldbricht, strážmistr Veřejné bezpečnosti (9.4.3) // Gomulka Wladyslaw (1905—1982), polský kom. politik (4.5.1) // Gončarov N. K., sovět, pedagog (1.6.6) Goragd — Matěj Pavlík (1879—1942), původně kat. kněz, pražský pravoslav. biskup, popraven nacisty (3.6.2; // 10.1.2) // Gottwald Klement (1896—1953), KSČ, předs. vlády, prezident ČSR (1.5.3; 2.6.4; 3.2.2; 3.4.1; 3.8.2; 3.9.11; 4.2.5 až 7; 4.3.6; 4.5.2; 6.2.3; 6.3.1,3,7; 6.4.1,2,4; 7.1.1,2; 7.3.5; 7.5.1—2; 4—6,8; 7.7.1; 8.1.2,4,5; 8.2.2; 8.3.4; 8.5.3; 8.6.6; 8.8.9; 9.15,6; 9.2.3; 9.4.4; 9.6.1; 10.1.6; 10.2.3; 10.3.6) Gottwaldová Marta (1899—1953), choť prezidenta (7.5.2, 4) // Griffin, kardinál. USA (4.2.5) // Guardini Romano (1885—1968), teolog, spisovatel (5.8.1) // Gundurov Alexandr S. (f 1973) gen., předseda Všcslovan. výboru v Moskvě // (3.1.6) // Habáň Petr Metod OP, ThDr., PhDr. (1899—1984), prof, bohosloví, spisovatel, věznén (1.7.2; 4.8.2; 5.4.1, 3, 4; // 5.7.3) // Hácha Emil, JUDr. (1872—1945), prezident ČSR, prezident protektorátu, // t ve vězení (2.2.8; 6.4.4) // Hájek Josef, JUDr. (1886—1942), kaplan. t v koncentráku (1.4) // Hála František (1893—1952), kněz, ČSL, ministr, f v internaci (2.6.4; 2.6.7; 3.2.3; 6.2.1; 6.3.1;
6.3.1; 6.4.2,3) Halas František (1901—1949), básník // (5.4.4) // Hampl Antonin (6.3.7) // Handlová Marie (1915), učitelka. Orel, vězněna (8.7.6) // Hanuš Ladislav, ThDr. (1907), prof, bohosloví, šéfred. Obrody, vézněn // (4.8.3) // Hanuš Emanuel, JUDr. (1883—1942), plk. duchovní služby, f v konc. (1.4) Hanzal, publicista (7.8.4) // Harčar Antonín, ThDr. (1914), zodp. red. // Verbum (4.8.3) // Havelka Jan, JUDr., parlamentní zpravodaj (9.1.1) // Havelka Jan (t 1941), farář, f po výslechu u gestapa (1.4) // Häusler JanOMelit (1877—1962), (9.8.1) sv. Hedvika (kolem 1174—1243), pol. // kněžna, vdova, řeholnice (10.5.19) Heger Josef (1885—f), prof, bohosloví UK (4.8.4; 10.6.3) // Heidler Alexandr, ThDr. (1916—1980), asistent bohosloví UK, vedoucí vyso-koškol. KA, f v exilu (1.8.4; 5.2.5,6; 6.1.7; 7.2.1) // Hejčl Jan (1865—1935), prof, bohosloví, překl. SZ (4.8.4) // Hejna Antonin, PhDr. (1920—1986), archeolog, předs. ČLA (5.2.3) // Henlein Konrad (1898—1945), nacist. // politik v ČSR (4.1.5) ďHerbigny, biskup, rektor Russika // (3.1.6) // Herman Josef, vězněn (7.4.4) // Herodes Veliký, judský král v době na-roz. Ježíše (7.5.6) // Heydrich Reinhard (1904—1942), zastup, říšský protektor v Praze, oběť atentátu (2.6.5; 4.4.2; 9.1.2; 10.8.2( Himmler Heinrich (1900—1945), nacist. // min. vnitra (7.7.9) // Hirschfelder Gerhard (1907—1942), kaplan, f v koncentráku (1.4) // Hitler Adolf (1889—1945), vůdce nacist.
Německa (1.5.3; 2.2.2—4,8; 2.3.1,3,4; 2.4.2; 2.5.3; 2.6.2; 3.6.1—3,6—8; // 249 // l/ćik Josef, JUDr., pplk. (1910), vedoucí prac. pověřenectva vnitra (3.1.1) bl. Imelda (f 1333), řeholnicc (10.5.12) Jabloniek)i Jozef, slov. historik (2.3.3; // 2.6.1) // Jalovecký ThDr., autor 1. slov. misálku pro lid (5.8.1) // Jablonský Max, vlád. zmocněnec v olo-mouc. konzistoři (10.2.3) // Jackson Robert H. (1892—1954), hlav. // prokurátor USA v Norimberku (2.2.8) Jakša František, vlád. zmocněnec v sa-lesiánském ústavu (9.5.1) sv. Jakub, apoštol (5.6.3) sv. Jan, apoštol (5.6.3; 9.8.1) // Jan XXIII. — Angelo Roncalli (1881 až 1963), papež (3.6.8; 10.1.3) sv. Jan Bosco (1815—1888), kněz, vychovatel mládeže (9.8.16; 9.9.2) sv. Jan Křtitel de la Salle (1651—1719), zakl. škol. bratří (9.8.21) sv. Jan Nepomucký (asi 1345—1393), gen. vikář, mučedník (1.5.5; 1.8.1) // Jan Pavel II. — Karol Wo,tyla (1920), papež (1.8.5) sv. Jan z Boha (1495—1550), zakl. Mi-losrd. bratří (7.7.9; 9.8.11) sv. Jan Zlatoústý (kolem 349—407), učitel církve (1Ó.1.1) sv. Jana Františka de Chantal (1572 až 1641), řeholnicc (10.5.4) // Janáček, ing., vězněn (8.7.7) // Janák Jaroslav, gen. (1889—1971), gen. // vikář ČSA (4.8.9; 8.1.5) // Janda Antonín, varhaník u sv. Vita v Praze (8.5.2) // Janda Ladislav SJ, prvni ředitel ÚKK v Bratislavě (5.8.1) // Janda Václav, JUDr. (1887—f), předseda Svatovácl. ligy (4.6.7; 4.9.2; // 5.2.4) // Janda,
prokurátor (10.3.9) // Jandásek, věznén (8.7.7) // Jandečka Vojtěch, JUDr. (f), ČSL, vézněn (4.6.7; 8.7.5,7; 10.3.9) // Jankovič, farář v Banské Štiavnici (4.3.3) Jansen Arnold (1837—1909), kněz, zakl. // verbistů (9.8.18) // Jantausch Pavol (1870—1947), biskup, apoštol, admin. trnavský (1.8.1; 2.1.5; 2.6.6; 2.7.3; 2.8.4; 3.3.2; 4.2.1) Jarolimek Bohuslav Stanislav OPraem // (1900—1951), strahovský opat, f ve vězeni (1.8.1,7; 4.9.1,2; 8.5.1; 9.8.3; 10.3.7; 10.8.1,2,9,13,14) // Jaroš Kamil (1913-—1945), kněz, t v nacist. vězení (1.4) // Ječmenová Cyrila, řcholnice, vězněna (10.3.9) // Jedermann František, pseudonym? (3.7.5) Jegorov Alexej S., kpt. (1914—1970), sov. partyzán, velitel (2.7.7) // Jekkel Jozef (1886—t), kněz (9.3.7) Jelen Josef (1912), odpadlý kněz, spisovatel (8.8.6) // Jelevferij, biskup, exarcha moskev. patriarchy v ČSR (6.1.7; 10.1.2,3) // Jelšík Karel Fabian OFM (1917), vézněn (8.8.12) // Jidáš Iškariotský, zrádný apoštol (8.2.3) Jílek Josef (1908—1945), farář, popraven nacisty (1.4) // Jína Jan. JUDr. (1890) přednosta prez. // kanceláře (6.3.3) // Johnson Hewlett, ThDr. (1874—1966), děkan v Canterbury (8.8.6) // Jordan František Maria od Kříže (1848 až 1918), zakl. salvatoriánů (9.8.17) Josef II. (1741—1790), čes. král, rak. // cisař (10.5.2, 13; 10.6.9) sv. Josef Kalasanský (asi 1557—1648), zakl. piaristů (9.8.13) // Josko Matej, JUDr. (1907—1969), DS, pověř, financí, f
v exilu (2.6.1) Judytka Bedřich (1914—1950), popraven za vraždu (10.3.9) // Jukl Vladimír, RNDr. (1925), matematik, KA, vězněn (3.1.1; 5.2.5) // Jungmann Josef (1773—1847), jazykovědec, nár. buditel (9.8.13) // Juriga Ferdinand, ThDr. (1874—1950), kněz, HSĽS (2.1.8) // Kajpr Adolf SJ (1902—1959), šéfred. Katolíka, t ve vězeni (1.8.7; 2.1.1; 3.1.9; 3.2.5; 3.4.2; 3.5.1,2; 3.7.7; 4.1.3,6; 4.2.5,7; 4.3.1; 4.6.3; 4.8.2; 5.2.1,2; 5.4.4; 6.4.2; 7.5.9; 9.6,2,9, // 11,12,14,15) // Kaláb Teodor Jan OFM Cap, provinciál // (9.8.8) // Kaláb Zdeněk, JUDr. soudce (10.8.1) Kaličenko N.. kpt., velitel sovět, partyzán. pluku (3.1.6) // Kalista Zdeněk. PhDr. (1900—1982), his- // 251 // torik, prof. UK, básnik, lit. kritik, věznén (4.9.8; 5.4.4) // Kalmančok Andre/ (1883—t), slov. kněz // (9.3.7) // Kallenbrunner Ernst (1903—1946), šéf nacist. Bezpečnosti (2.3.4) // Kamiňský Josafat, bazilián, prof, teologie (str. 6) // Kapišinský Mikuláš (1898—1961), ŕecko-kat. kněz v Prešově (10.1.5) // Kaplan Karel, historik, exulant (7.7.2,9; 8.2.3; 8.6.5; 9.1.7; 9.6.1; 9.7.7; 10.3.7; 10.8.1) // Karel IV. (1316—1378), český král, ŕím. // cisaŕ (4.4.3; 4.9.9; 10.6.9) sv. Karel Boromejský (1538-—1584), arcibiskup, kardinál (10.5.7) // Karud S. N. (R. Sträbinger), publicista // (9.4.1) // Kasan Josef (1905), prof. bohosloví na CMBF v Litoměřicích (10.6.3,4,8) Kaslovská Štěpánka, aktivistka štátni „KA“ (8.3.4) // Kašpar Karel, ThDr.
(1870—1941), královéhradecký biskup, pražský arcib., kardinál (5.3; 9.8.1) // Kašpar Josef, svědek umučení Alfréda Fuchse (1.3.4) // Kavřík Karel (1921), čihošŕský farář po J. Toufarovi (9.4.1) // Kempenský Tomáš (1380—1471), teolog, mvstik (4.8.4) // Kempný Ján, JUDr. (1912), gen. taj. DS, poslanec, vězněn (3.3.3; 4.5.2; 6.1.1) Kepp/er, nacistický diplomat (2.2.8) sv. Klára (asi 1193—1253), řeholnice, zakl. řádu (10.5.2) sv. Klement Maria Hofbauer CSsR (1751 až 1820) (9.8.15) // Klement Karel Metod OSB (1889 až // 1979), zakl. Legio angelica (4.9.4; // 5.6.4) // Klesker Rudolf (1900—1941), farář, t v koncentráku (1.4) // Klimek Adolf, JUDr., gen. taj. ČSL, t v exilu (6.2.2; 8.7.7) // Klofáč Václav Jaroslav (1868—1942), český politik (6.3.7) // Klos Leopold (t 1866), zakl. kongregace (10.5.11) // Klouček Josef (1890—1951), děkan, nár. správce Charity (7.7.4) // Kmefko Karol, ThDr. (1875—1948), arcibiskup v Nitře (2.1.4,5; 2.2.6; 2.4.10; 2.6.6; 2.8.4; 3.3.2; 3.9.9; 4.1.5; 4.5.3) // Kočí Vladimír, komunist. propagandista // (5.8.7) // Kočvara Stefan, JUDr. (1896), DS, místo-předs. vlády, exulant (6.3.1; 6.4.3) Koděra Vojtěch, kněz (9.2.1) // Kohliček František (1914), vicerektor praž. semináře, vězněn (5.7.7; 10.6.2) Kohout Emanuel (fl945), farář, t po výslechu u gestapa (1.4) // Koláček Alois SJ (1887—1970), superior, věznén (1.3.1; 1.8.2; 9.6.9) // Kolakovič Tomislav — Poglajen SJ (1906),
prof, filozofie a křesť. sociologie v Zábřehu, KA, neoficiál. diplomat. mise v Moskvě, vézněn (2.6.6; 2.7.3; 3.1.1—12; 5.6.1; 6.1.6) sv. Ko/eta (1380—1447), reformátorka klarisek (10.5.9) // Kolín Jaroslav (1914), člen ZNV za ČSL, vězněn (10.3.9) // Kollár Ján (1793—1852), ev. kazatel, univ. prof., básník (1.5.3) // Kolping Adolf (1813—1865), zakl. kat. // sociálního hnutí (5.7.4) // Komenský Jan Amos (1592—1670), biskup jednoty bratrské (1.8.2) // Koneczny Felix, dr., pol. slavista (2.1.3) Kopecký Jaromír, dr. čs. diplomat (2.4.10) // Kopecký Václav (1897—1961), KSČ, min. informací, mistopředs. vlády (1.8.4,7; 3.8.2; 6.3.1; 7.5.6; 8.1.4; 8.2.1,2; 8.3.1; 8.6.5; 9.2.3) // Kopečný František, dr., docent, kat. // publicista (4.8.2) // Kopřiva Ladislav (1897), KSČ, min. nár. // bezpečnosti (4.9.6; 10.1.6) // Kordač František. ThDr. (1852—1934), pražský arcibiskup (10.6.5) // Kos Josef (1916—1945), kaplan, t v koncentráku (1.4) // Kostiuch, vězněn za terorismus (10.8.7) Kostov Trajčo (1897—1949), bulhar. // komunist. politik, popraven (9.7.1) Kostriha Václav (1900—1942), kněz, zastřelen nacisty (1.4) // Kotalík František, ThDr. (1917), prof, na CMBF (10.6.4) // 252 // Koukal Jiří (1905), úředník, Orel, vězněn (8.7.4,6,7) // Koutný Josef, ThDr., biblista v Brně, t 1949 za záhad, okolnosti (8.8.12; // 10.6.4.6) // Kováč Alfons, salesiánský bratr, vězněn (9.8.16) // Kovář František, ThDr. (1888—1969),
patriarcha čs. církve (1.6.7; 4.6.8) Kovtun Jiří (1927), básník, publicista, exulant (7.4.4) // Koza-Matejov Juraj (1884—1973), kněz, redaktor slov. KN (2.8.5; 3.3.5; 4.5.3) Kozlovský Miroslav (1922), student, Orel, vězněn (8.7.4, 6) // Krajčik Augustin CSsR (1914—1979), provinciál, vézněn (7.1.3; 7.8.2) Kramář Karel (1860—1937), český politik (6.3.7) // Kratina Kare! (1881—1945), katecheta, kněz, popraven nacisty (1.4) Kratochvíl Josef, ThDr. (1876—1968), brněnský kapit. vikář (1.8.1) Kratochvíl Kvirin Josef OPraem (1881 až 1945), t v koncentráku (1.4) // Kraus, kněz (10.6.4,6) // Krček, Orel, vězněn (8.7.7) // Krčméry Silvestr, MUDr. (1924), KA, věznén (5.2.5) // Krébes Julius (1903—t), kněz (9.3.7) Krebs Josef Adaukt (1875—1942), řeholní kněz, » v koncentráku (1.4) // Krejčí Antonín, škol. inspektor (5.7.3) Křenek Josef, ThDr., synodní senior českobratrské církve ev. (1.6.7) // Křížek, vězněn (10.3.8) // Kuba/ík Josef, ThDr. (1893), prof. UK a CMBF (10.6.4) // Kubáň Metoděj, gen. (1885—1942), gen. vikář CSA, t v koncentráku (1.4; // 4.9.6) // Kubeš Konrád SJ (1890—1967), duchovni spisovatel (4.8.4) // Kubín Josef SDB, vězněn (9.5.4) // Kulač Jaroslav, PhDr. (1887—1970), kanovník, věznén (10.8.1,4,13,14) // Kun Béla (1886—1939), maefar. kom. // politik, oběť stalinismu (2.1.4) // Kuncek Jan, zakl. Prázdninových kursů kat. učitelstva (5.7.3) // Kunciř Ladislav (1890—1974),
kat. nakladatel a knihkupec, vězněn (4.8.4) // Kunčar Bohumil Sebastián OFM (1917), věznén (8.8.12) // Kupka Josef, ThDr. (1862—1941), brněnský biskup (4.9.10) // Kupka, Orel, vězněn (8.7.7) // Kuška Josef (1873—f), litoměřický gen. // vikář (1.8.1) // KutaI František (1882—f), probošt // (9.2.9) // Kutlvašr Karel, gen. (1895—1961), velitel Pražského povstání (7.8.3) // Kútnik Jozef Smálov, PhDr. (1912), prof. // bohosloví, slov. básník (5.8.1) // Kužela Patrik František OP (f 1943), jáhen, t v koncentráku (1.4) // Kužma. student, pravoslav. aktivista // (10.1.4) // Kvapil František (f 1942), kněz, zastřelen nacisty (1.4) // Kvapil Václav, farář (9.2.1) // Lacina Antonín OPraem (1889—1941), t v koncentráku (1.4) // Lamplová Antonie Františka, zakl. kongregace (10.5.10) // Langr Stanislav (f 1981), kat. aktivista, vézněn (5.2.2) // Laušman Bohumil (1903—1963), soc. dem., ministr průmyslu, unesen z exilu, t v čs. vězení (6.1.1; 6.3.1; 6.4.3) Lazík Ambróz, ThDr. (1897—1968), biskup, trnavský apošt. administrátor (4.5.3; 7.3.3.8; 8.1.4; 8.4; 9.1.1; // 9.3.7) // Lebeda Jan (1913), spirituál, praž. pomoc. biskup (10.6.2,8.9) // Lehký Ludvik, práporčík SNB, věznén // (7.4.4) // Lechnerová Františka, zakl. kongregace (10.5.14) // Lenin Vladimír l/jič — U/janov (1870 až 1924), (3.2.2; 7.7.2; 10.3.1) // Lepařík František, ředitel sales, ústavu // (9.5.1) // Lepp František, kněz, vězněn (9.2.6) Leskovjan
František (1915), kněz, vězněn // (10.6.2) // Lettrich Jozef (1905—1968), předseda DS a SNR. t v exilu (2.6.1; 6.1.1; 6.3.1) Lev Xlll. — Gioacchino Pecci (1810 až 1903), papež (1.6.4) // Leviček Petr, JUDr. (1905—1987), kat. aktivista, vězněn (4.8.2) // 253 // Lichner Ján, pplk. (1897—1979), DS. stát. tajemník MNO, věznén (6.3.1; // 6.4.3) // Limpouch Josef (1895—1965), prof, náboženství, ČSL, věznén (1.3.1) // Lippen Peter SJ (1879—1936), něm. teolog (5.8.1) // Litomiský Josef, kněz, zakl. kongregace (9.8.23) // de Liva Ottavio, vatik. diplomat (8.1.7; // 9.4.5; 10.8.8) // Lontský Bohumír, arm. gen. (1914 až 1982), KSČ, min. nár. obrany (10.7.3) Ludin Hans Elard (1905—1947), něm. // vyslanec v SR, popraven (2.4.5; 2.5.2) sv. Ludmila (kolem 860—921), kněžna, mučednice (4.9.4) // Ludvík František (1909—1972), prof, ná-bož., ČSL, vézněn (1.8.2) // Lukačovič Jozef (1902), kněz, povéřenec SNR (7.4.2; 10.3.2,5—7,10,13) sv. Lukáš, evangelista, patron lékařů (5.2.5; 8.2.5) // Lach Stefan (1894), kanovník, prof, bohosloví (10.3.11) // Mádr Oto, ThDr. (1917), teolog, publicista, KA, věznén (5.2.2,5; 10.6.6) Maglione, kardinál (2.4.7; 2.4.9) // Mach Alexander (1902—1984), HSĽS, min. vnitra v SR, vězněn (2.4.4; 2.5.3; // 4.1.1,2,4,7) // Mácha Ladislav, vyšetřovatel StB (9.4.6) Machalka Augustin, OPraem (1906), • opat, vězněn (9.4.4; 9.6.2,6,8,12,14, 15; 9.8.3; 10.2.1) // Machovec Milan. PhDr. (1925),
filozof, prof. UK (6.1.6) // Machulka František, policejní rada v 1. ČSR (5.3) // Maixner Artur, JUDr., čs. vyslanec ve Vatikáně (3.9.2; 4.5.3; 7.2.2) // Majer Václav (1904—1972), soc. dem., ministr, t v exilu (6.1.1; 6.3.1; 6.4.3) Malášek Jih (1909), gymn. prof.. Orel, vězněn, exulant (8.7.2,4,6) // Malenkov G. M. (1902—1988), sovět. // stranický a stát. činitel (7.5.1) // Málik Rudolf (1888), kněz (9.3.7) Malimánek Antonin K/ (t 1945), scholastik, t v nacist. vězení (1.4; 9.6.9) Mandl Antonín, ThDr. (1917—1972), kněz, K A, publicista, vězněn (3.6.3,8; // 5.2.2,5; 5.7.7; 10.3.7; 10.8.1,2,7,13, 14) // Mára Jan, OCrucig (1912), kanovník (8.8.6; 10.3.5; 10.4.2; 10.6.3) Maritain Jacques (1882—1973), franc. // kŕesč. filozof (4.8.4) // Marshall George, gen. (1880—1959), stát. tajemník USA (4.3.3.6) // Marsina Andrej, ThDr. (1885—1985), mons. HSĽS, vězněn (4.3.3) sv. Martin (4. stol.), biskup v Tours // (3.9.5) // Martinka Martin, kněz, zavražděn partyzány (2.6.6) ... ... ...

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC