Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.10.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

Latinsko - český slovník I. (@@20121012-10:55:16@@) --  Latinsko - český slovník I. (@@20121012-10:55:37@@) -- 
1 (hodnocen1 x )
(10.3) Půjčeno:205x 
BK
Vyd. 1.
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2007
228 s. : il. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7368-403-7 (brož.)
Nad názvem: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, Katedra historie, Seminář latinského jazyka a kultury
Obsahuje tabulky, latinsko-český slovníček
Vyd. 1., dotisk 2008
Latina - morfologie - texty učební
000069042
OBSAH // Předmluva...5 // Úvod...7 // Lectio prima...17 // 1. deklinace...18 // Časování, slovesa 1. a 2. konjugace, sloveso esse...18 // Přísudek jmenný se sponou...21 // Pasivum...21 // Lectio secunda...25 // 2. deklinace...26 // Skloňování adjektiv 1. a 2. deklinace a přivlastňovacích zájmen...27 // Obecná pravidla skloňování...28 // 3. konjugace...28 // 4. konjugace...29 // Smíšená konjugace - slovesa typu capto...30 // Přehled konjugací...31 // Lectio tertia...37 // 3. deklinace...38 // Přehled dosud probraných deklinací...40 // Imperfektum...40 // Lectio quarta...45 // Adjektiva 3. deklinace...46 // Shoda adjektiv se substantivy...47 // Participium prézentu...48 // Adverbia...49 // Lectio quinta...55 // Substantiva 4. deklinace...56 // Substantiva 5. deklinace... 57 // Deponentní slovesa...58 // Genitiv subjektový a objektový...59 // Lectio sexta...65 // Futurum...65 // Složeniny slovesa esse...67 // Dativ posesivní...67 // Lectio septima... 73 // Zájmena osobní {pronominapersonalia)...74 // Zájmena přivlastňovací (pronominapossessiva)...75 // Zájmena ukazovací (pronomina demonstrativa)...75 // Ablativ časový...78 // Lectio octava...81 // Zájmena tázací {pronomina interrogativa)...82 // Zájmena vztažná {pronomina relativa)...83 // Zájmena neurčitá {pronomina indefinita)...85 // Zájmena záporná...87 // Věty tázací přímé...87 // 227 // Lectio nona...93 // Stupňování adjektiv...93 // Stupňování adverbii...98
// Lectio decima...103 // Perfektum aktiva...104 // Lectio undecima...Ill // Supinum...111 // Participium perfekta pasiva...112 // Participium futura aktiva...113 // Lectio duodecima...119 // Indikativ perfekta pasiva...119 // Opisná konjugace činná...121 // Lectio tertia decima...127 // Číslovky... 128 // Vazby jmen místních...131 // Lectio quarta decima... 137 // Indikativ plusquamperfekta...137 // Indikativ futura II...139 // Souslednost časů v indikativu...140 // Lectio quinta decima...145 // Gerundivum...146 // Další modálni konstrukce...148 // Gerundium...149 // Lectio sexta decima...157 // Infinitiv...158 // Akuzativ s infinitivem...158 // Nominativ s infinitivem...162 // Vazba po slovesech iubeo a veto... 163 // Lectio septima decima...169 // Ablativ absolutní...169 // Lectio duodevicesima...177 // Konjunktiv...178 // Konjunktiv prézentu...178 // Konjunktiv imperfekta...180 // Lectio undevicesima...187 // Konjunktiv perfekta...187 // Konjunktiv plusquamperfekta...190 // Věty vedlejší s cum historicum {narrativuni)...191 // Přehled konjunktivů...191 // Lectio vicesima...199 // Nepravidelná slovesa...199 // Neúplná slovesa...205 // Semideponentní slovesa...206 // Latinsko český slovníček...211 // 228

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC