Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.5) Půjčeno:1x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Triton, 2008
119 s. : il. ; 23 cm
Externí odkaz    Obsah 

ISBN 978-80-7387-085-0 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 119
000069461
STRUČNÝ PŘEHLED SVĚTOVÉHO VÝVOJE OŠETŘOVATELSTVÍ -- ANTICKÝ STAROVĚK -- STŘEDOVĚK -- NOVOVĚK -- HISTORIE OŠETŘOVATELSTVÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH -- VÝVOJ ČESKÉHO ZDRAVOTNICKÉHO ŠKOLSTVÍ -- OBOR SOCIÁLNÍ PÉČE -- PEČOVATELSKÁ ČINNOST NA SSŠPGS VE ZLÍNĚ -- OSOBNOST PEČOVATELE A JEHO KOMPETENCE -- ETIKA V POVOLÁNÍ PEČOVATELE -- ZÁKLADNÍ PRINCIPY MEDICÍNSKÉ ETIKY -- ETICKÉ KODEXY -- ETICKÉ ZÁSADY V POVOLÁNÍ PEČOVATELE -- BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI -- SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI PRACOVNÍKY -- KOMUNIKACE S KLIENTY -- VERBÁLNÍ A NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE -- PROJEVY PORUCH VERBÁLNÍ KOMUNIKACE -- MOŽNÉ KOMUNIKAČNÍ BARIÉRY -- PODPORA KOMUNIKACE -- ZÍSKÁVÁNÍ POZNATKŮ O KLIENTOVI -- PÉČE O KLIENTA NA LŮŽKU -- POŽADAVKY NA KONSTRUKCI LŮŽKA -- UMÍSTĚNÍ LŮŽKA V POKOJI -- ZÁKLADNÍ A POMOCNÁ VYBAVENÍ LŮŽKA -- ÚPRAVA LŮŽKA -- Obecné zásady při úpravě lůžka -- Stlaní prázdného lůžka -- Stlaní lůžka s klientem -- POLOHOVÁNÍ KLIENTA -- ZÁSADY PŘI MANIPULACI -- POSOUVÁNÍ -- Posouvání klienta pohyblivého -- Posouvání klienta méně pohyblivého -- Posouvání klienta nehybného -- OTÁČENÍ NA BOK -- PŘENÁŠENÍ -- POSAZOVÁNÍ -- ZÁKLADNÍ POLOHY NA LŮŽKU -- Poloha v sedě Fowlerova poloha -- Poloha se zvýšenou dolní částí těla-Trendelenburgova poloha -- Ortopnoická poloha -- POHYBOVÁ AKTIVIZACE -- NÁCVIK CHŮZE -- KOMPENZAČNÍ POMŮCKY -- VYBAVENÍ DOMÁCNOSTI PRO OBTÍŽNĚ
POHYBLIVÉ KLIENTY -- OBLÉKÁNÍ KLIENTA -- POSTUP OBLÉKÁNÍ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ ODĚVU -- KOMPENZAČNÍ POMŮCKY -- OBLEČENÍ PRO INKONTINENTNÍ KLIENTY -- OBOUVÁNÍ -- PREVENCE VZNIKU PROLEŽENIN A OPRUZENIN -- PROLEŽENINY -- Vnitřní a vnější faktory podílející se -- na vzniku proleženin -- Predilekční místa vzniku dekubitů -- Fáze dekubitů -- Prevence a léčba -- OPRUZENINY -- Predilekční místa vzniku opruzenin -- Prevence a léčba -- VÝZNAM A ZÁSADY HYGIENICKÉ PÉČE -- PÉČE O CHRUP -- RANNÍ MYTÍ -- RANNÍ MYTÍ U JEDNOTLIVÝCH KLIENTŮ -- PÉČE O NEHTY -- CELKOVÉ MYTÍ KLIENTA -- MYTÍ VLASŮ, PÉČE O VOUSY -- MYTÍ VLASŮ NA LŮŽKU -- PÉČE O VOUSY -- PODÁVÁNÍ STRAVY, DIETNÍ SYSTÉM -- ZÁSADY PODÁVÁNÍ STRAVY -- POMOC PŘI JÍDLE A PITÍ -- MENŠÍ TRÁVICÍ OBTÍŽE -- KOMPENZAČNÍ POMŮCKY K JÍDLU A PITÍ -- PŘÍPRAVA ČAJŮ V DOMÁCNOSTI -- SLEDOVÁNÍ FYZIOLOGICKÝCH FUNKCÍ -- VĚDOMÍ -- KREVNÍ TLAK -- TĚLESNÁ TEPLOTA -- TEP (PULZ) -- DÝCHÁNÍ -- PROBLEMATIKA VYPRAZDŇOVÁNÍ MOČI -- PORUCHY PŘI VYPRAZDŇOVÁNÍ MOČI -- HYGIENICKÉ VYPRAZDŇOVÁNÍ MOČI -- PÉČE O INKONTINENTNÍHO KLIENTA -- PROBLEMATIKA VYPRAZDŇOVÁNÍ STOLICE -- PORUCHY PŘI VYPRAZDŇOVÁNÍ STOLICE -- HYGIENICKÉ VYPRAZDŇOVÁNÍ STOLICE -- PÉČE O ODPOČINEK A SPÁNEK -- PORUCHY SPÁNKU
(OCoLC)271609996
cnb001811898

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC