Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.10.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vyd.
Praha : HZ Editio, 2000
111 s. : il.

objednat
ISBN 80-86009-30-0 (brož.)
Editio Q
francouzština
Přeloženo z francouzštiny
Obsahuje tabulky, grafy, nákresy, úvod, závěr
Finance - nástroje finanční - příručky
000069227
OBSAH // ÚVOD ... 7 // I. KAPITOLA - Finanční rizika a způsoby jejich řízení... 9 // I. Jednotlivé typy finančních rizik... 9 // II. Pevné termínové nástroje a opční nástroje... 11 // III. Kategorie obchodujících subjektů... 14 // IV. Jednotlivé typy trhů... 16 // II. KAPITOLA — Pevné termínové smlouvy... 23 // I. Smlouvy o úrokových sazbách obchodované na MATIF... 23 // II. Future rate agreements... 29 // III. Termínové devizové smlouvy... 31 // IV. Pevné smlouvy na burzovní indexy... 32 // V. Swapové operace... 34 // III. KAPITOLA - Opční smlouvy... 41 // I. Princip a mechanismus obchodovatelné opce... 41 // II. Úrokové opce obchodované na trhu MATIF... 53 // ІП. Přímé obchody s úrokovými opcemi... 55 // IV. Devizové opce... 59 // V. Opce na akcie a indexy... 59 // IV. KAPITOLA - Neveřejné obchodovatelné dluhopisy... 63 // I. Obecný výklad... 63 // II. Vkladové listy... 68 // III. Podnikové pokladniční poukázky... 69 // IV. Vkladové certifikáty finančních institucí a společností... 71 // V. Státní pokladniční poukázky... 72 // VI. Střednědobé obchodovatelné certifikáty... 74 // V. KAPITOLA — Nové veřejnč obchodovatelné cenné papíry... 75 // I. Definice a typologie veřejně obchodovatelných cenných papírů ... 75 // II. Veřejně obchodovatelné cenné papíry prosté, ztělesňující podíl na základním jmění... 77 // 5 // III. Veřejně obchodovatelné cenné papíry prosté, neztělesňující
podíl na základním jmění... 83 // IV. Komplexní veřejně obchodovatelné cenné papíry... 88 // V. Finanční deriváty... 90 // VI. Organizace kolektivního investování do veřejně obchodovatelných cenných papírů... 93 // VI. KAPITOLA — Metody řízení rozvahy... 99 // I. Přeměna pohledávek na cenné papíry... 99 // II. Dočasné nákupy a prodeje aktiv... 103 // III. Operace ..defeasance“... 107 // ZÁVĚR ... 111 // 6

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC