Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(34) Půjčeno:68x 
BK
Vyd. 2., upravené
Praha : Portál, 2003
151 s.

ISBN 80-7178-831-7 (brož.)
Obsahuje úvod, údaje o autorovi
Bibliografie: s. 141-148
Léčení - závislosti chorobné - metody - studie
Závislosti chorobné - studie
000069022
Obsah // Poděkování ...10 // Úvod ...11 // Část I. // CO JE A CO NENÍ ZÁVISLOST ...13 // Definice závislosti ...14 // Definice závislosti podle 10. revize Mezinárodní klasifikace nemocí ...14 // Znaky závislosti ...16 // 1. znak: Silná touha nebo pocit puzení užívat látku (craving, bažení) ...16 // 2. znak: Potíže v sebeovládání ...17 // 3. znak: Somatický (tělesný) odvykací stav ...20 // 4. znak: Růst tolerance ...22 // 5. znak: Zanedbávání jiných potěšení nebo zájmů ...23 // 6. znak: Pokračování v užívání přes jasný důkaz škodlivých následků ... 25 // Definice závislosti podle Americké psychiatrické asociace (DSM-IV) ...26 // Poruchy duševního zdraví, které návykové látky působí ...27 // Opice nemocí ...27 // Patologické hráčství ...30 // Patologické hráčství podle Světové zdravotnické organizace (MKN-10) .. 30 Patologické hazardní hráčství podle Americké psychiatrické asociace (DSM-IV) ...31 // Abůzus (zneužívání) látek nevyvolávajících závislost...33 // Návykové chováni a závislost // Počítače a Internet ...34 // Modelový příklad ...34 // Návykové chování ve vztahu k počítačům a jiné duševní problémy ...35 // Přehled některých rizik ...35 // Jak se závislost na Internetu léčí? ...36 // „Závislost" na sexu ...37 // Možné příčiny ...37 // Léčení ...38 // „Závislost na práci" ...39 // Test rizika závislosti na práci ...39 // Typy „závislých
na práci" ...40 // Patologické nakupování ...42 // Léčba ...43 // Některé poruchy příjmu potravy ...43 // Mentální bulimie ...44 // Atypická mentální bulimie ...45 // Přejídání spojené s jinými psychickými poruchami ...45 // Souvislosti s jinými návykovými problémy ...45 // Další formy návykových chování ...47 // Závislost jako chameleon. Přechody mezi návykovými problémy ...47 // Co jsou to průchozí drogy? ...v 47 // Víceosá diagnostika ...49 // Co je příčinou závislostí? ...52 // Návykové problémy u dětí a dospívajících ...54 // Návykové problémy u žen ...55 // Závislosti ve vyšším věku ...57 // Specifika působení návykových látek ve vyšším věku ...57 // Část II. // NÁSTROJE ZMĚNY ...59 // Posilování motivace ...61 // Technika posilování motivace ...62 // Obsah // Dobré vnímání sebe i vnějšího světa ...64 // Cvičení vnitřního ticha (antar mauna) ...66 // Dovednosti potřebné pro život ...67 // Dovednosti sebeovlivnění ...69 // Sebemotivace...69 // Rizikové duševní stavy obecně ...71 // Únava a nuda ...73 // Relaxační techniky ...73 // Dovednosti týkající se sebevědomí a sebeúcty...74 // Sociální dovednosti ...74 // Zdravé sebeprosazení (asertivita) ...75 // Dovednosti odmítání ...76 // Dovednosti rozhodování a schopnost předvídat následky jednání ...76 // Schopnost empatie a porozumění životním situacím ...76 // Schopnost vytvářet vztahy a vytvářet
síť sociálních vztahů ...77 // Komunikační dovednosti ...77 // Schopnost čelit reklamě, mediální gramotnost ...78 // Další sociální dovednosti ...78 // Závislost a rodina ...79 // Některé rizikové a protektivní faktory na úrovni rodiny ...79 // Některé typické rysy rodin, kde se vyskytuje závislost ...81 // Rodinná terapie v praxi ...85 // Terapeutická komunita ...93 // Některé typy terapeutických komunit pro závislé ...93 // Pro koho se hodí dlouhodobý pobyt v terapeutické komunitě ...94 // Krátce o medikamentózni léčbě závislostí...94 // Třináct principů efektivní léčby závislosti na drogách ...97 // Některé zvláště perspektivní formy léčby návykových nemocí ...98 // Poměr cena versus efektivita ...98 // Anonymní alkoholici a sesterské organizace ...99 // Některé organizace, které vznikly po vzoru Anonymních alkoholiků . . . 100 // Dvanáct kroků ...101 // Jak vypadá setkání Anonymních alkoholiků a sesterských organizací . . . 102 // Socioterapeutické kluby ...104 // Některé výhody socioterapeutických klubů ...105 // Návykové chování a závislost // Práce s velkou skupinou ...106 // Jak omezit nevýhody velkých skupin ...107 // Jak posílit výhody velkých skupin ...107 // Typická náplň velké skupiny ...108 // Svépomocné příručky ...109 // Časná a krátká intervence ...110 // Zásobárna technik vhodných pro léčbu závislostí ...111 // 12 kroků Anonymních alkoholiků
a sesterských organizací ...112 // 7:7 ...112 // Abstinentská krabice ...112 // Abstinentská bankovka ...114 // Abstinentský průkaz ...114 // Bažení (craving) ...114 // Blbec v autobuse ...116 // Buddhistická metoda zvládání špatných myšlenek ...116 // Deník terapie ...116 // Dotazníky ...116 // Emoce ...117 // Jóga ...i...117 // Mediální gramotnost ...118 // Motivace - stadia ...118 // Muzikoterapie ...119 // Nový člen skupiny nebo komunity ...119 // Obranné mechanismy ...119 // Odměňování střízlivosti a pozitivního chování ...120 // Odmítání ...121 // Osvědčené strategie při zvládání závislosti ...122 // Pomůcky a symboly ...122 // Popis dne ...124 // Pozornost ...124 // Prevence u dětí závislých ...124 // Převleky závislosti ...125 // Psychodrama ...125 // Psychopantomima ...125 // Relaxační technika šavásana ...125 // Riziko recidivy ...126 // Scénáře ...127 // Semafor ...128 // Síť sociálních vztahů ...129 // Smíšené zboží ...129 // Slogany Anonymních alkoholiků a sesterských organizaci ...129 // Sněhová koule ...130 // Třístupňová obrana ...130 // Váhy ...130 // Zastavení recidivy...131 // Zdroje a zvládání stresu ...131 // Zdánlivě nevýznamná rozhodnutí (zkráceně ZNR) ...131 // Zdraví ... 131 // Životní stadium ...132 // Životní styl ...132 // Primární prevence závislostí ...133 // Kritéria efektivity primární prevence a její zásady ...133 // Místo závěru: Citáty k
zamyšlení ...137 // Použitá literatura ...141 // Informace o léčbě návykových nemocí na Internetu ...149

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC