Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

Eduard Kočárek (@@20120925-09:51:52@@) -- 
0 (hodnocen0 x )
(16) Půjčeno:64x 
BK
4., rozš. a upr. vyd.
Praha : Fortuna, 2007
239 s. : il. ; 21 cm

ISBN 978-80-7373-007-9 (brož.)
Obsahuje rejstřík
000068818
1 -- BIOLOGIE ČLOVĚKA úvod -- 2 SOUSTAVY LIDSKÉHO TĚLA ANATOMIE A FYZIOLOGIE -- 2.1 Opěrná a pohybová soustava -- 2.1.1 Opěrná soustava -- Pojivové tkáně opěrné soustavy -- Stavba kosti -- Růst kostí -- Spojení kostí -- 2.1.2 Kostra lidského těla -- Kostra osová páteř -- Kostra osová lebka -- Kostra končetin -- Onemocnění kloubů -- Otázky a náměty ke studiu -- 2.1.3 Pohybová soustava svalstvo -- Kosterní svaly -- Srdeční sval -- Hladké svaly -- Otázky a náměty ke studiu -- 2.2 Tělní tekutiny -- 2.2.1 Tělní tekutiny jako vnitřní prostředí -- Tělní tekutiny a přenos látek -- 2.2.2 Krev -- Krevní buňky -- Červené krvinky -- Bílé krvinky -- Krevní destičky -- Zástava krvácení -- Shlukování červených krvinek, krevní skupiny -- 2.2.3 Onemocnění krve -- Otázky a náměty ke studiu -- 2.2.4 Obranný imunitní systém -- Nespecifická imunita -- Specifická imunita -- Otázky a náměty ke studiu ---
2.3 Oběhová soustava -- 2.3.1 Základní schéma oběhu krve -- Stavba a vlastnosti cév -- 2.3.2 Činnost srdce -- Srdeční cyklus -- Původ rytmické srdeční činnosti a její regulace Elektrokardiogram -- 2.3.3 Proudění krve v cévách -- Hnací síla krevního oběhu -- Dynamika průtoku krve tělními orgány -- 2.3.4 Regulace krevního tlaku -- Zpětnovazebná kontrola -- Homeostáza -- Řízení oběhové soustavy z vyšších center -- Krevní tlak při lékařském vyšetření -- 2.3.5 Onemocnění oběhové soustavy -- 2.3.6 Mízní soustava -- Slezina -- Otázky a náměty ke studiu -- 2.4 Dýchací soustava -- 2.4.1 Dýchání plícemi vnější dýchání -- Vodivá část dýchací soustavy -- Respirační část dýchací soustavy -- 2.4.2 Plicní ventilace -- Vdech a výdech -- 2.4.3 Kontrola plicního dýchání -- 2.4.4 Nerespirační funkce dýchací soustavy -- 2.4.5 Onemocnění dýchací soustavy -- Otázky a náměty ke studiu ---
2.4.6 Přenos kyslíku a oxidu uhličitého -- Přenos kyslíku krví -- Přenos oxidu uhličitého krví -- Otázky a náměty ke studiu -- 2.5 Trávicí soustava -- 2.5.1 Dutina ústní -- Zuby -- Slinné žlázy -- 2.5.2 Pohyb potravy, hltan, jícen -- 2.5.3 Žaludek -- 2.5.4 Tenké střevo -- Trávení a vstřebávání v tenkém střevě -- 2.5.5 Tlusté střevo -- 2.5.6. Onemocnění žaludku a střev -- 2.5.7. Játra -- Otázky a náměty ke studiu -- 2.6 Přeměna látek metabolismus -- 2.6.1 Metabolismus sacharidů -- 2.6.2 Metabolismus tuků -- 2.6.3 Metabolismus bílkovin -- 2.6.4 Výživa -- Poruchy v příjmu potravy -- Otázky a náměty ke studiu -- 2.7 Vylučovací soustava -- 2.7.1 Ledvina -- Stavba ledviny -- Základní pochody v ledvině -- Význam ledviny pro regulaci objemu tělních tekutin -- Onemocnění vylučovací soustavy -- Otázky a náměty ke studiu -- 2.8 Kůže -- 2.8.1 Stavba kůže -- 2.8.2 Onemocnění kůže -- Otázky a náměty ke studiu ---
2.9 Tělesná teplota, řízení tepelné homeostázy -- 2.9.1 Produkce a ztráty tepla -- 2.9.2 Nervové řízení tělesné teploty -- 2.9.3 Horečka -- Otázky a náměty ke studiu -- 2.10 Nervová soustava -- 2.10.1 Neuron základní jednotka nervové soustavy -- 2.10.2 Signální funkce neuronu -- Membránový potenciál -- Synaptické potenciály, synapse, neurotransmitery -- Akční potenciál -- Integrace nervových signálů -- Otázky a náměty ke studiu -- 2.10.3 Nervové obvody, reflex, centrální systémy -- 2.10.4 Centrální nervová soustava, mícha a mozek -- Mícha -- Mozek -- Prodloužená mícha a most -- Mozeček -- Střední mozek -- Mezimozek -- Koncový mozek (velký mozek) -- Otázky a náměty ke studiu -- 2.10.5 Somatická a vegetativní nervová soustava -- Řízení činnosti kosterního svalstva -- Tři úrovně řízení motorické činnosti -- Řízení činnosti vnitřních orgánů -- 2.10.6 Onemocnění nervové soustavy ---
Otázky a náměty ke studiu -- 2.11 Soustava žláz s vnitřní sekrecí -- 2.11.1 Žlázy s vnitřní sekrecí a jejich hormony -- 2.11.2 Hypofýza -- 2.11.3 Štítná žláza -- 2.11.4 Příštítná tělíska -- 2.11.5 Nadledviny -- 2.11.6 Slinivka břišní -- 2.11.7 Pohlavní orgány -- 2.11.8 Další endokrinní orgány -- Otázky a náměty ke studiu -- 2.12 Smyslové orgány -- 2.12.1 Receptory a jejich rozdělení -- 2.12.2 Mechanoreceptory -- Hmatové receptory -- Receptory zaznamenávající natažení -- Vestibulární orgán -- Sluchový orgán -- Otázky a náměty ke studiu -- 2.12.3 Fotoreceptory zrakový orgán -- Oční koule -- Přídatné orgány oka -- Akomodace oka -- Onemocnění oka -- Krátkozrakost a dalekozrakost -- Otázky a náměty ke studiu -- 2.12.4 Chemoreceptory -- Chuť -- Čich -- 2.12.5 Termoreceptory a nociceptory -- Otázky a náměty ke studiu -- 2.13 Rozmnožování -- 2.13.1 Pohlavní chromozomy a pohlaví člověka ---
Otázky a náměty ke studiu -- 2.13.2 Pohlavní orgány ženy a muže -- Pohlavní orgány ženy -- Pohlavní orgány muže -- 2.13.3 Druhotné pohlavní znaky -- Otázky a náměty ke studiu -- 2.13.4 Sexualita člověka, oplození -- Ovulační a menstruační cyklus -- Erekce a ejakulace -- Otázky a náměty ke studiu -- 3 VÝVOJ VAJÍČKA, TĚHOTENSTVÍ, ANTIKONCEPCE -- 3.1 Vývoj vajíčka po uvolnění z Graafova folikulu -- 3.2 Těhotenství (gravidita) -- 3.2.1 Žena v těhotenství -- Zárodek a plod -- Porod -- Umělé přerušení těhotenství -- Neplodnost -- 3.3 Antikoncepce -- 3.3.1 Mužské antikoncepční metody -- 3.3.2 Ženské antikoncepční metody -- 3.3.3 Přirozené metody pro plánování rodičovství Otázky a náměty ke studiu -- 4 OBDOBÍ LIDSKÉHO ŽIVOTA -- 4.1 Nitroděložní období -- 4.2 Novorozenecké období -- 4.3 Kojenecké období -- 4.4 Období batolete -- 4.5 Předškolní věk ---
4.6 Dospívání, puberta a věk dospívajícího dítěte -- 4.7 Dospělost -- 4.8 Stáří -- Otázky a náměty ke studiu -- 5 ZDRAVÍ ČLOVĚKA -- 5.1 Zdraví a zdravý způsob života -- 5.2 Alkoholismus -- 5.3 Toxikomanie -- 5.4 Kouření (nikotinismus) -- 5.5 Pohlavní choroby -- 5.6 Genetické choroby -- 5.7 Vliv vnějšího prostředí na zdraví člověka Otázky a náměty ke studiu -- PRAKTICKÁ ČÁST -- Úvodem -- Doporučené tematické okruhy pro LP z biologie člověka -- 1. Původ a vývoj člověka -- Změny v průběhu hominizace a sapientace -- 2. Tkáně lidského těla -- Pozorování histologických preparátů tkání -- 3. Tělní tekutiny, krev -- Pozorování krevních tělísek v krevním nátěru -- Důkaz hemoglobinu v krvi Teichmannovou metodou Důkaz železa v hemoglobinu -- 4. Oběhová soustava -- Anatomická stavba krevních cév -- Zjišťování tepu hmatem a pomocí fonendoskopu Měření krevního tlaku ---
Brouhův step-up test (= zkouška vystupováním) -- 5. Dýchací soustava -- Dýchací soustava pozorování histologických preparátů Měření vitální kapacity plic (VCP) -- Apnoická pauza -- 6. Trávicí soustava -- Trávicí soustava pozorování histologických preparátů Vlastnosti slin -- 7. Metabolismus, homeostáza, exkrece, vylučovací soustava, kůže -- Vylučovací soustava a kůže histologické preparáty Pot a potní žlázy -- 8. Nervová soustava a soustava žláz s vnitřní sekrecí -- Nepodmíněné reflexy Nepodmíněný a podmíněný reflex -- 9. Receptory a smyslové orgány -- Zkoušky sluchu -- Důkaz slepé skvrny Mariottovým pokusem Mechanická zkouška kožní citlivosti -- 10. Pohlavní soustava člověka -- Pohlavní soustava člověka histologické preparáty -- PŘÍLOHA

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC