Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.08.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.6) Půjčeno:6x 
BK
Vyd. 1.
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2003
111 s. : il. (některé barev.) ; 24 cm

objednat
ISBN 80-7042-832-5 (váz.)
Obsahuje ilustrace, tabulky, grafy, úvod, údaje o autorovi
Bibliografie: s. 97-110
Uhlí - oxidace - samovznícení - studie
000068812
Úvod... 9 // I. NÍZKOTEPLOTNÍ OXIDACE UHLÍ... 11 // 1.1 Typy nízkoteplotního působení kyslíku na // uhlí...11 // 1.1.1 Fyzikální (vratná) sorpce kyslíku na uhlí...12 // 1.1.2 Interakce kyslíku s „vysoce aktivními“ centry, // aktivace povrchu uhlí...14 // 1.1.3 Chemická (nevratná) interace kyslíku s uhlím...16 // 1.2 Vliv hlavních parametrů na chemickou // interakci uhlí s kyslíkem...18 // 1.2.1 Vliv času...18 // 1.2.2 Vliv teploty...21 // 1.2.3 Vliv koncentrace kyslíku...22 // 1.2.4 Vliv fragmentace uhlí...23 // 1.2.5 Úloha vody při nízkoteplotní oxidaci uhlí...26 // 1.2.5.1 Vliv vlhkosti uhlí na teplo chemické interakce // s kyslíkem... 26 // 1.2.5.2 Ovlivnění oxidačního chování uhlí předchozím // kontaktem s vodou...32 // 1.2.6 Závislost tepla chemické interakce kyslíku // na stupni prouhelnění uhelné hmoty...35 // 1.2.7 Vliv mikropetrografického složení uhlí...38 // 1.3 Význam nízkoteplotních oxidačních procesů // v uhelných dolech...40 // 1.3.1 Sledování v dobývacích komorách - Důl Kohinoor 41 // 1.3.2 Sledování ve stěnových porubech - porub 206019 // na Dole Handlová...43 // 1.3.3 Zhodnoceni nízkoteplotních oxidačních procesů // v uhelných dolech...47 //
II. SAMOVZNĚCOVÁNÍ UHELNÉ HMOTY...50 // 11.1 Od nízkoteplotní oxidace к samovzněcování // (SZ) uhlí...50 // 11.2 Příčiny vzniku procesu samovzněcování uhlí - důvody vysoké oxireaktivity oxidačně alterovaných (OA) uhlí ...53 // 11.2.1 Vysoká koncentrace polárních center na povrchu // OA uhlí...55 // 11.2.2 Bohatý porézní systém OA uhlí...56 // 11.2.3 Atypická chemická struktura molekulárního // skeletu OA uhlí...58 // 11.3 Indikace počátku procesu samovzněcování // uhlí...60 // 11.3.1 Plynoměrné indikační techniky...60 // 11.3.1.1 Vývin oxidu uhelnatého, CO...61 // 11.3.1.2 Vývin uhlovodíků...66 // 11.3.2 Teploměrné indikační techniky...71 // 11.3.2.1 Indikace počátku samovzněcovacího procesu uhlí // pomocí termovizního monitorování...72 // 11.3.3 Porovnání citlivosti plynových a teploměrných // indikačních metod...75 // II.4 Hodnocení nebezpečí vzniku procesu // samovzněcování uhlí...76 // 11.4.1 Metody stanovení náchylnosti uhlí // к samovzněcování...78 // 11.4.1.1 Metoda oxidace uhlí za adiabatických podmínek...79 // 11.4.1.2 Metoda pulzní kalorimetrie ...83 // 11.4.1.3 Olpinského metoda...87 // 11.4.1.4 Metoda CPT (Crossing Point Temperature)...88 // II.4.2 Význam a zohlednění vnějších, // geologicko-technologických faktorů...90 // II.4.8 Podíl vnitřních a vnějších faktorů na výsledné // míře nebezpečí vzniku procesu samovznícení uhlí 93 // Místo závěru...95 // Literatura...97 // Poděkování... 111
(OCoLC)53860443
cnb001249862

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC